ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Η διερεύνηση του ρόλου της αυτοταξίνης (ΑΤΧ) στην ενήλικη φυσιολογία και τη συστεμική φλεγμονή
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2878323
2020-01-20
Προγνωστικοί παράγοντες για δύσκολη περιοχική αναισθησία
Διπλωματική Εργασία uoadl:2875839
2020-01-20
Ιστομηχανική μέθοδος κατασκευής ωτικού ενθέματος από αυτόλογο χονδρικό ιστό
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2875548
2020-01-20
Υβριδικά υλικά βασισμένα σε γραφένιο και χαλκογενίδια μετάλλων για ενεργειακές εφαρμογές
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2878651
2020-01-20
Οι επιπτώσεις της αστικής και διοικητικής δίκης στο τεκμήριο αθωότητας
Διπλωματική Εργασία uoadl:2888255
2020-01-20
Οι αντρικοί και γυναικείοι χαρακτήρες στα έργα του Μάνου Κοντολέων «Αμαρτωλή πόλη», «Μια ιστορία του Φιοντόρ», «Δύο φορές άνοιξη»
Διπλωματική Εργασία uoadl:2894636
2020-01-20
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΑ 99 ΕΠ. ΠΤΚ
Διπλωματική Εργασία uoadl:2894908
2020-01-20
Η χρήση ένοπλων φρουρών στο πλοίο: έννομες συνέπειες ως προς τις συμβάσεις εκμετάλλευσης του πλοίου και τρίτους ζημιωθέντες
Διπλωματική Εργασία uoadl:2887785
2020-01-20
Η αστική ευθύνη του κράτους σε περίπτωση άδικης προσωρινής κράτησης ή καταδίκης σε στέρηση της ελευθερίας
Διπλωματική Εργασία uoadl:2895215
2020-01-20
Ειδικά ζητήματα αποδεικτικών απαγορεύσεων στο ελληνικό δίκαιο
Διπλωματική Εργασία uoadl:2895201
2020-01-20
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
56278
Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36042
Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
13436
Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
11571
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
9403
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
8282
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
7704
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
7660
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
7415
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
7024