Συστήματα εξυπηρέτησης με επαναπροσπάθειες και στρατηγικούς πελάτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:3351370 101 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-18
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Μπέκιος Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντώνιος Οικονόμου, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ, (Επιβλέπων)
Απόστολος Μπουρνέτας, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ,
Αθανασία Μάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συστήματα εξυπηρέτησης με επαναπροσπάθειες και στρατηγικούς πελάτες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συστήματα εξυπηρέτησης με επαναπροσπάθειες και στρατηγικούς πελάτες
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική θα μελετήσουμε την περιοχή της Θεωρίας Ουρών Αναμονής με επαναπροσπάθειες και στρατηγικούς πελάτες, οι οποίοι θα καλούνται να πάρουν αποφάσεις να μπουν ή όχι σε μια ουρά, να αφήσουν τα στοιχεία τους ή όχι, να επαναπροσπαθούν με κάποιο ρυθμό κ.τ.λ. Αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιείται ευρέως στη Θεωρία Ουρών Αναμονής και υπάρχουν αρκετά μοντέλα που έχουν μελετηθεί. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε ένα σύστημα εξυπηρέτησης όπου αν οι πελάτες βρουν απασχολημένο τον υπηρέτη καλούνται να αποφασίσουν με τι ρυθμό θα επαναπροσπαθούν, ενώ έχουν μπει σε μια εικονική πια ουρά αναμονής, τη λεγόμενη τροχιά. Στόχος τους είναι να ελαχιστοποιήσουν τα συνολικά έξοδα τους (έξοδα αναμονής και έξοδα ανά προσπάθεια). Εδώ υπάρχει το εξής δίλημμα: μεγάλος ρυθμός σημαίνει πολλές προσπάθειες αλλά μικρός χρόνος αναμονής, ενώ μικρός ρυθμός σημαίνει λίγες προσπάθειες αλλά μεγάλος χρόνος αναμονής. Αυτό θα είναι ένα από τα προβλήματα που θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε, όπως θα μελετήσουμε και το δίλημμα του πελάτη να μπει ή οχι στο σύστημα με γνωστό πια ρυθμό επαναπροσπάθειας. Οπότε, στόχος αυτής της διπλωματικής είναι
να παρουσιάσει μια ιστορική διαδρομή πάνω σε αυτό το πεδίο και να αναλύσει ευρέως τις βέλτιστες στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι πελάτες κάτω από ορισμένα μοντέλα από αυτά που έχουν μελετηθεί.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Σύστημα εξυπηρέτησης, συνήθεις επαναπροσπάθειες, σταθερές επαναπροσπάθειες, στρατηγική συμπεριφορά, στρατηγική τύπου κατωφλίου, επιλεγμένος πελάτης, στρατηγική ισορροπίας Nash, κοινωνική ωφέλεια, κοινωνικά βέλτιστη στρατηγική, βελτιστοποίηση διαχειριστή, παρατηρήσιμη ουρά, μη παρατηρήσιμη ουρά, ρυθμός επαναπροσπάθειας, ατομικά βέλτιστος ρυθμός επαναπροσπάθειας, κοινωνικά βέλτιστος ρυθμός επαναπροσπάθειας, μηχανισμοί συντονισμού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
90
Διπλωματική Εργασία-Μπέκιος Κωνσταντίνος.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο