ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
μεταφυσική πραγματικότης του χώρου και ιδεώδες της έλλογης αυτονομίας
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1528006
2018-02-22
Η επίδραση της μέγιστης αερόβιας ικανότητας στις τεχνικές δεξιότητες νεαρών ποδοσφαιριστών
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2661007
2018-02-22
«Οι ομάδες, οι συγκρούσεις στο σχολείο και η επίδρασή τους στη λήψη των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων»
Διπλωματική Εργασία uoadl:2661939
2018-02-22
Ψυχολογία αθλητών αντισφαίρισης στις αναπτυξιακές ηλικίες
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2661683
2018-02-22
Εισαγωγή στις άπειρες διαδικασίες και στη σύγκλιση ακολουθίας. Μετάβαση από τη διαίσθηση στον τυπικό ορισμό.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2644701
2018-02-22
Μαθηματικά και Λογική Σκέψη
Διπλωματική Εργασία uoadl:2635227
2018-02-22
Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων του χαλκού (Ι). Μελέτη της δράσης τους ως φωτοευαισθητοποιητών σε συστήματα φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου και σε φωτοευαισθητοποιούμενες ηλιακές κυψελίδες.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2671907
2018-02-22
Βελτιστοποίηση του προσδιορισμού μακρολιδίων με υγροχρωματογραφία υπερυψηλής απόδοσης δίδυμης φασματομετρίας μαζών (UHPLC-MS/MS) με τη χρήση πειραματικού σχεδιασμού (Design of Experiments – DoE)
Διπλωματική Εργασία uoadl:2662401
2018-02-22
Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τα αδέσποτα ζώα της πόλης - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ
Διπλωματική Εργασία uoadl:2661718
2018-02-22
Ο ρόλος της τεχνικής των δένδρων ταξινόμησης στην αντικειμενοποίηση της κυτταρολογικής διάγνωσης υλικού παρακέντησης δια λεπτής βελόνης ψυχρών όζων του θυρεοειδούς αδένα σύμφωνα με τα κριτήρια της κυτταρολογικής ταξινόμησης κατά Bethesda
Διπλωματική Εργασία uoadl:2661688
2018-02-22
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
1837
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
1541
Η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη ως υποχρεώσεις του δανειστή
Διπλωματική Εργασία uoadl:1926336
1240
Ανάλυση δεδομένων της Ελληνικής Βιοτράπεζας για τη νόσο Πάρκινσον: παράγοντες κινδύνου και πιθανές κλινικές συσχετίσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1624934
1090
Λόγιοι κληρικοί και Νεοελληνικός Διαφωτισμός: μια κρίσιμη σχέση
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327869
1030
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η διαπάλη των συνταγματικών διατάξεων για την «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 3), «την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16 παρ. 2) και "το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας" (άρθρο 13)».
Διπλωματική Εργασία uoadl:2005312
1020
Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του ενθικού δικαίου
Διπλωματική Εργασία uoadl:1309792
949
Ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324047
924
Από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το συμμετοχικό διαδίκτυο στις αυτο-οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και την ψηφιακή επικοινωνιακή πολιτική τους: Η ελληνική περίπτωση
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1333232
902
Η Συνταγματική Αναθεώρηση του 1986: μια προσπάθεια αποτίμησης αιτιών, αντιλήψεων και συνεπειών
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327822
900