Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1971-1972 Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183829 1066 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1971-1972 Β
Χρονική κάλυψη:
1971-1972

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 30 Μαρτίου 1972

Πρακτικά uoadl:183923
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 21 Απριλίου 1972

Πρακτικά uoadl:183924
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Δωδέκατη (12): 27 Απριλίου 1972

Πρακτικά uoadl:183925
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη: 11 Μαΐου 1972

Πρακτικά uoadl:183926
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη: 18 Μαΐου 1972

Πρακτικά uoadl:183927
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη: 1 Ιουνίου 1972

Πρακτικά uoadl:183928
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη: 8 Ιουνίου 1972

Πρακτικά uoadl:183929
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη: 15 Ιουνίου 1972

Πρακτικά uoadl:183930
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη: 3 Ιουλίου 1972

Πρακτικά uoadl:183931
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη: 6 Ιουλίου 1972

Πρακτικά uoadl:183932
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Εικοστή: 31 Ιουλίου 1972

Πρακτικά uoadl:183933
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Έκτακτη (Ψήφισμα): 2 Αυγούστου 1972

Πρακτικά uoadl:183934
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη: 2 Αυγούστου 1972

Πρακτικά uoadl:183935
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο