Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις

Συλλογή uoadl:1002446 13234 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει αποδελτιωμένες Τιμητικές εκδόσεις και αφιερώματα που αφορούν αφυπηρετούντες καθηγητές του ΕΚΠΑ, τόσο στην ελληνική γλώσσα (κατά προτεραιότητα) όσο και ξενόγλωσσες.

Η επιλογή, η αποδελτίωση και η τεκμηρίωση του υλικού, συντελέστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ" (κωδ. MIS 304160), του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Το υλικό της συλλογής είναι αποδελτιωμένο αλλά όχι ψηφιοποιημένο καθώς υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Φίλτρο

 

201. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: τιμητικός τόμος υπέρ Ηλιά Γ. Κυριακοπούλου (τ. ΙΓ΄- Β΄)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1012899
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1966
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚΥΡ Ι, ΙΙ
Bib number:
334229

202. Νόμος. Επιστημονική επετηρίδα του τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιάννη (τ.2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1012972
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1991
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔελΙ χ 1991 2
Bib number:
86937

203. Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1013447
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1990
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΒαβΚ α 1989 -1992 τ.1, τ.2, τ.3, τ.4 τ.5
Bib number:
102761

204. Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον (τ. 3)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1013448
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1990
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΒαβΚ α 1989 -1992 τ.1, τ.2, τ.3, τ.4 τ.5
Bib number:
102761

205. Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον (τ. 4)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1013449
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1991
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΒαβΚ α 1989 -1992 τ.1, τ.2, τ.3, τ.4 τ.5
Bib number:
102761

206. Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον (τ. 5)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1013450
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1992
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΒαβΚ α 1989 -1992 τ.1, τ.2, τ.3, τ.4 τ.5
Bib number:
102761

207. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1014090
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1967
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1967 2
Bib number:
323482

208. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 3)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1014211
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1968
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1968 3
Bib number:
323482

209. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 4)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1014902
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1969
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1969 4
Bib number:
323482

210. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 5)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1015097
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1969
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1969 5
Bib number:
323482

211. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 6)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1015235
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1971
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1970-71 6
Bib number:
323482

212. Επιστημονική επετηρίς: εις μνήμην Κωνσταντίνου Ν. Καραβά: εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1015421
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1978
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚαρΚ ε 1978 2
Bib number:
334287

213. Μελέτες προς τιμήν Νικόλαου Α. Δελούκα: εκδιδόμενες με απόφαση της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1017215
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Έτος έκδοσης:
1989
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔελΝ μ 1989 2
Bib number:
354703

214. Νόμος: επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1019692
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Έτος έκδοσης:
2007
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΓεσΠ α/s 2007 1, 34(082.2) ΓεσΠ α/s 2007 2
Bib number:
418213

215. Μνήμη Γεωργίου Α. Πετρόπουλου (1897-1964) (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1021103
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Έτος έκδοσης:
1984
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΠετΓ μ 1984 2
Bib number:
187826

216. Μνήμη ΙΙ: Ι. Δασκαλόπουλου, Κ. Σταμάτη, Χρ. Μπάκα: τομ. Β΄. Μελέτες ποινικής δικονομίας

Τιμητική Έκδοση uoadl:1027684
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1996
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔΑΣ 1
Bib number:
93367

217. Μνήμη ΙΙ: Ι. Δασκαλόπουλου, Κ. Σταμάτη, Χρ. Μπάκα: τομ. Γ΄. Μελέτες εγκληματολογίας, αντεγκληματικής πολιτικής, ιστορίας και κοινωνιολογίας του ποινικού δικαίου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1027796
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1996
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔΑΣ 1
Bib number:
93367

218. Οι ποινικές επιστήμες στον 21ο αιώνα : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Διονύσιο Σπινέλλη (τ.2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1027825
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2001
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΣπιΔ π 2001 2
Bib number:
193998

219. Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του Εγκλήματος (τ.2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1028844
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2007
Εκδότης:
Αφοι Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) Μαν ΙΙ
Bib number:
384292

220. Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. Φιλοσοφία δικαίου - Ιστορία δικαίου - Διεθνές και δημόσιο δίκαιο - Ιδιωτικό δίκαιο - Πολιτική δικονομία - Πολιτικές επιστήμες (τ.3)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1028845
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2007
Εκδότης:
Αφοι Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) Μαν ΙΙΙ
Bib number:
384292