ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Development of a multi-residue methodology for the determination of thyreostats in bovine muscle tissue by Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry (HILIC-MS/MS)
Διπλωματική Εργασία uoadl:2810620
2018-10-22
Αξιολόγηση μοριακής δράσης ανασυσταμένης HDL, που περιέχει ανθρώπινες απολιποπρωτεΐνες apoA-I ή apoE3 αγρίου τύπου, στα ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα αορτής και ειδικότερα στην έκφραση miRNAs
Διπλωματική Εργασία uoadl:2810323
2018-10-22
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Αναθέσεων Διδασκόντων σε Μαθήματα
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2812563
2018-10-22
The Expressive Power of Higher-order Datalog: An XSB Implementation
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2810771
2018-10-22
Distributed and Streaming Graph Processing Techniques
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2810763
2018-10-22
Experimental Evaluation of Big Geospatial Data Systems
Διπλωματική Εργασία uoadl:2812573
2018-10-22
Advanced clustering methods for identifying bioactive molecular conformations
Διπλωματική Εργασία uoadl:2810741
2018-10-21
Παράγοντες σχετιζόμενοι με την εμφάνιση της καλοήθους αυτοάνοσης ουδετεροπενίας στην βρεφική/ παιδική ηλικία
Διπλωματική Εργασία uoadl:2812542
2018-10-19
Αναθέσεις διδασκαλίας
Υποφάκελος uoadl:68745
2018-10-19
Εκτίμηση του βαθμού φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά και εφήβους με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1
Διπλωματική Εργασία uoadl:2812540
2018-10-19
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
25093
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
5110
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
3195
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
3110
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
2919
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
2912
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1875-1880
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:237571
2778
Η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη ως υποχρεώσεις του δανειστή
Διπλωματική Εργασία uoadl:1926336
2148
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η διαπάλη των συνταγματικών διατάξεων για την «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 3), «την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16 παρ. 2) και "το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας" (άρθρο 13)».
Διπλωματική Εργασία uoadl:2005312
2125
Ανάλυση δεδομένων της Ελληνικής Βιοτράπεζας για τη νόσο Πάρκινσον: παράγοντες κινδύνου και πιθανές κλινικές συσχετίσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1624934
2114