Πρακτικά Συνεδρίων

Συλλογή uoadl:1001795 17838 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδρίων
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει αποδελτιωμένα Συνέδρια, Ημερίδες κλπ. που οργανώθηκαν από Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Επιστημονικές Ενώσεις του ΕΚΠΑ και είχαν, κατά προτεραιότητα, επίσημη γλώσσα την  Ελληνική.

Η επιλογή, η αποδελτίωση και η τεκμηρίωση του υλικού, συντελέστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ" (κωδ. MIS 304160), του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Το υλικό της συλλογής είναι αποδελτιωμένο αλλά όχι ψηφιοποιημένο καθώς υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Φίλτρο

 

21. Αποτίμηση βιβλιοθηκών: εισηγήσεις συνεδρίου, 13-15 Ιουνίου 2005, Θεσσαλονίκη

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001818
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτίμηση βιβλιοθηκών: εισηγήσεις συνεδρίου, 13-15 Ιουνίου 2005, Θεσσαλονίκη
Εκδότης:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης:
2006
Ταξιθετικός αριθμός:
027.7 ΣΑΒ2005 α 2006
Bib number:
454188

22. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Οργάνωση & συνεργασία ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην ψηφιακή εποχή

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001819
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Οργάνωση & συνεργασία ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην ψηφιακή εποχή
Εκδότης:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας
Έτος έκδοσης:
1999
Ταξιθετικός αριθμός:
027.709495 ΠΣΑΒ1998 ο 1999
Bib number:
627968

23. Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στην 3η χιλιετία: πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος, 20-22 Οκτωβρίου 1999

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001820
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στην 3η χιλιετία: πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος, 20-22 Οκτωβρίου 1999
Εκδότης:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αιγαίου
Έτος έκδοσης:
2000
Ταξιθετικός αριθμός:
027.709495 ΠΣΑΒ1999 α 2000
Bib number:
552423

24. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ανοικτής και συνεχούς πρόσβασης

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001821
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ανοικτής και συνεχούς πρόσβασης
Εκδότης:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας
Έτος έκδοσης:
2003
Ταξιθετικός αριθμός:
027.709495 ΠΣΑΒ2002 α 2003
Bib number:
345177

25. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μετα-βιβλιοθήκες: Oι βιβλιοθήκες μετά το διαδίκτυο και τον παγκόσμιο ιστό. Πρακτικά

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001822
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μετα-βιβλιοθήκες: Oι βιβλιοθήκες μετά το διαδίκτυο και τον παγκόσμιο ιστό. Πρακτικά
Εκδότης:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Έτος έκδοσης:
2007
Ταξιθετικός αριθμός:
027.709495 ΠΣΑΒ2004 μ 2007
Bib number:
482485

26. Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία, 1924. Ιδρυτική γενική συνέλευσις, καταστατικόν.

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001823
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία, 1924. Ιδρυτική γενική συνέλευσις, καταστατικόν.
Έτος έκδοσης:
1924
Ταξιθετικός αριθμός:
068.495 ΕΑΕ ε 1924-1930
Bib number:
435383

27. Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1926.

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001824
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1926.
Έτος έκδοσης:
1926
Ταξιθετικός αριθμός:
068.495 ΕΑΕ ε 1926
Bib number:
435391

28. Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1927.

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001825
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1927.
Έτος έκδοσης:
1927
Ταξιθετικός αριθμός:
068.495 ΕΑΕ ε 1927
Bib number:
435392

29. Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1928

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001826
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1928
Έτος έκδοσης:
1928
Ταξιθετικός αριθμός:
068.495 ΕΑΕ ε 1928
Bib number:
435396

30. Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1929

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001827
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1929
Έτος έκδοσης:
1929
Ταξιθετικός αριθμός:
068.495 ΕΑΕ ε 1929
Bib number:
435398

31. Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1930

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001828
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1930
Έτος έκδοσης:
1930
Ταξιθετικός αριθμός:
068.495 ΕΑΕ ε 1930
Bib number:
435400

32. Α' Πανελλήνιο Συμπόσιο Λογικής: πρακτικά

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001829
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Α' Πανελλήνιο Συμπόσιο Λογικής: πρακτικά
Εκδότης:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έτος έκδοσης:
1997
Ταξιθετικός αριθμός:
168 ΠΣΛ1997 π 1997
Bib number:
504221

