Ακαδημαϊκό έτος 1849-1850

Folder uoadl:59686 4070 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1849-1850
Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 228, 397, 405, 403, 580Β, 408, 305, 310, 354, 186, 225, 143, 119, 12, 216, 661, 673

Φίλτρο

 

12. Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:59698
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον
εξοπλισμό της συλλογής

13. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59699
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   

14. Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59700
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

15. Συλλυπητήρια – Μνημόσυνα – Κηδείες

Subfolder uoadl:59701
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων,
διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

16. Επιστημονικά Συνέδρια

Subfolder uoadl:59702
Unit:
Historical Archive

17. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59703
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

18. Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59704
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες


19. Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:59705
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 

20. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:59706
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους 

21. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 12.4)

Subfolder uoadl:59707
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

22. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59708
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)  

23. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:59710
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

24. Διάφορα

Subfolder uoadl:59711
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

25. Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59713
Unit:
Historical Archive

26. Κτήματα

Subfolder uoadl:122437
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

27. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142288
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

28. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 12.5Α)

Subfolder uoadl:1363369
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

29. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 12.5Β)

Subfolder uoadl:1363372
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)