Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις

Συλλογή uoadl:1002446 10847 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει αποδελτιωμένες Τιμητικές εκδόσεις και αφιερώματα που αφορούν αφυπηρετούντες καθηγητές του ΕΚΠΑ, τόσο στην ελληνική γλώσσα (κατά προτεραιότητα) όσο και ξενόγλωσσες.

Η επιλογή, η αποδελτίωση και η τεκμηρίωση του υλικού, συντελέστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ" (κωδ. MIS 304160), του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Το υλικό της συλλογής είναι αποδελτιωμένο αλλά όχι ψηφιοποιημένο καθώς υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Φίλτρο

 

221. Στο βέλος του χρόνου. Τιμητικός τόμος για τον ακαδημαϊκό-καθηγητή Γεώργιο Π. Λάββα.

Τιμητική Έκδοση uoadl:1029433
Μονάδα:
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Έτος έκδοσης:
2004
Εκδότης:
University Studio Press
Ταξιθετικός αριθμός:
720.494 5 ΕΡΕ
Bib number:
419324

222. Τιμητικός τόμος για την Αλίκη Μαραγκοπούλου - Γιωτοπούλου. Δικαιώματα του ανθρώπου - Έγκλημα - Αντεγκληματική Πολιτική (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1030468
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2003
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΓΙΩ II
Bib number:
347489

223. Η εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα: τιμητικός τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη

Τιμητική Έκδοση uoadl:1031879
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2007
Εκδότης:
Εκδόσεις ΚΨΜ
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑΛΕ
Bib number:
452961

224. Μνήμη: Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1032120
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1986
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΧωρΝ μ 1986 2
Bib number:
174622

225. Κτερίσματα: φιλολογικά μελετήματα αφιερωμένα στον Ιω. Καμπίτση (1938-1990)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1034482
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Έτος έκδοσης:
2000
Εκδότης:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Ταξιθετικός αριθμός:
880.92 ΚΤΕ 2000
Bib number:
413019

226. Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 1), 2015

Τιμητική Έκδοση uoadl:1038924
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
2015
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας

227. Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015

Τιμητική Έκδοση uoadl:1038926
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
2015
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας

228. Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βλ. Βρέλλη. Σε αναζήτηση της Δικαιοσύνης, 2014

Τιμητική Έκδοση uoadl:1038928
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
2014
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

229. Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη. Συμβολές στην επιστήμη του Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων, 2015

Τιμητική Έκδοση uoadl:1038929
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
2014
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα

230. Fair Trial: regional and international perspectives: liber amicorum Linos-Alexandre Sicilianos

Τιμητική Έκδοση uoadl:3232319
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2020
Εκδότης:
Anthemis
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΣισΛ f 2020
Bib number:
28064483

231. Τιμητικός τόμος Ράνιας Χατζηνικολάου - Αγγελίδου

Τιμητική Έκδοση uoadl:3232959
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2021
Εκδότης:
Ρώμη
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΧατΡ τ 2021
Bib number:
2809380x