ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Άθληση και Στρατιωτικές Σχολές: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2868808
2019-04-19
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Υποφάκελος uoadl:68984
2019-04-19
Αποφάσεις Συγκλήτου, Ν.Δ., Ίδρυσης Θέσεως Εργαστηρίων, Κλινικών, Παρασημοφορήσεις
Υποφάκελος uoadl:1725911
2019-04-19
Αναθέσεις διδασκαλίας
Υποφάκελος uoadl:68977
2019-04-19
Η επίτευξη χειρουργικών ορίων στις μη ψηλαφητές μαστογραφικές αλλοιώσεις του τύπου των μικροαποτιτανώσεων με τη χρήση της ελάχιστα επεμβατικής τεχνικής λήψης ακέραιου ιστοτεμαχίου (BLES)
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2868064
2019-04-19
Διερεύνηση της επίδρασης της νεφρικής νόσου στην αυτοαντίληψη ασθενών που βρίσκονται σε διαφορετικές θεραπείες υποκατάστασης και η επίδραση του άγχους και της κατάθλιψης σε αυτή
Διπλωματική Εργασία uoadl:2867530
2019-04-19
ΚΥΡΙΟΧΕΙΡΙΑ ΣΕ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ
Διπλωματική Εργασία uoadl:2868077
2019-04-19
Προϋπολογισμός - Απολογισμός Πανεπιστημίου, Αιτήσεις Καθηγητών Εγκρίσεως Δαπάνης περί του Εγγραπτέου Κονδυλίου για Προϋπολογισμό
Υποφάκελος uoadl:125374
2019-04-19
Εγκαταστάσεις (Φωταερίου - Θερμάνσεως)
Υποφάκελος uoadl:126197
2019-04-19
Ανοσολογικό προφίλ φυσιολογικών και διαβητικών κυήσεων
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2867922
2019-04-19
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
34025
Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
32070
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
7089
Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
6163
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
5089
Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
4558
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
4406
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
4194
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
4137
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1875-1880
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:237571
3990