ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

1 Η αιχμάλωτη ελληνοπούλα ή Η άλωση της Αθήνας
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2971521
2022-01-24
2 The Body as a Means of Cultural Awareness and Social Intervention: The Case of Raymond Duncan and Penelope Sikelianos
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2971519
2022-01-24
3 Έλληνες ηθοποιοί της Διασποράς: 1900-1922
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2971363
2022-01-21
4 Phytochemical Profile and Biological Activity of Endemic Sideritis sipylea Boiss. In North Aegean Greek islands
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2904497
2022-01-20
5 An ethnobotanical study of medicinal plants in the Greek islands of North Aegean Region
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2904503
2022-01-20
6 Artificial Intelligence in the Deployment of Complex tasks in Pharmacology. A case of “Big Data” challenges in Ethnopharmacology
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2971361
2022-01-20
7 Investigation of Greek honeys using HR-NMR and LC-HRMS metabolomics, for determination of their geographical, botanical origin and authenticity
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2971360
2022-01-20
8 Phytochemical Analysis and Dermo-Cosmetic Evaluation of Cymbidium Sw. cultivation by-products. Circular economy in North Aegean island of Samos.
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2971359
2022-01-20
9 Phytochemical Analysis and Dermo-Cosmetic Evaluation of Cymbidium sp. (Orchidaceae) Cultivation By-Products
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2971357
2022-01-20
10 A Personalized Machine-Learning-Enabled Method for Efficient Research in Ethnopharmacology. The Case of the Southern Balkans and the Coastal Zone of Asia Minor
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2971356
2022-01-20
1 Η εκχώρηση απαιτήσεων από τη σκοπιά του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και ιδίως η Πρόταση Κανονισμού [COM 2018/096] για το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα
Διπλωματική Εργασία uoadl:2971386
2022-01-21
2 Το Εποπτικό Συμβούλιο του Facebook και οι συνταγματικές διαστάσεις της αυτορρύθμισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2971390
2022-01-21
3 Νομικά ζητήματα του θεσμού της τιτλοποίησης απαιτήσεων
Διπλωματική Εργασία uoadl:2971042
2022-01-21
4 Η αποτελεσματικότητα του ηλεκτροβελονισμού σε ασθενείς με Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Μια κλινική, ηλεκτροφυσιολογική και υπερηχογραφική μελέτη
Διπλωματική Εργασία uoadl:2970998
2022-01-21
5 Βάθος καταστολής και η σχέση με τη βαρύτητα και την έκβαση των βαρέως πασχόντων
Διπλωματική Εργασία uoadl:2971326
2022-01-21
6 Παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης και ψυχοσυναισθηματικής επιβάρυνσης νοσηλευτικού προσωπικού στις μονάδες τεχνητού νεφρού: Συστηματική ανασκόπηση
Διπλωματική Εργασία uoadl:2971217
2022-01-20
7 Οι διηγηματογράφοι της Ρομαντικής Πεντηκονταετίας του Νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους 1830-1880
Διπλωματική Εργασία uoadl:2970840
2022-01-20
8 Content and role of the rule of law mechanism in the EU legal order
Διπλωματική Εργασία uoadl:2971365
2022-01-20
9 Συγκριτική μελέτη αερισμού με διαφυγή και χωρίς διαφυγή στην έκβαση της παρατεταμένης νεογνικής ασφυξίας
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2971231
2022-01-20
10 Παράλληλες εισαγωγές προϊόντων στο δίκαιο ανταγωνισμού και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Διπλωματική Εργασία uoadl:2971351
2022-01-20
1 ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΈΣ ΓΛΩΣΣΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2970492
2022-01-11
2 Η ΜΟΥΣΙΚΉ ΣΤΗ ΝΕΌΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2970179
2022-01-07
3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2970177
2022-01-07
4 Λανάρια (μεγάλα)
Αντικείμενο uoadl:110426
2021-11-30
5 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Σορωνή, της νήσου Ρόδου, του νομού Δωδεκανήσου.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:110357
2021-11-22
6 Τσουράπι
Ένδυμα uoadl:118980
2021-11-11
7 Ακαδημαϊκό έτος 1838-1839
Φάκελος uoadl:58934
2021-11-04
8 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ελαιοχωρίου Οιτύλου, του νομού Λακωνίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:54459
2021-10-27
9 Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωρίον Ελαιοχώριον (Νουμπρεβίτα), της επαρχίας Οιτύλου, του νομού Λακωνίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:14902
2021-10-27
10 Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό
Συλλογή uoadl:1081404
2021-06-23

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
100788
2 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36992
3 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
32208
4 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30309
5 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28308
6 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28208
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
25315
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
24552
9 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
20970
10 Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
20309