Βακτηριακή ποικιλότητα σε βιομηχανικό προζύμι: εναλλαγές και αλληλεπιδράσεις των μικροβιακών πληθυσμών στο χρόνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316492 186 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-28
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Θεοχάρη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καραγκούνη Αμαλία Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα), Διαλλινάς Γεώργιος Λέκτορας, Χατζηνικολάου Δημήτριος Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βακτηριακή ποικιλότητα σε βιομηχανικό προζύμι: εναλλαγές και αλληλεπιδράσεις των μικροβιακών πληθυσμών στο χρόνο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στη συγκεκριμένη εργασία, μελετήθηκε η βακτηριακή ποικιλότητα δύο Ελληνικών
παραδοσιακών προζυμιών. Η μικροβιακή σύνθεση των παραδοσιακών προζυμιών
χαρακτηρίστηκε από τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των μικροοργανισμών
σε συνδυασμό με γενοτυπικές μεθόδους όπως η BOX-PCR. Τα βακτήρια που
απομονώθηκαν από τα δείγματα προζυμιού ανήκουν στα γένη Lactobacillus,
Enterococcus, Acetobacter, Stenotrophomonas, εκ των οποίων στα πιο συχνά
ανιχνεύσιμα στελέχη ανήκουν τα Lactobacillus siliginis, Acetobacer malorum and
Stenotrophomonas maltophilia. Η στατιστική ανάλυση έδειξε πως η μικροβιακή
σύνθεση των προζυμιών αλλάζει ανάλογα με το στάδιο και τον χρόνο της
δειγματοληψίας. Τέλος η μέθοδος BOX-PCR αποδείχθηκε χρήσιμο εργαλείο για τη
μελέτη της ποικιλότητας σε προϊόντα ζύμης που συντηρούνται παραδοσιακά όπως το
προζύμι.
Λέξεις-κλειδιά:
Προζύμι, Βακτήρια γαλακτικού οξέος, Ζύμες, Μικροβιακή Ποικιλότητα, BOX-PCR
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
143
Αριθμός σελίδων:
108