Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1972-1973 Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183832 1108 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1972-1973 Β
Χρονική κάλυψη:
1972-1973

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη: 15 Φεβρουαρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184025
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη: 22 Φεβρουαρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184026
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη: 1 Μαρτίου 1973

Πρακτικά uoadl:184027
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη: 22 Μαρτίου 1973

Πρακτικά uoadl:184028
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Εικοστή: 5 Απριλίου 1973

Πρακτικά uoadl:184029
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη: 19 Απριλίου 1973

Πρακτικά uoadl:184030
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα: 10 Μαΐου 1973

Πρακτικά uoadl:184031
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη: 17 Μαΐου 1973

Πρακτικά uoadl:184032
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Εικοστή Τέταρτη (Έκτακτη): 25 Μαΐου 1973

Πρακτικά uoadl:184033
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη: 31 Μαΐου 1973

Πρακτικά uoadl:184034
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Εικοστή Έκτη: 7 Ιουνίου 1973

Πρακτικά uoadl:184035
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη: 14 Ιουνίου 1973

Πρακτικά uoadl:184036
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Εικοστή Όγδοη (έκτακτη): 15 Ιουνίου 1973

Πρακτικά uoadl:184037
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση Έκτακτη (Ψήφισμα): 28 Αυγούστου 1973

Πρακτικά uoadl:184038
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση Τριακοστή (έκτακτη): 29 Αυγούστου 1973

Πρακτικά uoadl:184039
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο