Ακαδημαϊκό έτος 1842-1843

Φάκελος uoadl:59394 4526 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1842-1843
Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 119, 228, 397, 403, 580Β, 408, 305, 309, 186, 216, 143, 5, 661, 673
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:59444
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

22. Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59446
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

23. Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122431
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

24. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142277
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων