ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2759332
2018-05-23
Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2759326
2018-05-23
Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ.
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2759318
2018-05-23
Η σχέση συνεργασίας του συμβουλίου επικρατείας με το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:2759305
2018-05-23
Ν.3869/2010 : Ο κρατικός παρεμβατισμός υπό το πρίσμα της υπερχρέωσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:2759302
2018-05-23
Μελέτη του ρόλου των επιγενετικών μηχανισμών και των μηχανισμών μεταγωγής σήματος στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης: η λειτουργία των CS πρωτεϊνών
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2759298
2018-05-23
Υπολογισμός της μαγνονικής δομής ζωνών περιδικά δομημένων μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο των επιπέδων κυμάτων
Διπλωματική Εργασία uoadl:2758921
2018-05-23
Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2759290
2018-05-23
Το γήινο και το υπερβατικό στοιχείο στην ποίηση του Άγγελου Σικελιανού και του Γιάννη Ρίτσου
Διπλωματική Εργασία uoadl:2759213
2018-05-23
Η ανάπτυξη της γλώσσας
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2759284
2018-05-23
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
3137
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
2291
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
1929
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
1901
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1875-1880
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:237571
1646
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
1640
Η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη ως υποχρεώσεις του δανειστή
Διπλωματική Εργασία uoadl:1926336
1593
Ανάλυση δεδομένων της Ελληνικής Βιοτράπεζας για τη νόσο Πάρκινσον: παράγοντες κινδύνου και πιθανές κλινικές συσχετίσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1624934
1482
Λόγιοι κληρικοί και Νεοελληνικός Διαφωτισμός: μια κρίσιμη σχέση
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327869
1475
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η διαπάλη των συνταγματικών διατάξεων για την «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 3), «την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16 παρ. 2) και "το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας" (άρθρο 13)».
Διπλωματική Εργασία uoadl:2005312
1443