ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

1 Quelques considérations sur le culte héroïque à Akrai (Sicile)
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2963255
2021-10-21
2 Αποσπάσματα κρητικής λατρείας στις εν Σικελία ροδοκρητικές αποικίες (7ος -6ος αι. π.Χ.)
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2963031
2021-10-19
3 About the Boeotian origin of the Emmenidai’s genos: an indication from Gela
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2962650
2021-10-14
4 On the usefulness of four in vitro methods in assessing the intraluminal performance of poorly soluble, ionisable compounds in the fasted state
Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2962522
2021-10-12
5 Italy’s Lost Greece. Η χαμένη Μεγάλη Ελλάς
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2962468
2021-10-12
6 Η συνάρτηση μεταξύ των εννοιών της ηθικής και του δικαίου στο «Πραγματικό και το Ισχύον» του Jürgen Habermas και η σημασία της ηθικής του διαλόγου - Between Facts and Norms: Law, Ethics, Morality and the importance of communicative action
Τεχνική αναφορά uoadl:2959169
2021-10-11
7 Heroes, Gods and Demons in the Religious Life of Akrai (Sicily) in Hellenistic Age
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2962388
2021-10-11
8 Ο θρησκευτικός προσδιορισμός της Αγοράς των Ακρών (Σικελίας)
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2961855
2021-10-04
9 THE NATIONAL ACTION PLAN FOR GENDER EQUALITY: WOMEN, SPORTS AND MILITARY INSTITUTIONS
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961752
2021-10-02
10 Η θρησκευτική πολιτική του Ιέρωνος του Β’ στις Άκρες (Σικελίας)
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2961729
2021-10-01
1 AI/ML assisted Li-Fi communication systems for the future 6G communication systems
Διπλωματική Εργασία uoadl:2961395
2021-10-22
2 Exploration of 3D structured artificial materials using additive manufacturing for microwave applications
Διπλωματική Εργασία uoadl:2962831
2021-10-22
3 Fractal tool; Calculating 3D fractal dimension of brain regions for a Dementia classification problem
Διπλωματική Εργασία uoadl:2963221
2021-10-22
4 Σκακιστική μηχανή μέσω ενισχυτικής μάθησης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2963137
2021-10-22
5 Γυναίκες και δημόσια σφαίρα
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2963230
2021-10-22
6 Η επαγγελματική έκθεση των ασθενών ως παράγων συνέργειας στην εμφάνιση αναπνευστικής ανεπάρκειας και καρκίνου του πνεύμονος
Διπλωματική Εργασία uoadl:2962514
2021-10-22
7 Bayesian unit root testing
Διπλωματική Εργασία uoadl:2962526
2021-10-22
8 Εισαγωγή των μαθητών της Β' Λυκείου στην έννοια της παραγώγου μέσω ρεαλιστικών προβλημάτων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων
Διπλωματική Εργασία uoadl:2962281
2021-10-22
9 PCSK9 Αναστολείς: Μια μετα-ανάλυση για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια τους σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ
Διπλωματική Εργασία uoadl:2961905
2021-10-22
10 “Unpacking contemporary European refugee crisis: Its representation in media and political debates and the case of Greece’’
Διπλωματική Εργασία uoadl:2962972
2021-10-22
1 Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό
Συλλογή uoadl:1081404
2021-06-23
2 Προδημοσιεύσεις - Εργασίες εν εξελίξει
Συλλογή uoadl:1712611
2021-06-23
3 Αναπτυξιακή ψυχολογία
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947838
2021-06-22
4 Πολιτισμική θεωρία
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947833
2021-06-22
5 Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946789
2021-06-04
6 Δια λόγους τιμής
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946785
2021-06-04
7 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : ΟΙ ΑΝΏΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946406
2021-05-31
8 Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Καινούρ(γ)ιο (τ. Ντέμη), της επαρχίας Τριχωνίδος, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:173324
2021-03-11
9 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κλειδωνιά, της επαρχίας Κονίτσης, του νομού Ιωαννίνων.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:168155
2021-03-01
10 Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:22423
2021-02-01

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
100687
2 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36927
3 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
32144
4 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30245
5 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28253
6 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28128
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
24763
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
23791
9 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
20381
10 Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
19743