ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

1 Topological control in two-dimensional cobalt(II) coordination polymers by π-π stacking interactions: Synthesis, spectroscopic characterization, crystal structure, and magnetic properties
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2925190
2020-10-19
2 Defective double-cubane, tetranuclear manganese(II) and cobalt(II) complexes with simultaneous μ1,1-azido and μ-O bridges
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2925189
2020-10-19
3 Alcoholysis of 2,2'-pyridil, (2-C5H4N)C(O)C(O)(2-C5H4N), iin the presence of copper(II): A family of planar pentanuclear copper(II) complexes stabilized by [(2-C5H4N)C(O)(OR)C(O)(OR)(2-C5H4N)]2- and carboxylate ligands
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2925184
2020-10-19
4 Topological control in two-dimensional cobalt(II) coordination polymers by π-π stacking interactions: Synthesis, spectroscopic characterization, crystal structure, and magnetic properties
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2925183
2020-10-19
5 Defective double-cubane, tetranuclear manganese(II) and cobalt(II) complexes with simultaneous μ1,1-azido and μ-O bridges
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2925182
2020-10-19
6 Tris(N,N ‘-dimethylurea)bis(nitrato-O,O ‘)manganese(II), the first example of a seven-coordinate manganese(II) complex with a monodentate organic ligand
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2925180
2020-10-19
7 Copper(I) and Copper(II) Halogeno Polymers with 2,1,3-benzothiazole: Variation of 1D and 2D Polymeric Structures as a Function of Reaction Conditions.
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2925179
2020-10-19
8 Comparative study of the metal-ligand bond strength in Mn-II/X/U complexes (X = Cl, Br, I; U = urea)
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2925177
2020-10-19
9 Alcoholysis of 2,2 ‘-pyridil, (2-C5H4N)C(O)C(O)(2-C5H4N), in the presence of copper(II): A family of planar pentanuclear copper(II) complexes stabilized by [(2-C5H4N)C(O)(OR)C(O)(OR)(2-C5H4N)](2-) and carboxylate ligands
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2925175
2020-10-19
10 A Blended Learning Course for Teachers Ongoing Professional Development in Greece
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2925117
2020-10-18
1 Ανάπτυξη εργαλείου ημι-αυτόματης επισημείωσης κειμένου μέσω ελεγχόμενου λεξιλογίου
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2925979
2020-10-25
2 Ένα σύστημα για την σταδιακή ενημέρωση του γράφου γνώσης YAGO2geo με γεωχωρική πληροφορία από το OpenStreetMap
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2926082
2020-10-25
3 Event Correlation and Forecasting over High Dimensional Streaming Sensor Data
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2926014
2020-10-25
4 Clustering in Recommendation Systems Using Swarm Intelligence
Διπλωματική Εργασία uoadl:2925958
2020-10-25
5 Music Recommendation Systems using Dempster Shafer Theory
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2925819
2020-10-25
6 «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος μαθητών/τριών με αναπηρίες στην προσχολική εκπαίδευση: μια πολυμεθοδολογική ερευνητική προσέγγιση του ρόλου και της σημασίας του στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης»
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2924256
2020-10-23
7 Εφαρμογή κι αξιολόγηση του λογισμικού 2DrawChemQuiz για την εξάσκηση μαθητών στη χρήση οπτικών και αναλυτικών στρατηγικών
Διπλωματική Εργασία uoadl:2925095
2020-10-23
8 Ανιονικό μοντέλο για την ομάδα συμμετριών του τετραγώνου
Διπλωματική Εργασία uoadl:2924417
2020-10-23
9 Αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της Μαστίχας Χίου. In vitro πειραματική μελέτη
Διπλωματική Εργασία uoadl:2925005
2020-10-23
10 Μελέτη και αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας του νοσηλευτικού προσωπικού ενός δημοσίου νοσοκομείου του νομού Αττικής για έκτακτες καταστάσεις και συμβάντα: Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
Διπλωματική Εργασία uoadl:2924473
2020-10-23
1 Συλλογή λαογραφικής ύλης του χωρίου Καρύταινα, της επαρχίας Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:110154
2020-10-21
2 Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Ατσιποπούλου, της επαρχίας Ρεθύμνης, του νομού Ρεθύμνης, της νήσου Κρήτης.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:114499
2020-10-21
3 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Πετρωτού, του νομού Τρικάλων.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:32147
2020-10-21
4 Πασαμαρά
Αντικείμενο uoadl:110505
2020-10-20
5 Ντρίστα (δρίστα)
Αντικείμενο uoadl:111314
2020-10-20
6 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ρειχέα, της επαρχίας Επιδαύρου - Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:71933
2020-10-20
7 Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Ρειχέα (ή Ρηχέα), της επαρχίας Μολάων, του νομού Λακωνίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:173143
2020-10-20
8 Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Πηγή ή Πεκλάρι, της επαρχίας Κονίτσης, του νομού Ιωαννίνων.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:168161
2020-10-20
9 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πηγών Νέστου, του νομού Καβάλας (πρόσφυγες εκ Βιζύης, Κεσσάνης - Σαρακατσάνοι).
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:172376
2020-10-20
10 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ανθοχωρίου, της επαρχίας Λεβαδείας, του νομού Βοιωτίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:72143
2020-10-20

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
100291
2 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36655
3 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
24695
4 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
23998
5 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
23808
6 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
23768
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
21860
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
21325
9 Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
17807
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
16268