33. Πρακτικά του Α' διεθνούς συνεδρίου για τον Δημόκριτο. 25 αιώνες από τη γέννηση του φιλοσόφου (Τόμος 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001830
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά του Α' διεθνούς συνεδρίου για τον Δημόκριτο. 25 αιώνες από τη γέννηση του φιλοσόφου (Τόμος 1)
Εκδότης:
Διεθνές Δημοκρίτειο Ίδρυμα
Έτος έκδοσης:
1984
Ταξιθετικός αριθμός:
182.7 Δημο ΔΣΔ1983 π 1984 1
Bib number:
42088

34. Πρακτικά του Α' διεθνές συνέδριο για τον Δημόκριτο. 25 αιώνες από τη γέννηση του φιλοσόφου (Τόμος 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001831
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά του Α' διεθνές συνέδριο για τον Δημόκριτο. 25 αιώνες από τη γέννηση του φιλοσόφου (Τόμος 2)
Εκδότης:
Διεθνές Δημοκρίτειο Ίδρυμα
Έτος έκδοσης:
1984
Ταξιθετικός αριθμός:
182.7 Δημο ΔΣΔ1983 π 1984 2
Bib number:
42088

35. Α' Διεθνές Συνέδριο για τον Δημόκριτο. Πρόγραμμα, Κατάλογος Συνέδρων, Περιλήψεις ανακοινώσεων. Ξάνθη 6-9 Οκτωβρίου 1983 = 1st International Congress on Democritus. Program, list of participants, summaries of communications. Xanthi, 6-9 October 1983.

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001832
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Α' Διεθνές Συνέδριο για τον Δημόκριτο. Πρόγραμμα, Κατάλογος Συνέδρων, Περιλήψεις ανακοινώσεων. Ξάνθη 6-9 Οκτωβρίου 1983 = 1st International Congress on Democritus. Program, list of participants, summaries of communications. Xanthi, 6-9 October 1983.
Έτος έκδοσης:
1983
Ταξιθετικός αριθμός:
182.7 ΔΣΔ1983 π 1983
Bib number:
447957

36. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Πρακτικά εισηγήσεων: έρευνα στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα, κοινωνικές διαστάσεις της πληροφορικής. Τόμος 1ος

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001833
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
5o Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Πρακτικά εισηγήσεων: έρευνα στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα, κοινωνικές διαστάσεις της πληροφορικής. Τόμος 1ος
Εκδότης:
Εκπαιδευτικό Κέντρο Κτηματικής Τραπέζης
Έτος έκδοσης:
1995
Ταξιθετικός αριθμός:
303.4833 ΠΣΠ1995 π 1995 1
Bib number:
351141

37. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Πρακτικά εισηγήσεων: έρευνα στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα, κοινωνικές διαστάσεις της πληροφορικής. Τόμος 2ος

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001834
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Πρακτικά εισηγήσεων: έρευνα στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα, κοινωνικές διαστάσεις της πληροφορικής. Τόμος 2ος
Εκδότης:
Εκπαιδευτικό Κέντρο Κτηματικής Τραπέζης
Έτος έκδοσης:
1995
Ταξιθετικός αριθμός:
303.4833 ΠΣΠ1995 π 1995 2
Bib number:
351141

38. Πληθυσμός και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πανελλαδικό Δημογραφικό Συνέδριο, Αθήνα, 19-20 Νοεμβρίου 1998 με ενημέρωση στοιχείων μέχρι το 2000

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001835
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πληθυσμός και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πανελλαδικό Δημογραφικό Συνέδριο, Αθήνα, 19-20 Νοεμβρίου 1998 με ενημέρωση στοιχείων μέχρι το 2000
Εκδότης:
Εκδόσεις Κορφή
Έτος έκδοσης:
2003
Ταξιθετικός αριθμός:
304.609495 ΠΔΣ1998 π 2003
Bib number:
500927

39. 1ο Παγκόσμιο συνέδριο απόδημων Ελλήνων. Πρακτικά και πορίσματα

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001836
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο Παγκόσμιο συνέδριο απόδημων Ελλήνων. Πρακτικά και πορίσματα
Εκδότης:
Υπουργείο Πολιτισμού. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Έτος έκδοσης:
1985
Ταξιθετικός αριθμός:
304.82 ΠΣΑΕ1985 π 1985
Bib number:
104544

40. Έκτο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Διεργασιών. Πρακτικά (Τόμος 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001837
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έκτο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Διεργασιών. Πρακτικά (Τόμος 1)
Εκδότης:
Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Έτος έκδοσης:
1999
Ταξιθετικός αριθμός:
333.79 ΗΜΕ1999 ε 1999- 1
Bib number:
500898