Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1937-1939, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55899 2611 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1937-1939, τόμος 9
Χρονική κάλυψη:
1936-1937 (συνέχεια) 1937-1938, 1938-1939
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση (έκτακτη): 23 Απριλίου 1937

Πρακτικά uoadl:55900
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 14 Μαΐου 1937

Πρακτικά uoadl:55901
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 4 Ιουνίου 1937

Πρακτικά uoadl:55902
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 11 Ιουνίου 1937

Πρακτικά uoadl:55903
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 15 Ιουνίου 1937

Πρακτικά uoadl:55904
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση 1η: 8 Οκτωβρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55905
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση 2α: 29 Οκτωβρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55906
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση 3η: 5 Νοεμβρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55907
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση 4η: 12 Νοεμβρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55908
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση 5η: 26 Νοεμβρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55909
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση 6η: 17 Δεκεμβρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55910
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση 7η: 28 Ιανουαρίου 1938

Πρακτικά uoadl:55911
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση 8η: 4 Φεβρουαρίου 1938

Πρακτικά uoadl:55912
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση 9η: 18 Φεβρουαρίου 1938

Πρακτικά uoadl:55913
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση 10η: 17 Μαρτίου 1938

Πρακτικά uoadl:55914
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση 11η: 11 Μαρτίου 1938

Πρακτικά uoadl:55915
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση 12η: 1 Απριλίου 1938

Πρακτικά uoadl:55916
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση 13η: 8 Απριλίου 1938

Πρακτικά uoadl:55917
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση 14η: 15 Απριλίου 1938

Πρακτικά uoadl:55918
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση 15η: 6 Μαΐου 1938

Πρακτικά uoadl:55919
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο