Γκρίζα βιβλιογραφία Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

141. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΜΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3395607
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσότρα Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

142. Λειτουργικός γονιδιωματικός σχολιασμός σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:3395621
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπώνης Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

143. Συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και χρήσης ουσιών σε προσφυγικό, μεταναστευτικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:3395206
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τασώνη Ευσταθία-Αριάδνη
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

144. Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ψυχικής ανθεκτικότητας και της επαγγελματικής ποιότητας ζωής των νοσηλευτών που μετέχουν στην φροντίδα χρονίως πασχόντων

Διπλωματική Εργασία uoadl:3395642
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανακουφιστική Φροντίδα Ενηλίκων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ασκιάν Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

145. Διερεύνηση της επίδρασης της πανδημίας covid-19 στις συναισθηματικές δυσκολίες και στα προβλήματα διαγωγής εφήβων 11-17 ετών: Παράγοντες κινδύνου και προστασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3393966
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τριτάρη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

146. The Effects of Quantum Entanglement on Variational Quantum Classifiers

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3393917
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Συγγραφέας:
ΧΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

147. Λαϊκά και σύγχρονα παραμύθια: Η αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής μέσα από τον φαντασιακό κόσμο του παραμυθιού - Σχεδιασμοί στο πλαίσιο μιας τάξης του νηπιαγωγείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3394073
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ανδρέου Σoφία
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

148. Διακυβερνητικές Αντιπαραθέσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης - Προϋπολογισμό της ΕΕ, και το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής

Διπλωματική Εργασία uoadl:3393706
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Συγγραφέας:
Σταμάτη Πολυξένη
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

149. Διερεύνηση της κλίμακας του Ψηφιακού Εθισμού σε ενήλικες την περίοδο της αιφνίδιας καραντίνας για τον ιό covid-19

Διπλωματική Εργασία uoadl:3395499
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μουρούζη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

150. Ο ρόλος της μουσικής και του ηχητικού σχεδιασμού στις σύγχρονες ταινίες δράσης και στα βιντεοπαιχνίδια: συγκριτική ανάλυση του τίτλου “Tomb Raider” ως βιντεοπαιχνίδι και ως ταινία δράσης.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3395513
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
ΣΤΟΥΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

151. Όψεις της μουσικής και του γυναικείου φύλου σε δύο ταινίες με υπερήρωες: Wonder Woman (2017) Captain Marvel (2019).

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3395522
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλεξάνδρου Ιόλη
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

152. Γραπτή Έκφραση και Ορθογραφία στην Α΄ Λυκείου: Συγκριτική μελέτη μαθητών/τριων με και χωρίς Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:3394080
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λούκου Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

153. Upper Quaternary evolution of Kafireas strait: Imprint on seafloor of persistent current activity

Διπλωματική Εργασία uoadl:3395421
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγιαβή Αλεξάνδρα Ισαβέλλα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

154. Η προβλεπτική αξία της πραγματολογίας στην ανάδειξη προβλημάτων συμπεριφοράς: Μία συγκριτική και διαχρονική μελέτη εξισωμένων ομάδων παιδιών 5,5-7,5 ετών με ΔΕΠ-Υ, με Μαθησιακές Δυσκολίες και Τυπικής Ανάπτυξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3394093
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπραγουδάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

155. Ψυχοπαθολογία και παραβατικότητα τοξικοεξαρτημένων αστέγων σε συνθήκες πανδημίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3394065
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοτιανίδου Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

156. Η συσχέτιση της ενδοθηλιακής λειτουργίας και της αρτηριακής σκληρίας με την πενταετή πρόγνωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο (HFpEF), ενδιάμεσο (HFmrEF) και χαμηλό κλάσμα εξώθησης (HFrEF) που υπεβλήθησαν σε αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αγγείων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3395337
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσίγκου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

157. Διαφοροποίηση της ολικής συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων με το βάθος σε εδαφικά δείγματα από πάρκα και αλσύλλια του αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3395466
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

159. Συσχέτιση του πάχους του κεντρικού κερατοειδούς με τη μικροκυκλοφορία της κεφαλής του οπτικού νεύρου δια της OCT αγγειογραφίας στην οφθαλμική υπερτονία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3395234
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κόλλια Ελπίδα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

160. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαχείριση της ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης σε βάρος των παιδιών, μέσα από την αξιοποίηση της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Γνώσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3395459
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καραμούζου Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση