Ενδύματα

Συλλογή uoadl:col_folkdresses 5813 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ενδύματα
Γεωγραφική κάλυψη:
Όλα σχεδόν τα γεωγραφικά μέρη του ελληνικού ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου, της Κύπρου, του μικρασιατικού και ποντιακού Ελληνισμού.
Χρονική κάλυψη:
1964 - σήμερα (19ος - 20ος αιώνας)
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχ. διεύθυνση: Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής , 7ος όροφος (είσοδος 734)
Νικολάου Πολίτη 1, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ.15772
Τηλέφωνο: 210 727 7778
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: fma@phil.uoa.gr
Ιστότοπος: https://fma.phil.uoa.gr/
Κανόνες πρόσβασης:
Κατόπιν σχετικής άδειας από την Διεύθυνση

Φίλτρο

 

21. Φούστα

Ένδυμα uoadl:114035
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
125

22. Μεσοφόρι

Ένδυμα uoadl:114042
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
98

23. Σεγκούνα

Ένδυμα uoadl:114052
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
233

24. Γιλέκι

Ένδυμα uoadl:114062
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
36

25. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118365
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1036α

26. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118370
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1033γ

27. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118372
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1034α

28. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118375
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1033α

29. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118377
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1033β

30. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118379
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1034β

31. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118383
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1038β

32. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118393
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1038α

33. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118678
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1036β

34. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118708
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1034γ

35. Κουκάκια

Ένδυμα uoadl:118827
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
78

36. Ποδόγυρος

Ένδυμα uoadl:118970
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
26

37. Κουκούλα

Ένδυμα uoadl:118972
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
236

38. Κάλτσες

Ένδυμα uoadl:118975
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
147

39. Τσουράπι

Ένδυμα uoadl:118980
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
373

40. Κεφαλομάντηλο

Ένδυμα uoadl:118984
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1129