Ιζηματολογικές και Ορυκτολογικές Αναλύσεις στην Θερμή Άλμη Discovery Deep (Ερυθρά θάλασσα)

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3392236 25 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-03-15
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ Γεώργιος Κοντακιώτης, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. ΕΚΠΑ,
Δρ Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. ΕΚΠΑ,
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιζηματολογικές και Ορυκτολογικές Αναλύσεις στην Θερμή Άλμη Discovery Deep (Ερυθρά θάλασσα)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ιζηματολογικές και Ορυκτολογικές Αναλύσεις στην Θερμή Άλμη Discovery Deep (Ερυθρά θάλασσα)
Περίληψη:
Το αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η μελέτη ιζηματολογικών και
ορυκτολογικών αναλύσεων στην θερμή άλμη Discovery Deep. Κατά τη διάρκεια ωκεανογραφικής αποστολής στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Απρίλιο του 2010, με το R/V Aegaeo του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, ανασύρθηκε πυρήνας βαρύτητας από το Discovery Deep (21°17.09' Β, 38° 02.90' Α). Ο πυρήνας αυτός είχε συνολικό μήκος 3.5 m, αλλά για τα πλαίσια της παρούσας μελέτης αναλύθηκαν μόνο τα επιφανειακά 160 cm. Στόχος της εργασίας είναι να αποτυπωθούν και να ερμηνευτούν, μέσω XRD και XRF αναλύσεων, της κατανομής του λόγου ολικού οργανικού άνθρακα και αζώτου (TOC / N) και της κοκκομετρίας, τα ορυκτολογικά και ιζηματολογικά χαρακτηριστικά στην άλμη Discovery Deep. Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίνονται και με άλλες ερευνητικές εργασίες που αφορούν το Discovery Deep, αλλά και με ορυκτολογικά
και ιζηματολογικά δεδομένα της πλησιέστερης θερμής άλμης Atlantis II Deep.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ερυθρά θάλασσα, θερμή άλμη, τεχνική περίθλασης ακτίνων-Χ, τεχνική φθορισμού ακτίνων-Χ, λόγος ολικού οργανικού άνθρακα και αζώτου, πυρήνας βαρύτητας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
219
Αριθμός σελίδων:
72
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-10-02.

Ιζηματολογικές και Ορυκτολογικές Αναλύσεις στην Άλμη Discovery Deep.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-10-02.