ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Ερευνητικές δημοσιεύσεις

1 Women travelers of the 17th, 18th, 19th and early 20th centuries in Asia Minor and other Ottoman territories (Publications and Database)
Τεχνική αναφορά uoadl:3359335
2023-09-24
2 Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:3359328
2023-09-24
3 Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΡΙΩΝ: «Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (1881-1922) ΚΑΙ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ» ΤΟΥ 1896 (preprint -πλήρες κείμενο)
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:3223206
2023-09-19
4 Generalist Early Education and Specialist Physical Education Teachers’ Views on the Scope of Early Childhood Physical Education
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3350324
2023-09-19
5 The Effect of Probiotic Supplements on Metabolic Control of People with Type 2 Diabetes in Greece. A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study
Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:3356123
2023-09-18
6 Η Πολιτική Κατασκευασιοκρατία του John Rawls σε Συνάρτηση με τη Μεταηθική Φιλοσοφική Σκέψη Προοπτικές Εναρμονίσεως ανάμεσα στον Ηθικό Ρεαλισμό και στον Ηθικό Αντιρεαλισμό
Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:3256178
2023-09-18

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Animal models of synucleinopathies
Διπλωματική Εργασία uoadl:3359618
2023-09-29
2 APPLICATIONS OF COMBINATORIES IN FUNCTIONAL THEORY: ROSENTHAL'S THEOREM
Διπλωματική Εργασία uoadl:3349708
2023-09-29
3 In vitro assessment of new therapeutic targets in cancer
Διπλωματική Εργασία uoadl:3359635
2023-09-29
4 Διερεύνηση της απόδοσης μεθόδων από κοινού μοντελοποίησης του μηχανισμού περικοπής και διαχρονικών τιμών CD4 λεμφοκυττάρων σε άτομα με HIV μέσω μελετών προσομοίωσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:3359654
2023-09-29
5 Κλωνοποίηση και μοριακή μελέτη του ενζύμου τρανσφεράση της γλουταθειόνης από το παθογόνο πρωτόζωο Cryptosporidium parvum
Διπλωματική Εργασία uoadl:3359485
2023-09-29
6 Πολιτική ρύθμισης της αγοράς για την προστασία του καταναλωτή Η περίπτωση της πανδημίας COVID_19 κατά τη διετία 2020-2021
Διπλωματική Εργασία uoadl:3359386
2023-09-29
7 Διαχείριση του στρες και του άγχους κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση: Επίδραση στα κλιμακτηριακά συμπτώματα και στο μεταβολικό προφίλ Ελληνίδων γυναικών
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3359505
2023-09-29
8 Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη νοσηλευτική κίνηση και στους βασικούς δείκτες δραστηριότητας ενός Γενικού Νοσοκομείου στην Ελλάδα – Μελέτη περίπτωσης Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
Διπλωματική Εργασία uoadl:3359375
2023-09-29
9 Αποτελεσματικότητα ΚΑΡΠΑ σε ασθενείς με COVID-19 μετά από ενδονοσοκομειακή ανακοπή
Διπλωματική Εργασία uoadl:3359601
2023-09-29
10 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Διπλωματική Εργασία uoadl:3359585
2023-09-29

Λοιπές συλλογές

1 Άσκηση αγωγής διατροφής μετά την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359409
2023-09-26
2 Η δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae)
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359408
2023-09-26
3 Περί του θεσμού του «πατρικού δικαιώματος» (baba-hakki) στο εθιμικό δίκαιο Θράκης κατά την τουρκοκρατία
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359407
2023-09-26
4 Το ζήτημα του ελέγχου από τα ποινικά δικαστήρια της υποκείμενης σχέσης στο έγκλημα της ακάλυπτης, επέχουσας θέση εγγυοδοσίας, καταπιστευτικής επιταγής σε σχέση με το προστατευόμενο έννομο αγαθό. (Με αφορμή την ΜΠλημΘεσ 21199/2017)
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359405
2023-09-26
5 Η εφαρμογή των άρθρων ΑΚ 288 και 388 στις δημόσιες συμβάσεις έργων
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359404
2023-09-26
6 Συλλογή λαογραφικής ύλης από τα Τρίκαλα, του νομού Κορινθίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:178633
2023-09-26
7 Η επιρροή των εταιριών του διαδικτύου στην ελευθερία του λόγου και στην πολιτική αντιπαράθεση: πεδία σύγκρουσης και πιθανοί κίνδυνοι
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359376
2023-09-25
8 Justitia ex machina: αφορμή για προβληματισμό
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359372
2023-09-25
9 Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί χρηματοπιστωτικών μέσων και επί πιστωτικών απαιτήσεων και καλή πίστη
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359364
2023-09-25
10 Αγωγή παροχής διόδου (άρθρ. 1012 ΑΚ). Δικονομικά ζητήματα
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359363
2023-09-25

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101646
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47156
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45367
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37414
5 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30754
6 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
28829
7 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28786
8 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28687
9 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
28195
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
24049