Πρακτικά Συνεδρίων

Συλλογή uoadl:1001795 17834 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδρίων
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει αποδελτιωμένα Συνέδρια, Ημερίδες κλπ. που οργανώθηκαν από Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Επιστημονικές Ενώσεις του ΕΚΠΑ και είχαν, κατά προτεραιότητα, επίσημη γλώσσα την  Ελληνική.

Η επιλογή, η αποδελτίωση και η τεκμηρίωση του υλικού, συντελέστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ" (κωδ. MIS 304160), του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Το υλικό της συλλογής είναι αποδελτιωμένο αλλά όχι ψηφιοποιημένο καθώς υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Φίλτρο

 

1. Logo-like learning environments:reflection and prospects. proceedings of the fourth European Logo Conference, University of Athens, Department of Informatics, 28-31 August 1993, Athens Greece

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001798
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Logo-like learning environments:reflection and prospects. proceedings of the fourth European Logo Conference, University of Athens, Department of Informatics, 28-31 August 1993, Athens Greece
Εκδότης:
Εκπαιδευτήρια Δούκας
Έτος έκδοσης:
1993
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΓεωΠ e 1993
Bib number:
5757

2. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 1

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001799
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 1
Εκδότης:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ π[19--] 1
Bib number:
351140

3. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 2

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001800
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 2
Εκδότης:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Ταξιθετικός αριθμός:
004 Πσπ π[19--] 2
Bib number:
351140

4. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001801
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 1)
Έτος έκδοσης:
1988
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ1988 π 1988 1
Bib number:
351137

5. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001802
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 2)
Έτος έκδοσης:
1988
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ1988 π 1988 2
Bib number:
351137

6. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Τεχνολογία - αναπτυξιακή πολιτική (Τόμος 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001803
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Τεχνολογία - αναπτυξιακή πολιτική (Τόμος 1)
Εκδότης:
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης:
1991
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ1991 π 1991 1
Bib number:
351139

7. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Τεχνολογία - αναπτυξιακή πολιτική (Τόμος 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001804
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Τεχνολογία - αναπτυξιακή πολιτική (Τόμος 2)
Εκδότης:
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης:
1991
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ1991 π 1991 2
Bib number:
351139

8. 8th Panhellenic Conference in Informatics Proceedings (Volume 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001805
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
8th Panhellenic Conference in Informatics Proceedings (Volume 1)
Εκδότης:
Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη
Έτος έκδοσης:
2001
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ2001 e 2001 1
Bib number:
547861

9. 8th Panhellenic Conference in Informatics Proceedings (Volume 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001806
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
8th Panhellenic Conference in Informatics Proceedings (Volume 2)
Εκδότης:
Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη
Έτος έκδοσης:
2001
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ2001 e 2001 2
Bib number:
547861

10. 10ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής. Εμπειρία από το παρελθόν, προετοιμασία για το μέλλον

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001807
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
10ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής. Εμπειρία από το παρελθόν, προετοιμασία για το μέλλον
Έτος έκδοσης:
2005
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΣΕΠ ε 2005
Bib number:
482071

11. 5ο συνέδριο εφαρμογών πληροφορικής. Διαμορφώνοντας την κοινωνία του 2000

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001808
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
5ο συνέδριο εφαρμογών πληροφορικής. Διαμορφώνοντας την κοινωνία του 2000
Εκδότης:
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΣΕΠ1999 δ [1999]
Bib number:
547954

12. Advances in informatics. 7th Hellenic Conference on Informatics (HCI '99)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001809
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Advances in informatics. 7th Hellenic Conference on Informatics (HCI '99)
Εκδότης:
World Scientific
Έτος έκδοσης:
2000
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΦωτΔ a 2000
Bib number:
204791

13. 6ο Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής.Προς την κοινωνία της πληροφορίας. Τάσεις και δραστηριότητες στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Πρακτικά εισηγήσεων.(Τόμος 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001810
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
6ο Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής.Προς την κοινωνία της πληροφορίας. Τάσεις και δραστηριότητες στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Πρακτικά εισηγήσεων.(Τόμος 1)
Εκδότης:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Έτος έκδοσης:
1997
Ταξιθετικός αριθμός:
004. ΠΣΠ1997 ε 1997 1
Bib number:
547897

14. 1ο συνέδριο πληροφορικής Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η κοινωνία των πληροφοριών. Εισηγήσεις συνεδρίου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001811
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο συνέδριο πληροφορικής Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η κοινωνία των πληροφοριών. Εισηγήσεις συνεδρίου
Έτος έκδοσης:
1995
Ταξιθετικός αριθμός:
004.6 ΣΠΤΕΕ κ [1995]
Bib number:
350245

15. Η πληροφορική στην Ελλάδα. Εισηγήσεις προσυνεδρίου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001812
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πληροφορική στην Ελλάδα. Εισηγήσεις προσυνεδρίου
Έτος έκδοσης:
1984
Ταξιθετικός αριθμός:
006.3 ΤΕΕ.ΤΚΜ π1984
Bib number:
354153

16. Ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης της Ε&Τ γνώσης. Δίκτυο ΝΕΥΡΩΝ. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Προοπτική και εφαρμογές.Σεμινάριο. Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001813
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης της Ε&Τ γνώσης. Δίκτυο ΝΕΥΡΩΝ. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Προοπτική και εφαρμογές.Σεμινάριο. Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων
Έτος έκδοσης:
1996
Ταξιθετικός αριθμός:
006.3 ΥΚΠΤΝΔ1996 σ 1996
Bib number:
352808

17. Εφαρμογές και προοπτική της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων στην Ελλάδα και τον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο. Ημερίδα, 21 Φεβρουαρίου 1997, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001814
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογές και προοπτική της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων στην Ελλάδα και τον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο. Ημερίδα, 21 Φεβρουαρίου 1997, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Έτος έκδοσης:
1997
Ταξιθετικός αριθμός:
006.32 ΕΠΤΝΔΕΕΒΧ1997 ε [1997]
Bib number:
352675

18. Multimedia και εκπαίδευση: πρακτικά διαλέξεων ημερίδας της Ε.Ε.Φ. και του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001815
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Multimedia και εκπαίδευση: πρακτικά διαλέξεων ημερίδας της Ε.Ε.Φ. και του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Εκδόσεις "Ίων"
Έτος έκδοσης:
1995
Ταξιθετικός αριθμός:
006.7071 ΕΚΠΑΣΘΕ m 1995
Bib number:
283

19. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα, 21-23 Μαϊου 1993, Ξενοδοχείο Holiday Inn. Νέοι δρόμοι πληροφόρησης.

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001816
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα, 21-23 Μαϊου 1993, Ξενοδοχείο Holiday Inn. Νέοι δρόμοι πληροφόρησης.
Έτος έκδοσης:
1994
Ταξιθετικός αριθμός:
020.9495 ΠΣΕΒ1993 ν 1994
Bib number:
183494

20. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Επεκτείνοντας τα όρια...Πρακτικά

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001817
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Επεκτείνοντας τα όρια...Πρακτικά
Εκδότης:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών
Έτος έκδοσης:
2004
Ταξιθετικός αριθμός:
027.7 ΠΣΑΒ2003 α 2004
Bib number:
481311