Ακαδημαϊκό έτος 1861-1862

Folder uoadl:59885 2604 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1861-1862
Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
Φάκελοι: 190, 174, 134, 197, 229, 397, 403, 580Β, 305, 311, 354, 187, 225, 217, 144, 25, 26, 358, 662, 675

Φίλτρο

 

10. Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59940
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

11. Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:59941
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

12. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59942
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

13. Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59943
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

14. Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59944
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

15. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα – Κηδείες

Subfolder uoadl:59945
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση
τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

16. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59946
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

17. Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59947
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

18. Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:59948
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.) 

19. Σχολές

Subfolder uoadl:59950
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

20. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59952
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

21. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:59953
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους   

22. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:59955
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

23. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59957
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)  

24. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:59959
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

25. Αγορές – Δωρεές βιβλίων

Subfolder uoadl:59961
Unit:
Historical Archive
Scope content:Έγγραφα
σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής
Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών
26. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:59963
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις
καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

27. Διάφορα

Subfolder uoadl:59964
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

28. Πιστοποιητικά φοιτητών

Subfolder uoadl:59966
Unit:
Historical Archive

29. Παθολογικό Ταμείο

Subfolder uoadl:59968
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία
του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)