Γκρίζα βιβλιογραφία Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

141. Η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στις νευροεκφυλιστικές νόσους

Διπλωματική Εργασία uoadl:3237763
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σπανού Νίκη
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

142. Η ρητορική αξιοποίηση του θρησκευτικού στοιχείου στους δικανικούς λόγους του λυσιακού corpus που σώζονται ακέραιοι

Διπλωματική Εργασία uoadl:3246545
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δημητρίου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

143. Ανάλυση από το Εθνικό Αρχείο Καταγραφής των ασθενών με Εστιακή Τμηματική Σπειραματοσκλήρυνση (Focal Segmental Glomerulosclerosis) στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3246588
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μιχελάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

144. Hf0.5Zr0.5O2-based ferroelectric devices for digital and analog non-volatile memories

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3245419
Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαχαράκη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

145. Λάκωνες μάρτυρες και νεομάρτυρες: αγιολογία, υμνογραφία, ομιλητική

Διπλωματική Εργασία uoadl:3246199
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Περδίκη Πολυτίμη
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

146. Προηγμένες τεχνικές παθητικής σεισμικής τομογραφίας σε ταμιευτήρες και σύνθετες τεκτονικές δομές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3247877
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρώτσος Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

147. L’initiation des étudiants du M1 de l’Université d’Angers au grec moderne à l’aide des Approches Plurielles et de l’exploitation des éléments culturels

Διπλωματική Εργασία uoadl:3246426
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μακρή Ιωάννα-Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

148. Vitamin D3 status and COVID-19: a systematic review of meta-analyses

Διπλωματική Εργασία uoadl:3247424
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μοσχοφίδου Μαρία Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

149. Εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών που υποβλήθηκαν σε εκλεκτικές περιφερικές νευροτομές για την αντιμετώπιση της εστιακής σπαστικότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3247431
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαπουντζής Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

150. Σύνθεση και μελέτη των συστατικών δημητριακών αλκυλορεσορκινολών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3247455
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπακούλα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

151. Low T3 syndrome σε κρίσιμα ασθενείς με λοίμωξη COVID-19

Διπλωματική Εργασία uoadl:3246282
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βουλγαρέλη Ηλέκτρα
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

152. Ιολογικός έλεγχος των αιμοδοτών σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:3246279
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαστάς Ιωάννης-Γιαννούλης
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

153. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ»

Διπλωματική Εργασία uoadl:3246603
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γεωργίου Ευανθία-Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα

154. Οι επιπτώσεις των βιολογικών θεραπειών στον κίνδυνο ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα ή ψωριασική αρθρίτιδα: Μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3245571
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαγιούφ Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

155. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του νοσηλευτικού έργου στο χειρουργικό ασθενή

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3247408
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαντζανάς Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

156. Συσχέτιση του τρόπου σύλληψης και της ψυχολογικής κατάστασης κατά την εγκυμοσύνη με τη γέννηση παιδιού με αυτισμό

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3246606
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταύρου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

157. Η Αμερική στην πολιτική φαντασία των Ελλήνων : 1821-1870

Διπλωματική Εργασία uoadl:3246419
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λυγούρας Νίκος
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

158. Η εφαρμογή του νέου αναστολέα vaborbactam στη θεραπευτική των λοιμώξεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:3247057
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αμαργιανιτάκη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

159. Ο φόβος να μείνεις εκτός από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και κατάθλιψη στους εφήβους

Διπλωματική Εργασία uoadl:3245574
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δρακούλη Νικολέττα
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

160. Μέθοδοι δημιουργίας εμβολίου κατά του COVID-19 και το κόστος παραγωγής του

Διπλωματική Εργασία uoadl:3247418
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπιάλα Βάια
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας