Ακαδημαϊκό έτος 1872-1873

Folder uoadl:60084 2342 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1872-1873
Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
Φάκελοι: 191, 175, 135, 198, 120, 229, 220, 399, 405, 403, 580Β, 409, 303, 357, 306, 314, 359, 354, 187, 226, 218, 145, 40,41, 664

Φίλτρο

 

26. Σχολές

Subfolder uoadl:60110
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

27. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:60111
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

28. Δικαστικά

Subfolder uoadl:60112
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

29. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:60113
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

30. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:60115
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

31. Διάφορα

Subfolder uoadl:60116
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

32. Ευρετήρια

Subfolder uoadl:60117
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου

33. Κτήματα

Subfolder uoadl:122591
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

34. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:1669845
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

35. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 41.3)

Subfolder uoadl:1670655
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)