ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

1 Testing the 3D QSAR/ComFA-CoMSIA results of flexible bioactive compounds with molecular docking studies
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2958373
2021-07-24
2 test
Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2958053
2021-07-22
3 . Conformational Analysis and Molecular Dynamics at the Receptor Level of the Immunodominant Myelin Basic Protein Epitope 87-99 Implicated in Multiple Sclerosis, and its Antagonists Linear Altered Peptide Ligands
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2958039
2021-07-22
4 Isolation of psoralens from the Ficus sycomorus juice. A novel approach against psoriasis.
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2957997
2021-07-21
5 Molecular Docking and Molecular Dynamics Simulations on the Improvement of 3D QSAR Results of Novel Δ8-THC Analogues.
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2957995
2021-07-21
6 Membrane Interdigitation and Its Role in Drug Function.
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2957993
2021-07-21
7 Interactions of a pair of synthetic peptide analogues of myelin basic protein with lipid bilayers using DSC and High Resolution Solid State 13C NMR. Screening
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2957991
2021-07-21
8 Study in Anaesthesized Rabbits: A New Protocol for AT1 Antagonists Screening
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2957989
2021-07-21
9 Use of 3D QSAR, Molecular Docking and Molecular Dynamics Simulations for the Conformational Analyses of Drugs
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2957987
2021-07-21
10 Antihypertensive drug valsartan: Conformational analysis, thermodynamic properties and docking studies using NMR spectroscopy and in silico methods.
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2957985
2021-07-21
1 Παλαιοντολογική, Παλαιοοικολογική και Παλαιοβιογεωγραφική μελέτη στις προ-εβαποριτικές Μεσσήνιες αποθέσεις της Ζακύνθου
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2958400
2021-08-02
2 Ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας του Ελλαδικού χώρου για την περίοδο 1900-1930 με χρήση μακροσεισμικών εντάσεων.
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2958497
2021-08-02
3 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΒΑΚΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ENVI-met
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2958431
2021-08-02
4 Precious metal potential in epithermal- vein-type barite-quartz mineralization in eastern Milos island, Cyclades, Greece.
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2958042
2021-08-02
5 Μελέτη των αυθιγενών ορυκτών στην τεκτονική επαφή των υπερβασικών πετρωμάτων με τις Πλειο- Πλειστοκαινικές αποθέσεις στο Σουσάκι Κορινθίας
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2958013
2021-08-02
6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2948101
2021-08-02
7 Γεωηλεκτρική διασκόπηση σε επιλεγμένη θέση της αρχαιολογικής ανασκαφής του ΕΚΠΑ στο Πλάσι (Μαραθώνας Αττική)
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2957850
2021-08-02
8 Εκτίμηση κατολισθητικής επιδεκτικότητας στην περιοχή του Ν. Ηρακλείου, Κρήτη, και χωροθέτηση ζωνών επιδεκτικότητας με την μέθοδο της Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP)
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2957891
2021-08-02
9 Η Άμεση Επίδραση των Διατάσεων στην Δύναμη, την Ταχύτητα και την Ευκινησία Αθλητών Ομαδικών Αθλημάτων
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2958706
2021-08-02
10 Οι Δομικοί Λίθοι Των Μνημείων της Ακροπόλεως
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2958352
2021-08-02
1 Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό
Συλλογή uoadl:1081404
2021-06-23
2 Προδημοσιεύσεις - Εργασίες εν εξελίξει
Συλλογή uoadl:1712611
2021-06-23
3 Αναπτυξιακή ψυχολογία
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947838
2021-06-22
4 Πολιτισμική θεωρία
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947833
2021-06-22
5 Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946789
2021-06-04
6 Δια λόγους τιμής
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946785
2021-06-04
7 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : ΟΙ ΑΝΏΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946406
2021-05-31
8 Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Καινούρ(γ)ιο (τ. Ντέμη), της επαρχίας Τριχωνίδος, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:173324
2021-03-11
9 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κλειδωνιά, της επαρχίας Κονίτσης, του νομού Ιωαννίνων.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:168155
2021-03-01
10 Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:22423
2021-02-01

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
100569
2 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36879
3 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
31376
4 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30196
5 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28197
6 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28067
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
24304
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
23367
9 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
19901
10 Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
19261