Συλλογές Πλοήγηση στο υλικό των συλλογών

Φίλτρο

 

1. Γκρίζα Βιβλιογραφία

Συλλογή uoadl:1058836
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει εργασίες που έχουν εκπονηθεί από φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ. Ειδικότερα περιέχονται:

  • Πτυχιακές Εργασίες
  • Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες
  • Διδακτορικές Διατριβές 

2. Συλλογή Δημοσιευμένων Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Συλλογή uoadl:col_elections
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει το σύνολο των δημοσιευμένων εκλογικών αποτελεσμάτων των Ελληνικών Βουλευτικών (και ορισμένων δημοτικών) Εκλογών από το 1926 έως και σήμερα.

Ένα μέρος του υλικού προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του ΕΘνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).