ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Ο διάλογος του αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου (1350 – 1425) με το Ισλάμ.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2900104
2020-04-02
Η Επίδραση της Ήπιας Υποϋδάτωσης στην Απόδοση Αθλημάτων Ποδηλασίας Ημιαντοχής
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2899868
2020-04-02
Η συνείδηση στην Ολότητα: Προσδιορισμός και αυτεπίγνωση του όντος κατά την εκστατική εμπειρία
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2899653
2020-04-01
Η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, η κατασκευή του αγωγού East Med, ως γεωπολιτικός παράγων ανακατανομής της ισχύος, στο γεωπολιτικό σύμπλοκο της Ανατολικής Μεσογείου
Διπλωματική Εργασία uoadl:2899917
2020-04-01
Μαθητοκεντρική προσέγγιση στην εξ αποστάσεως εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού JAVA
Διπλωματική Εργασία uoadl:2900052
2020-03-31
Αξιοποίηση της πλατφόρμας Arduino στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων με βάση το πλαίσιο ECLiP
Διπλωματική Εργασία uoadl:2899837
2020-03-31
A Government Gazette Parser for the Platform Nomothesi@
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2899988
2020-03-31
Parsing Raptarchis’ legislative documents for Nomothesi@ platform
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2899984
2020-03-31
Αναγνώριση Γλώσσας Χειρόγραφων Εγγράφων με Χρήση LBP και SIFT Χαρακτηριστικών
Διπλωματική Εργασία uoadl:2900014
2020-03-31
Συμβολή της τεχνολογίας στη βελτίωση της φροντίδας υγείας του ασθενούς
Διπλωματική Εργασία uoadl:2899889
2020-03-31
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
67570
Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36299
Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
15030
Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
13736
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
10620
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
10539
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
10219
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
9226
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
8212
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
7937