Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Πέργαμος" βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και εμπλουτισμού του υλικού και των υπηρεσιών του:
  • Η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής κατάθεσης της γκρίζας βιβλιογραφίας στη βιβλιοθήκη (διδακτορικές διατριβές, πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες) έχει τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.
  • Οι υπόλοιπες ψηφιακές συλλογές του Ιδρύματος βρίσκονται σε διαδικασία μετάπτωσης και κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θα ενσωματώνονται σταδιακά στο νέο καθεστώς ενιαίας πρόσβασης.
  • Οι σταθεροί προσδιοριστές των τεκμηρίων βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου και θα επαναλειτουργήσουν σύντομα.
Για τη διευκόλυνσή σας, η παλαιά έκδοση του συστήματος είναι διαθέσιμη στο http://pergamos-old.lib.uoa.gr.

ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Η Μέθοδος RAS στην Ανάλυση Εισροών -Εκροών
Διπλωματική Εργασία uoadl:1918038
2017-09-25
Η κοινωνική ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων και ο ρόλος που διαδραματίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο
Διπλωματική Εργασία uoadl:1902720
2017-09-25
Μοντέλο περιγραφής των διαστάσεων της Αλγεβρικής σκέψης μαθητών Γυμνασίου
Διπλωματική Εργασία uoadl:1935003
2017-09-25
Κλινικοί και γενετικοί παράγοντες σχετιζόμενοι με την οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς με κακοήθεια, που λαμβάνουν αντιοστεοκλαστικούς παράγοντες
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1936129
2017-09-25
Αλλεργίες στην παιδική και εφηβική ηλικία.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1935010
2017-09-25
Ενέργεια και Εξωτερική Πολιτική: Η Περίπτωση των Κρατών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1921076
2017-09-25
The cytoplasmic C-terminal region of NCS1/FUR transporters has a dual role in endocytosis and transport
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1936125
2017-09-25
Επίπτωση ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και συσχέτιση της με παθητικό κάπνισμα και ατμοσφαιρική ρύπανση
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1934764
2017-09-22
Μελέτη κβαντικών συσχετίσεων δύο αλληλεπιδρώντων σωματιδίων σε απειρόβαθο πηγάδι
Διπλωματική Εργασία uoadl:1932167
2017-09-22
Συγκριτική μελέτη: ομοιότητες και διαφορές των σχετιζόμενων με την υγεία επαγγελματικών κινδύνων του υγειονομικού προσωπικού και των εργαζομένων σε σωφρονιστικά καταστήματα, στο Δυτικό Κόσμο
Διπλωματική Εργασία uoadl:1915790
2017-09-22
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
1030
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
962
Ανάλυση δεδομένων της Ελληνικής Βιοτράπεζας για τη νόσο Πάρκινσον: παράγοντες κινδύνου και πιθανές κλινικές συσχετίσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1624934
740
Λόγιοι κληρικοί και Νεοελληνικός Διαφωτισμός: μια κρίσιμη σχέση
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327869
580
Η Συνταγματική Αναθεώρηση του 1986: μια προσπάθεια αποτίμησης αιτιών, αντιλήψεων και συνεπειών
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327822
500
Από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το συμμετοχικό διαδίκτυο στις αυτο-οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και την ψηφιακή επικοινωνιακή πολιτική τους: Η ελληνική περίπτωση
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1333232
489
Ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324047
488
Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του ενθικού δικαίου
Διπλωματική Εργασία uoadl:1309792
425
Το άρθρο 22 του Νόμου 4274/2014: Η εξελικτική πορεία του ΣτΕ απέναντι σε διαχρονικές και όψιμες προκλήσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1309790
406
Ανάλυση σικτύου LTE και υλοποίηση λογισμικού προσομοίωσης δικτύου LTE με χρήση JAVA SE
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324043
402