Σχεδιασμός παρατηρητών βηματικής ασφαλούς μεταγωγής για το μη γραμμικό μοντέλο συστήματος χημειοστάτη με ρυθμό ανάπτυξης Monod

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257609 41 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-01-20
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Φειδοπιάστη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φώτης Ν. Κουμπουλής, Καθηγητής, Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός παρατηρητών βηματικής ασφαλούς μεταγωγής για το μη γραμμικό μοντέλο συστήματος χημειοστάτη με ρυθμό ανάπτυξης Monod
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός παρατηρητών βηματικής ασφαλούς μεταγωγής για το μη γραμμικό μοντέλο συστήματος χημειοστάτη με ρυθμό ανάπτυξης Monod
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιαστεί το μη γραμμικό μοντέλο του συστήματος ενός χημειοστάτη με ρυθμό ανάπτυξης Monod. Θα παρουσιαστεί η γραμμική προσέγγιση του συστήματος σε συνάρτηση των σημείων ισορροπίας του συστήματος και των παραμέτρων του μη γραμμικού μοντέλου. Θα υλοποιηθεί η προσομοίωση του συστήματος ανοικτού βρόχου. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η σχέση των παραμέτρων του συστήματος και των συντελεστών της ταυτοποίησης του γραμμικού μοντέλου. Θα παρουσιαστεί το γραμμικό μοντέλο του συστήματος σε συνάρτηση των σημείων ισορροπίας του συστήματος και των συντελεστών της ταυτοποίησης. Θα υλοποιηθεί η προσομοίωση του γραμμικού συστήματος ανοικτού βρόχου. Θα παρουσιαστεί ένας παρατηρητής κατάστασης πλήρους τάξης βασισμένος στο γραμμικό μοντέλο του συστήματος με τους συντελεστές της ταυτοποίησης. Θα υλοποιηθεί η προσομοίωση του συστήματος ανοικτού βρόχου και του παρατηρητή. Θα σχεδιαστεί ένας αλγόριθμος βηματικής ασφαλούς μεταγωγής μεταξύ των σημείων ισορροπίας του συστήματος. Θα υλοποιηθεί η προσομοίωση του συστήματος ανοικτού βρόχου για την μετάβαση σε διάφορα σημεία ισορροπίας του μη γραμμικού συστήματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Χημειοστάτης, Γραμμικοί παρατηρητές, Ταυτοποίηση παραμέτρων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
5
Αριθμός σελίδων:
28
Φειδοπιάστη.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο