Ακαδημαϊκό έτος 1877-1878

Folder uoadl:61926 2686 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1877-1878
Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
Φάκελοι: 191, 175, 135, 198, 230, 221, 399, 405, 404, 409, 306, 306, 316, 359, 362, 361, 187, 227, 218, 146, 579Β, 49, 50, 51, 665

Φίλτρο

 

21. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:62075
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

22. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:62076
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

23. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:62079
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

24. Σχολές

Subfolder uoadl:62081
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

25. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:62083
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

26. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:62085
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

27. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 50.2)

Subfolder uoadl:62091
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

28. Δικαστικά

Subfolder uoadl:62096
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

29. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:62100
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

30. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:62112
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

31. Διάφορα

Subfolder uoadl:62114
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

32. Ευρετήρια

Subfolder uoadl:62116
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου

33. Κτήματα (Υποφάκελος 665.1)

Subfolder uoadl:122606
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

34. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 50.3)

Subfolder uoadl:1691191
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

35. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 51.1)

Subfolder uoadl:1692418
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

36. Κτήματα (Υποφάκελος 665.2)

Subfolder uoadl:1981889
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου