Ακαδημαϊκό έτος 1854-1855

Φάκελος uoadl:59512 6556 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1854-1855
Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 197, 228, 397, 405, 403, 408, 305, 354, 186, 225, 216, 143, 355, 358, 18, 661, 674
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:59536
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

22. Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:59537
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

23. Δικαστικά

Υποφάκελος uoadl:59539
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

24. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59541
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

25. Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:59543
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)


26. Ευρετήρια

Υποφάκελος uoadl:59544
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου

27. Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122449
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

28. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142298
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων