Ακαδημαϊκό έτος 1861-1862

Folder uoadl:59885 2541 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1861-1862
Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
Φάκελοι: 190, 174, 134, 197, 229, 397, 403, 580Β, 305, 311, 354, 187, 225, 217, 144, 25, 26, 358, 662, 675

Φίλτρο

 

21. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:59953
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους   

22. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:59955
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

23. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59957
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)  

24. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:59959
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

25. Αγορές – Δωρεές βιβλίων

Subfolder uoadl:59961
Unit:
Historical Archive
Scope content:Έγγραφα
σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής
Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών
26. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:59963
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις
καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

27. Διάφορα

Subfolder uoadl:59964
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

28. Πιστοποιητικά φοιτητών

Subfolder uoadl:59966
Unit:
Historical Archive

29. Παθολογικό Ταμείο

Subfolder uoadl:59968
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία
του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

30. Κτήματα

Subfolder uoadl:122455
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

31. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142305
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων