ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Διαχείριση μαζικών καταστροφών με εγκαυματίες: μια νέα πρόκληση
Διπλωματική Εργασία uoadl:2918295
2020-07-12
Reflection on humanitarian crisis management- Leros island case study 2016
Διπλωματική Εργασία uoadl:2918149
2020-07-12
Βαθμός ετοιμότητας αεροδρομίων σε έκτακτες ανάγκες – Εργαλεία εκπαίδευσης εργαζόμενων στα ελληνικά αεροδρόμια
Διπλωματική Εργασία uoadl:2918205
2020-07-12
Ανασκόπηση σχετικά με τη στρατηγική ρυθμού στην αγωνιστική χιονοδρομία και κωπηλασία.
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2918675
2020-07-10
Χορήγηση SC Rituximab σε αιματολογικούς ασθενείς. Απο τη σκέψη στη πράξη.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2918618
2020-07-10
Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Εξατομίκευσης της Δόσης της Ενδοφλέβια Χορηγουμένης Βουσουλφάνης σε Παιδιατρικούς Ασθενείς
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2898099
2020-07-10
Κατανάλωση αντιβιοτικών σκευασμάτων και οι συνέπειες στη δημόσια υγεία
Διπλωματική Εργασία uoadl:2918706
2020-07-10
Το σύγχρονο αντι-εμβολιαστικό κίνημα: διερεύνηση των αιτιών και των συνεπειών του στην παγκόσμια υγεία
Διπλωματική Εργασία uoadl:2918684
2020-07-10
Οι επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου
Διπλωματική Εργασία uoadl:2918671
2020-07-10
Διατροφικές διαταραχές και τελειοθηρία σε έφηβες αθλήτριες ρυθμικής γυμναστικής
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2918927
2020-07-10
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
83551
Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36482
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
18559
Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
17527
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
16542
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
16335
Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
15304
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
14335
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
12001
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
11858