ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μία έρευνα-δράση στη σχολική τάξη.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2880917
2019-09-20
Επιστημονικές Συλλογές
Υποφάκελος uoadl:59330
2019-09-20
Επιστημονικές Συλλογές
Υποφάκελος uoadl:59148
2019-09-20
Κτήματα
Υποφάκελος uoadl:122455
2019-09-20
Κατάγματα κάτω γνάθου. Αιτιοπαθογένεια και μηχανισμοί πρόκλησης
Διπλωματική Εργασία uoadl:2880910
2019-09-20
Ηλεκτρονικός εκφοβισμός, σχολικός εκφοβισμός και ψυχικές επιπτώσεις σε ελληνικό μαθητικό πληθυσμό γυμνασίου
Διπλωματική Εργασία uoadl:2880951
2019-09-20
Digital Architectures for Interfaces Supporting 25Gpbs Ethernet in 5G Networks
Διπλωματική Εργασία uoadl:2880534
2019-09-20
Μελέτη Απόδοσης Συστημάτων Υποθαλάσσιων Ασύρματων Οπτικών Επικοινωνιών ανάλογα με τη θέση των Πομπών και τη Δυνατότητα Οπτικής Επαφής με το Δέκτη
Διπλωματική Εργασία uoadl:2880879
2019-09-20
Η επεξεργασία της αντιμεταβίβασης ως ειδική μορφή νοητικοποίησης (mentalization) και ως μέσο ενίσχυσης της ικανότητας νοητικοποίησης του οριακού ασθενή σε μια βραχυπρόθεσμη ψυχοθεραπεία
Διπλωματική Εργασία uoadl:2880616
2019-09-20
Διατροφικές Στάσεις, Κοινωνικό-Σωματικό Άγχος και Αντιλαμβανόμενη Πίεση Για Λεπτό Σώμα Σε Επαγγελματίες Χορευτές/-τριες
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2880914
2019-09-20
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
43543
Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
35557
Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
12500
Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
7999
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
7923
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
6473
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
5617
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
5594
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
4708
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
4695