Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika4 7084 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φυσικομαθηματικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).
Χρονική κάλυψη:
1896-1980
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Όλη η σειρά των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Φυσικομαθηματικής Σχολής 1896-1980 αποτελείται από 57 τόμους. Ο τόμος 1 είναι κοινός με τον τόμο 8 (1896-1904) των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής. Λείπει ο τόμος 12 (1947-1949). Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φυσικομαθηματικής Σχολής υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι το 1952. Από το 1952 έως το 1980 το υλικό βρίσκεται σε φυσική μορφή στο Ιστορικό Αρχείο. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1896 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

21. Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1969-1970 Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183363
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1969-1970

22. Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1969-1970 Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183364
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1969-1970

23. Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1970-1971 Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183365
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1970-1971

24. Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1970-1971 Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183366
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1970-1971

25. Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1971-1972 Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183828
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1971-1972

26. Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1971-1972 Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183829
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1971-1972

27. Φυσικομαθηματική Σχολή, Εισηγητικές Εκθέσεις 1971-1972

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183830
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1971-1972

28. Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1972-1973 Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183831
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1972-1973

29. Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1972-1973 Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183832
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1972-1973

30. Φυσικομαθηματική Σχολή, Εισηγητικές Εκθέσεις 1972-1973

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183833
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1972-1973

31. Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1973-1974 Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183834
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1973-1974

32. Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1973-1974 Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183835
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1973-1974

33. Φυσικομαθηματική Σχολή, Εισηγητικές Εκθέσεις 1973-1974

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183836
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1973-1974

34. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1974-1975, 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183837
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1974-1975

35. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1974-1975, 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183838
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1974-1975

36. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1974-1975, 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183839
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1974-1975

37. Φυσικομαθηματική Σχολή, Εισηγητικές Εκθέσεις Πανεπιστημιακού Έτους 1974-1975

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183840
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1974-1975

38. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1975-1976, 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183841
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1975-1976

39. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1975-1976, 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183842
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1975-1976

40. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1975-1976, 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183843
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1975-1976