Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1977-1978, 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183850 1171 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1977-1978, 3
Χρονική κάλυψη:
1977-1978

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη (19η): 25 Μαΐου 1978

Πρακτικά uoadl:190611
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Εικοστή (20η): 1 Ιουνίου 1978

Πρακτικά uoadl:190618
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη (21η): 8 Ιουνίου 1978

Πρακτικά uoadl:190619
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Έκτακτη (22α): 12 Ιουνίου 1978

Πρακτικά uoadl:190620
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 15 Ιουνίου 1978

Πρακτικά uoadl:190621
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Έκτακτη (24η): 29 Ιουνίου 1978

Πρακτικά uoadl:190622
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο