Πρακτικά Συνεδρίων

Συλλογή uoadl:1001795 17148 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδρίων
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει αποδελτιωμένα Συνέδρια, Ημερίδες κλπ. που οργανώθηκαν από Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Επιστημονικές Ενώσεις του ΕΚΠΑ και είχαν, κατά προτεραιότητα, επίσημη γλώσσα την  Ελληνική.

Η επιλογή, η αποδελτίωση και η τεκμηρίωση του υλικού, συντελέστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ" (κωδ. MIS 304160), του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Το υλικό της συλλογής είναι αποδελτιωμένο αλλά όχι ψηφιοποιημένο καθώς υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Φίλτρο

 

621. Πρωτότυπο & Μετάφραση: πρακτικά Συνεδρίου Αθήνα 11-15 Δεκεμβρίου 1978

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002440
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρωτότυπο & Μετάφραση: πρακτικά Συνεδρίου Αθήνα 11-15 Δεκεμβρίου 1978
Εκδότης:
Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία
Έτος έκδοσης:
1980
Ταξιθετικός αριθμός:
418.0206 ΠΜ1978 1980
Bib number:
140578

622. Η συμβολή της ιστορίας και φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αθήνα 8-11 Μαϊου 2003

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002441
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή της ιστορίας και φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αθήνα 8-11 Μαϊου 2003
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Έτος έκδοσης:
2003
Ταξιθετικός αριθμός:
507 ΠΣΣΙ2003 σ 2003
Bib number:
403485

623. Μοντέρνο μεταμοντέρνο

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002442
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντέρνο μεταμοντέρνο
Εκδότης:
Σμίλη
Έτος έκδοσης:
1988
Ταξιθετικός αριθμός:
709.04 ΜΜ1988 1988
Bib number:
8988

624. Ρητορική, επικοινωνία πολιτική και φιλοσοφία

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002443
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ρητορική, επικοινωνία πολιτική και φιλοσοφία
Εκδότης:
Ιωνία
Έτος έκδοσης:
2002
Ταξιθετικός αριθμός:
808 ΔΣΦ2001 ρ 2002
Bib number:
448719

625. 1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας: πρακτικά συνεδρίου, 9-11 Νοεμβρίου 2006 (τ.2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002444
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας: πρακτικά συνεδρίου, 9-11 Νοεμβρίου 2006 (τ.2)
Εκδότης:
Αλέξανδρος Ε.Π.Ε.
Έτος έκδοσης:
2008
Ταξιθετικός αριθμός:
938.217 ΔΣΙΠΘ2006 π 2008 2
Bib number:
551412

626. Κωνσταντίνος Τσάτσος: φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός: πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002445
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κωνσταντίνος Τσάτσος: φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός: πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009
Εκδότης:
Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών
Έτος έκδοσης:
2010
Ταξιθετικός αριθμός:
938.709 ΚΤ2009 2010
Bib number:
573977

627. Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης": Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 (τ.2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1005742
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης": Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 (τ.2)
Εκδότης:
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1981
Ταξιθετικός αριθμός:
185 ΠΡΑ
Bib number:
42142

628. Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης": Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 (τ.3)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1005744
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης": Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 (τ.3)
Εκδότης:
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1981
Ταξιθετικός αριθμός:
185 ΠΡΑ
Bib number:
42142

629. Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης": Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 (τ.4)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1005746
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης": Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 (τ.4)
Εκδότης:
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1981
Ταξιθετικός αριθμός:
185 ΠΡΑ
Bib number:
42142

630. 1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας: πρακτικά συνεδρίου, 9-11 Νοεμβρίου 2006 (τ.1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1009091
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας: πρακτικά συνεδρίου, 9-11 Νοεμβρίου 2006 (τ.1)
Εκδότης:
Αλέξανδρος Ε.Π.Ε.
Έτος έκδοσης:
2008
Ταξιθετικός αριθμός:
938.217 ΔΣΙΠΘ2006 π 2008 1
Bib number:
551412

631. Greek philosophy and the fine arts (v. 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1014016
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Greek philosophy and the fine arts (v. 2)
Εκδότης:
Ιωνία
Έτος έκδοσης:
2000
Ταξιθετικός αριθμός:
700.1 GRE
Bib number:
327950

632. Ελληνική φιλοσοφία και καλές τέχνες

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1016425
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ελληνική φιλοσοφία και καλές τέχνες
Εκδότης:
Ιωνία
Έτος έκδοσης:
2000
Ταξιθετικός αριθμός:
700.1 ΕΛΛ
Bib number:
327946

633. Πρακτικά πέμπτου πανελλήνιου συνέδριου στατιστικής: εφαρμογές στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις ( Βόλος, 29- 31 Μαίου 1992)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1020730
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά πέμπτου πανελλήνιου συνέδριου στατιστικής: εφαρμογές στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις ( Βόλος, 29- 31 Μαίου 1992)
Εκδότης:
Αθανασόπουλος Σ.
Παπαδάμης Σ. και Σία Ε.Ε.
Έτος έκδοσης:
1992
Ταξιθετικός αριθμός:
519.5 ΠΣΣ 1992 π 1992

634. EMANATE 2023: Energy, Materials and Natural Resources, May 11-12, 2023, Chalkida, Greece

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:3352014
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
EMANATE 2023: Energy, Materials and Natural Resources, May 11-12, 2023, Chalkida, Greece
Έτος έκδοσης:
2023