Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις

Συλλογή uoadl:1002446 14504 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει αποδελτιωμένες Τιμητικές εκδόσεις και αφιερώματα που αφορούν αφυπηρετούντες καθηγητές του ΕΚΠΑ, τόσο στην ελληνική γλώσσα (κατά προτεραιότητα) όσο και ξενόγλωσσες.

Η επιλογή, η αποδελτίωση και η τεκμηρίωση του υλικού, συντελέστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ" (κωδ. MIS 304160), του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Το υλικό της συλλογής είναι αποδελτιωμένο αλλά όχι ψηφιοποιημένο καθώς υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Φίλτρο

 

261. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: ευκαιρίες για τη νεολαία, δικαστική προστασία και θεμελιώδη δικαιώματα

Τιμητική Έκδοση uoadl:3390024
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2014
Εκδότης:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΙωαΚ ε 2014
Bib number:
b2816717x

262. Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Παμπούκη

Τιμητική Έκδοση uoadl:3390134
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2003
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΠαμΚ α 2003
Bib number:
28313550

263. Δίκαιο χωρίς σύνορα : διήμερο επιστημονικό συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Αθανασίου Καΐση με αφορμή την αφυπηρέτηση του από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. με συμβολές μαθητών και ομότεχνών του

Τιμητική Έκδοση uoadl:3390192
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2018
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚαΐΑ δ 2018
Bib number:
27444077

264. La Convention européenne des droits de l'homme, un instrument vivant: mélangés en l'honneur de Christos L. Rozakis

Τιμητική Έκδοση uoadl:3390250
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2011
Εκδότης:
Bruylant
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΡοζΧ c 2011
Bib number:
b28447116

265. Νικηφόρος Μανδηλαράς : μνήμης ένεκεν : κείμενα για την ιστορία, την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τους θεσμούς

Τιμητική Έκδοση uoadl:3390390
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2013
Εκδότης:
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜανΝ ν 2013
Bib number:
b16626230

266. Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος: σύμμεικτα εις μνήμην Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου

Τιμητική Έκδοση uoadl:3390696
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2022
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΠανΓ σ 2022
Bib number:
b28270745

267. Μνημόσυνον Βασιλείου Μ. Καρατζά: διαλέξεις, μαθήματα προς τους επιμελητάς ανηλίκων.

Τιμητική Έκδοση uoadl:3390701
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
1959
Εκδότης:
Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚαρΒ μ 1959
Bib number:
b11351937

268. Το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα : ιστορικά κείμενα : τιμητικός τόμος για τα πενήντα χρόνια της λειτουργίας του

Τιμητική Έκδοση uoadl:3390762
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
1979
Εκδότης:
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΣΤΕ σ 1979
Bib number:
b2837941x

269. Ευψυχία : mélanges offerts à Hélène Ahrweiler (v. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3391145
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
1998
Εκδότης:
Publications de la Sorbonne
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) AhrH ε 1998 1
Bib number:
b16860986

270. Επιστημονική επετηρίς της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Αντ. Ν. Δαμασκηνίδη (τ.ΚΑ2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3391318
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
1983
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔαμΑ ε 1983
Bib number:
12911628

272. The international practice of law

Τιμητική Έκδοση uoadl:3391472
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
1997
Εκδότης:
Helbing & Lichtenhahn
Kluwer Law International
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) BarT i 1997
Bib number:
b28325990

273. MNHMH: Mélanges à la mémoire de Michel A. Dendias

Τιμητική Έκδοση uoadl:3391598
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
1978
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔενΜ μ 1978
Bib number:
b11350635

274. Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο του Δημοσίου χρήματος: τιμητικός τόμος για τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τιμητική Έκδοση uoadl:3392057
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2004
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΕΣ δ 2004
Bib number:
2210737x

275. Modern problems of international law and the philosophy of law: miscellanea in honour of Professor D.S. Constantopoulos.

Τιμητική Έκδοση uoadl:3392106
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
1980
Εκδότης:
Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) KωνΔ m 1980
Bib number:
b14506920

276. Doing peace the rights way: essays in international law and relations in honour of Louise Arbour

Τιμητική Έκδοση uoadl:3392718
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2019
Εκδότης:
Intersentia
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ArbL d 2019
Bib number:
b27644170

277. Intercontinental cooperation through private international law : essays in memory of Peter E. Nygh

Τιμητική Έκδοση uoadl:3396054
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2004
Εκδότης:
Einhorn, Talia
Siehr , Kurt
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) NygP i 2004
Bib number:
b19565598