Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη - Δημητριάδη

Honorific Edition uoadl:1002489 2323 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη - Δημητριάδη
Languages of Item:
Greek
Deutsche
Honored person or collectivity:
Androulidaki-Dimitriadi, I. (Ismini)
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
2011
Place of publication:
Αθήνα - Κομοτηνή
Number of pages:
689
ISBN:
978-960-24-76-4
Bib number:
589345
Usher Number:
34(082.2) ΑνδΙ α 2011

Φίλτρο

 

1. Κανόνες δεοντολογίας στο πεδίο των πολιτιστικών αγαθών

Paper in Honorific Edition uoadl:1009157
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βρέλλης, Σπυρίδων Β.
Main subject category:
Culture and Arts Management

2. Οι εξελίξεις της γενετικής τεχνολογίας και οι επιπτώσεις τους στο Κληρονομικό Δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1009160
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Main subject category:
Law of Succession (Estates)

3. Το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού ως ειδική έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα

Paper in Honorific Edition uoadl:1009163
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δακορώνια, Ευγενία Γ.
Main subject category:
Copyright

4. Γάμος μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου: "Η υπόθεση της Τήλου" ως ένα παράδειγμα της μεθοδολογίας του ιδιωτικού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1009165
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ευαγγελίδου-Τσικρικά, Φούλη
Main subject category:
Aesthetics and City

5. Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας μετά το θάνατο του δημιουργού

Paper in Honorific Edition uoadl:1009167
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καλλινίκου , Διονυσία Δ.
Main subject category:
Copyright

6. Η παραγραφή της ειδικής αξίωσης ως νόμιμη αιτία διατήρησης του πλουτισμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1009169
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καλογριδάκης, Ιωάννης Χ.
Main subject category:
Civil Law

7. Ιδιωτικό δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος

Paper in Honorific Edition uoadl:1009172
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Main subject category:
Environmental Law

8. Το σχέδιο ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα: πολλών δ' ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγων;

Paper in Honorific Edition uoadl:1009174
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καραμπατζός , Αντώνιος Γ.
Main subject category:
Civil Law

9. Εννοιολογικό περιεχόμενο και οριοθέτηση "Ηθικών" και περουσιακών δικαιωμάτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1009179
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κεφαλάς, Χαρίλαος Ν.
Main subject category:
Copyright

10. Μορφές προσβολών της μετοχής

Paper in Honorific Edition uoadl:1009183
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κοτσίρης , Λάμπρος Ε.
Main subject category:
Commercial Law

11. Ο παραβατικός έφηβος

Paper in Honorific Edition uoadl:1009185
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κουράκης, Νέστωρ-Κωνσταντίνος Ε.
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)

12. Παλιά σταθμά στην πλάστιγγα της Θέμιδος

Paper in Honorific Edition uoadl:1009187
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λασκαρίδης, Εμμανουήλ Ι.
Main subject category:
Civil Procedure

13. Προς διεύρυνση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τον Αστικό Κώδικα

Paper in Honorific Edition uoadl:1009189
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λέκκας, Γεώργιος Κ.
Main subject category:
Family Law

14. Συλλογές έργων τέχνης. Κοινωνικοϊστορική και δικαιική συγκριτική επισκόπηση

Paper in Honorific Edition uoadl:1009191
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μουσταΐρα, Ελίνα Ν.
Main subject category:
Comparative law

15. Κοινή γονική μέριμνα μετά το διαζύγιο. Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση;

Paper in Honorific Edition uoadl:1009195
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Νικολόπουλος , Παναγιώτης Δ.
Main subject category:
Family Law

16. Γονείς "ακατάλληλοι δι' ανηλίκους": (Ζητήματα από την κακή άσκηση της γονικής μέριμνας)

Paper in Honorific Edition uoadl:1009253
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παντελίδου, Καλλιρόη Δ.
Main subject category:
Family Law

17. Μια δίκη σε καιρό λοιμού και πολέμου. Η αντιδικία για την προίκα της Μαρίας Αντιοχείτισσας (ετ. 1348)

Paper in Honorific Edition uoadl:1009258
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papagianni, Eleftheria
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

18. Θεμελίωση συγγένειας επί εφαρμογών μεθόδων τεχνητής γονιμοποίησης

Paper in Honorific Edition uoadl:1009260
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papadopoulou - Klamari, Dimitra
Main subject category:
Family Law

19. Σύγκρουση μεταξύ υποθήκης σε μηχανήματα κατά τον ν. 4112/1929 και ενεχύρου με δημοσίευση κατά τον ν. 2844/2000

Paper in Honorific Edition uoadl:1009265
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papanikolaou, Panagiotis
Main subject category:
Law of Obligations

20. Η συμμετοχή "Φίλων" στο εποπτικό συμβούλιο της δικαστικής συμπαράστασης

Paper in Honorific Edition uoadl:1009269
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπαχρίστου, Αθανάσιος Κ.
Πιτσιρίκος, Ιωάννης Ε.
Main subject category:
Family Law