Ακαδημαϊκό έτος 1841-1842

Φάκελος uoadl:59336 4695 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1841-1842
Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 119, 397, 580Β, 408, 305, 309, 225, 216, 143, 403, 4, 661, 673
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142177
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

22. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:1328386
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

23. Έξοδα διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:1328387
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες για τη διδασκαλία μαθημάτων

24. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:1328389
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

25. Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:1328390
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

26. Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών οργάνων - Έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:1904857
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:


Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και
διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας