ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Ερευνητικές δημοσιεύσεις

1 Γυναικείες Μαρτυρίες: "Η Χορευτική Μανία" των Ποντίων της Σινώπης το 1870
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:3397053
2024-04-22
2 Suprasegmentale phonologische Konstituenten: an der Schnittstelle zur Syntax und Semantik
Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:3396612
2024-04-16

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Η Ηθική του περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στα μη ανθρώπινα όντα. Προσπάθεια για μία πρώτη φιλοσοφική θεμελίωση
Διπλωματική Εργασία uoadl:3396962
2024-04-24
2 Αναπηρία: Ενσωμάτωση ή απομόνωση. Ένα ηθικό δίλλημα.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3397024
2024-04-24
3 Συσχέτηση της L-Dopa αποκαρβοξυλάσης με τον νευροεκφυλισμό
Διπλωματική Εργασία uoadl:3396810
2024-04-24
4 Εκτροφή και κατοχή καθαρόαιμων σκύλων με γενεαλόγιο, μια ηθική και νομική ανάλυση
Διπλωματική Εργασία uoadl:3396965
2024-04-24
5 Νόηση και συνείδηση στους ιχθύς. Οι ιχθύες ως αισθανόμενα όντα. Η ηλεκτραναισθησία ως μέθοδος μείωσης της καταπόνησης κατά την εξαλίευση των εκτρεφόμενων ιχθύων στην Ελληνική θαλάσσια ιχθυοτροφία
Διπλωματική Εργασία uoadl:3396967
2024-04-24
6 Lithological mapping of Koutala island (Lavrio, Attiki) using machine learning methods on multispectral data
Διπλωματική Εργασία uoadl:3397258
2024-04-24
7 Technological proficiency in a dataful world; an STS empirical review of Greece-focused labor analytics
Διπλωματική Εργασία uoadl:3397243
2024-04-24
8 Εφαρμογή πρακτικών μη κλιμάκωσης ή/και απόσυρσης της υποστηρικτικής θεραπείας στη ΜΕΘ, απόψεις και στάσεις ιατρών και νοσηλευτών: Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση
Διπλωματική Εργασία uoadl:3397240
2024-04-24
9 Ζώα, Ηθική και Χριστιανισμός
Διπλωματική Εργασία uoadl:3396972
2024-04-24
10 Προσδιορισμός της αγγείωσης και της αιματικής ροής του χοριοειδούς χιτώνα, των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς και της οπτικής θηλής σε ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα, μέσω αγγειογραφίας οπτικής τομογραφίας συνοχής
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3396935
2024-04-24

Λοιπές συλλογές

1 Part three: Citizens, rights and new techniques for enhancing legitimacy
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3397168
2024-04-23
2 The impressive resilience of the Greek Constitution in the curent financial crisis in Europe
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3397166
2024-04-23
3 La responsabilité extracontractuelle du cocontractant en droit international privé
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3397084
2024-04-22
4 Les apports de la propriété intellectuelle à l'analyse d'un ordre public "transnational" ou "réellement international"
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3397079
2024-04-22
5 The European Law Institute: a transatlantic perspective
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3397075
2024-04-22
6 Droit International privé et approche contextualisée des cas de pluralisme juridique mondial
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3397071
2024-04-22
7 La Cour de justice et le droit international privé ou l'art de dire parfois tout et son contraire
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3397069
2024-04-22
8 La lex personalis entre nationalité, domicile et résidence habituelle
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3397065
2024-04-22
9 The material core of the constitution: A nationalidentity-based limitation of European integration or a focus of shared European values?
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3397052
2024-04-22
10 The OMT case and the judicial control of monetary policy
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3397048
2024-04-22

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101851
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47339
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45506
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37584
5 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
32246
6 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
31266
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
29801
8 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28985
9 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28887
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
25915