Αναμνηστικός τόμος καθηγητού Εμμ. Μιχελάκη

Honorific Edition uoadl:1002463 4240 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αναμνηστικός τόμος καθηγητού Εμμ. Μιχελάκη
Honored person or collectivity:
Michelakis, E.
Publisher:
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Year of publication:
1973
Place of publication:
Αθήναι
Number of pages:
634
Bib number:
86928
Usher Number:
34(082.2) ΜΙΧ

Φίλτρο

 

1. Fluctuating exchange rates

Paper in Honorific Edition uoadl:1002988
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Delivanis, Dimitrios J.
Main subject category:
Economic Law

2. Νεοθετικισμός και επιστήμη του δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1002990
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Mitsopoulos, Georges
Main subject category:
Philosophy of Law

3. Gedanken zur Aristotelischen Billigkeitslehre

Paper in Honorific Edition uoadl:1002994
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Στράγγας, Ιωάννης Σ.
Main subject category:
Philosophy of Law

4. Die ideelle immission

Paper in Honorific Edition uoadl:1002996
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Baur, Fritz
Main subject category:
Civil Law

5. Η τυπική και ουσιαστική ισχύς των νόμων

Paper in Honorific Edition uoadl:1002999
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Φλώρος Αντώνιος Γ.
Main subject category:
Civil Law

6. Le droit a indemmisation des passagers victimes de détournement d' avion

Paper in Honorific Edition uoadl:1003001
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γεωργιάδης, Ευθύμιος
Main subject category:
Civil Law

7. Δικαιοπραξίαι ιδρύσεως οροφοκτησιών

Paper in Honorific Edition uoadl:1003003
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καλλιμόπουλος, Μιχαήλ Γ.
Main subject category:
Civil Law

8. Η δημόσια διαθήκη ως τίτλος εκτελεστός

Paper in Honorific Edition uoadl:1003005
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπαντωνίου, Νικόλαος Σ.
Main subject category:
Law of Succession (Estates)

9. Απόκρουσις ενστάσεως παραγραφής δι΄αντιφατικήν του ενισταμένου διαγωγήν (venire contra factum proprium)

Paper in Honorific Edition uoadl:1003007
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σόντης, Ιωάννης Μ.
Main subject category:
Civil Procedure

10. Το πρόβλημα της συμμετοχής των ανηλίκων εις τας μαζικάς συναλλαγάς

Paper in Honorific Edition uoadl:1003009
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Main subject category:
Civil Law

11. Eine Rechtstatsachenuntersuchung über die Ursachen der zu langen Prozessdauer

Paper in Honorific Edition uoadl:1003012
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Baumgärtel, Gottfried
Main subject category:
Civil Procedure

12. Η έννοια, λειτουργία και φύσις της δικαστικής αποφάσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1003013
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Main subject category:
Civil Procedure

13. Efficacia delle sentenze della corte di giustizia delle Comunità Europee nei procedimenti di pronunzia a titolo pregiudiziale

Paper in Honorific Edition uoadl:1003016
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Berri, Mario
Main subject category:
Civil Procedure

14. Die wichtigsten Grundlagen und Prinzipien der strafprozessualen Voruntersuchung: Gedanken aufgrund der finnischen Rechtsordnung

Paper in Honorific Edition uoadl:1003018
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ellila, Tauno
Main subject category:
Civil Procedure

15. Veränderungen des Sachaverhalts nach Verurteilung zu künftig fällig werdenden Leistungen

Paper in Honorific Edition uoadl:1003020
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Grunsky , Wolfgang
Main subject category:
Civil Procedure

16. Η ύπαρξις και το κύρος της κατασχέσεως ως προϋπόθεσης κανονικής διεξαγωγής του αναγκαστικού πλειστηριασμού ή αναπειστηριασμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1003022
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rammos, Georgios Th.
Main subject category:
Civil Procedure

17. La participation du Ministère Public au Procès Civil: Droit allemand et droit suisse

Paper in Honorific Edition uoadl:1003024
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Habscheid, Walther J.
Main subject category:
Civil Procedure

18. Der einstweilige Rechtsschutz vom Standpunkt der neuen griechischen Zivilprozessordnung

Paper in Honorific Edition uoadl:1003026
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Kerameus, Constantin
Main subject category:
Civil Procedure

19. Η αναγκαιότης των ενδίκων μέσων

Paper in Honorific Edition uoadl:1003028
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κρίτζας, Ιωάννης Π.
Main subject category:
Civil Procedure

20. Das Schiedsverfahren nach der neuen griechischen ZPO im Gegensatz zu der bisher geltenden Regelung

Paper in Honorific Edition uoadl:1003030
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μάινας, Πέτρος Ι.
Main subject category:
Civil Procedure