Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1971-1972 Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183828 1186 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1971-1972 Α
Χρονική κάλυψη:
1971-1972

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 1η (έκτακτη): 3 Σεπτεμβρίου 1971

Πρακτικά uoadl:183908
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση 2α (έκτακτη): 13 Σεπτεμβρίου 1971

Πρακτικά uoadl:183909
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση 3η (έκτακτη): 27 Σεπτεμβρίου 1971

Πρακτικά uoadl:183910
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση 4η (έκτακτη): 2 Οκτωβρίου 1971

Πρακτικά uoadl:183911
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Πρώτη: 7 Οκτωβρίου 1971

Πρακτικά uoadl:183912
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Δευτέρα: 21 Οκτωβρίου 1971

Πρακτικά uoadl:183913
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Τρίτη: 11 Νοεμβρίου 1971

Πρακτικά uoadl:183914
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Τέταρτη: 2 Δεκεμβρίου 1971

Πρακτικά uoadl:183915
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση 5η (έκτακτη): 13 Δεκεμβρίου 1971

Πρακτικά uoadl:183916
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Πέμπτη: 16 Δεκεμβρίου 1971

Πρακτικά uoadl:183917
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Έκτη: 20 Ιανουαρίου 1972

Πρακτικά uoadl:183918
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση 6η (έκτακτη): 24 Ιανουαρίου 1972

Πρακτικά uoadl:183919
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Έβδομη: 3 Φεβρουαρίου 1972

Πρακτικά uoadl:183920
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση Όγδοη: 24 Φεβρουαρίου 1972

Πρακτικά uoadl:183921
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση Ένατη: 9 Μαρτίου 1972

Πρακτικά uoadl:183922
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο