ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Ερευνητικές δημοσιεύσεις

1 Supporting Preservice Teachers’ Civic Competence as a Strategy for Internationalisation in the Digital Era
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3398962
2024-05-19

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διπλωματική Εργασία uoadl:3399545
2024-05-24
2 « Προτίμηση των αθλητών: η πάλη και το jiu-jitsu»
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3399474
2024-05-24
3 Διερεύνηση των ψυχολογικών παραγόντων για την επιλογή-εξάσκηση στα μαχητικά αθληματα
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3399029
2024-05-24
4 Λογοτεχνία και Φιλοσοφία: Aναπαραστάσεις της Υποκειμενικότητας στο έργο των Thomas Mann, Witold Gombrowicz, Julio Cortazar kai Roberto Bolano
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3399405
2024-05-24
5 Η συγκρότηση της επαγγελματικής ταυτότητας εκπαιδευτικών ειδικότητας σε επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) και οι απόψεις τους για τους/τις μαθητές/τριες τους
Διπλωματική Εργασία uoadl:3398815
2024-05-24
6 Οι αντιλήψεις για τα Ζώα στο Ισλάμ: Ακάθαρτα, Αγαπημένα και Τελετουργικές Σφαγές Χαλάλ
Διπλωματική Εργασία uoadl:3399207
2024-05-24
7 The Figure of the Enemy in George Orwell’s Work
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3399519
2024-05-24
8 Sovereign Claims: Postcolonial Literature in the Era of Globalization
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3399469
2024-05-24
9 Ενσωματωμένη Ανίχνευση και Επικοινωνίες με Επαναδιαμορφώσιμες Έξυπνες Επιφάνειες
Διπλωματική Εργασία uoadl:3398877
2024-05-24
10 The influence and interpretation of the work of Karl Marx in the Japanese economic thought of the early 20th century: theoretical study and comparison with the parallel 'trend' in Poland
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3396258
2024-05-24

Λοιπές συλλογές

1 Remarques politico-historiques sur l’étiologie des guerres civiles
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399556
2024-05-24
2 A UN constabulary to enforce the law on genocide and crimes against humanity
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399552
2024-05-24
3 Crimes against humanity: comments on some problematical aspects
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399551
2024-05-24
4 Part III. Promoting values in teh interntional legal system: the quest for humanization
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399550
2024-05-24
5 Developing countries in the new global information order
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399548
2024-05-24
6 Developing countries and the multilateral trade rules: the continuing quest for "an equitable playing field"
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399546
2024-05-24
7 Race, liberty, equality: an international lawyer’s post-colonial perspective on Shakespeare’s tempest
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399540
2024-05-24
8 State crimes: a decaffeinated coffee
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399538
2024-05-24
9 Responsabilité internationale et succession d’états
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399536
2024-05-24
10 Les obligations quantitatives et l’illicéité
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399532
2024-05-24

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101887
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47391
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45534
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37614
5 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
33600
6 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
31299
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
30030
8 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
29020
9 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28924
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
26212