Ακαδημαϊκό έτος 1861-1862

Φάκελος uoadl:59885 2653 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1861-1862
Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 190, 174, 134, 197, 229, 397, 403, 580Β, 305, 311, 354, 187, 225, 217, 144, 25, 26, 358, 662, 675
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Παραρτήματα

Υποφάκελος uoadl:59953
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους   

22. Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:59955
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

23. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59957
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)  

24. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59959
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

25. Αγορές – Δωρεές βιβλίων

Υποφάκελος uoadl:59961
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:Έγγραφα
σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής
Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών
26. Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:59963
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις
καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

27. Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59964
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

28. Πιστοποιητικά φοιτητών

Υποφάκελος uoadl:59966
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Παθολογικό Ταμείο

Υποφάκελος uoadl:59968
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία
του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

30. Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122455
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

31. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142305
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων