Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις

Συλλογή uoadl:1002446 12743 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει αποδελτιωμένες Τιμητικές εκδόσεις και αφιερώματα που αφορούν αφυπηρετούντες καθηγητές του ΕΚΠΑ, τόσο στην ελληνική γλώσσα (κατά προτεραιότητα) όσο και ξενόγλωσσες.

Η επιλογή, η αποδελτίωση και η τεκμηρίωση του υλικού, συντελέστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ" (κωδ. MIS 304160), του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Το υλικό της συλλογής είναι αποδελτιωμένο αλλά όχι ψηφιοποιημένο καθώς υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Φίλτρο

 

241. Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις: τιμητικός τόμος στην ομότιμη καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Ζωή Παπασιώπη - Πασιά.

Τιμητική Έκδοση uoadl:3338494
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2020
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΠαπΖ α 2020
Bib number:
28031726

242. Κωνσταντίνω Γ. Πιτσάκη: Μνήμης χάριν

Τιμητική Έκδοση uoadl:3338822
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2023
Εκδότης:
Ακαδημία Αθηνών
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΠιτΚ κ 2023
Bib number:
28412540

243. Ιωάννης Κ. Καράκωστας: φιλίας και μαθητείας χάριν (τ.1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3349536
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2017
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚαρΙ ι 2017 1
Bib number:
2721610x

244. Ιωάννης Κ. Καράκωστας: φιλίας και μαθητείας χάριν (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3349877
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2017
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚαρΙ ι 2017 2
Bib number:
2721610x

245. Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου (τ.1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3349994
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2022
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚαρΓ τ 2022 1
Bib number:
28217603

246. Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου (τ.2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3357514
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2022
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚαρΓ τ 2022 2
Bib number:
28217603

247. Αναμνηστικός τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου : για τα 85 χρόνια από τη γέννησή του (τ.2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3360354
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2016
Εκδότης:
Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζα της Ελλάδος
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΓεωΛ α 2016 2
Bib number:
b2717976x

248. Μνήμη Θανάση Κ. Παπαχρίστου (τ.1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3362513
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2019
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΠαπΘ μ 2019 1
Bib number:
27671616

249. In memoriam Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας : κοινωνική ασφάλιση - αστική ευθύνη του κράτους

Τιμητική Έκδοση uoadl:3364535
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2022
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΠανΓ i 2022
Bib number:
b28221928

250. "Χαριστήριον" : σύμμεικτα προς τιμήν Ιωάννη Κ. Δρυλλεράκη : 50 χρόνια δικηγορίας

Τιμητική Έκδοση uoadl:3367017
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2015
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔρυΙ χ 2015
Bib number:
b27193846