Γκρίζα Βιβλιογραφία

Συλλογή uoadl:1058836

Τίτλος:
Γκρίζα Βιβλιογραφία
Περιγραφή:
Η συλλογή περιλαμβάνει Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές που έχουν εκπονηθεί από φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ.

Φίλτρο

 

1. Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή uoadl:graduate_theses

2. Διπλωματικές Εργασίες

Συλλογή uoadl:postgraduate_theses

3. Διδακτορικές Διατριβές

Συλλογή uoadl:phd_theses
Περιγραφή: