Σχεδίαση και Υλοποίηση του Νέου Ιστοχώρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2879100 814 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-17
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Ρούσσου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθανασία Κολοβού, Ερευνητικό και Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδίαση και Υλοποίηση του Νέου Ιστοχώρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδίαση και Υλοποίηση του Νέου Ιστοχώρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η επανασχεδίαση του ιστοχώρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και η εφαρμογή της νέας σχεδίασης σε έναν ιστοχώρο, ο οποίος συνάδει με τα παγκόσμια δεδομένα πανεπιστημιακών ιστοχώρων κι ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών του. Η μεθοδολογία της εργασίας βασίστηκε στο μοντέλο της Σχεδίασης με Επίκεντρο τον Χρήστη, User Centered Design (UCD). Έτσι, τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής. Αρχικά, έγινε έρευνα μέσω εμπειρικού υλικού σχετικά με την καταλληλότητα σχεδιαστικών επιλογών σε πανεπιστημιακούς ιστοχώρους. Στη συνέχεια, με βάση τα ευρήματα, πραγματοποιήθηκε η σχεδίαση, όπου έγινε ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών, δομήθηκε το περιεχόμενο και αναπτύχθηκαν σχεδιαστικές λύσεις. Με βάση τη δομή και τις σχεδιαστικές επιλογές που καθορίστηκαν, υλοποιήθηκε ο ιστοχώρος με τη χρήση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου που είχε προ-επιλεγεί καθώς και άλλων τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης και της υλοποίησης έλαβε χώρα διαμορφωτική αξιολόγηση του ιστοχώρου, στην οποία συμμετείχαν 45 φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καθόρισαν το επίπεδο ευχρηστίας και καθοδήγησαν τη συνέχεια της σχεδίασης και της υλοποίησης ως την τελική διαμόρφωση της διεπαφής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
πανεπιστημιακός ιστοχώρος, αποκριτικός σχεδιασμός, ευχρηστία, περσόνες, απαιτήσεις, προδιαγραφές, αρχιτεκτονική της πληροφορίας, πρωτότυπα, δομή περιεχομένου, παρουσίαση περιεχομένου, σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, διαμορφωτική αξιολόγηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
39
Αριθμός σελίδων:
139
1115201400081_Dimitrios_Krikonis_Thesis.pdf (11 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο