Ακαδημαϊκό έτος 1876-1877

Folder uoadl:61684 2710 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1876-1877
Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
Φάκελοι: 191, 135, 198, 121, 230, 221, 399, 404, 409, 303, 306, 175, 316, 362, 361, 187, 227, 218, 579Β, 48, 49

Φίλτρο

 

21. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:61798
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

22. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:61801
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

23. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 48.5)

Subfolder uoadl:61805
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

24. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:61807
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

25. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:61810
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

26. Σχολές

Subfolder uoadl:61814
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

27. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:61816
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

28. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:61817
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

29. Ευρετήρια

Subfolder uoadl:61818
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου

30. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 49.1)

Subfolder uoadl:1687523
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

31. Δικαστικά

Subfolder uoadl:1688484
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με
νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου
    

32. Διάφορα

Subfolder uoadl:1688514
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες