ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Η Ηθική Διάσταση των Επιχειρήσεων- Η καταπολέμηση της Σύγχρονης διαφθοράς
Διπλωματική Εργασία uoadl:2716803
2018-03-24
Η Επιτροπεία Ανηλίκων και ο ρόλος του Εισαγγελέα Ανηλίκων ως προσωρινού επιτρόπου στους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες
Διπλωματική Εργασία uoadl:2694457
2018-03-24
Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου
Διπλωματική Εργασία uoadl:2716709
2018-03-24
Η Προσφυγή των Κρατών Μελών και της Ένωσης στο Διεθνές Δίκαιο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:2716721
2018-03-24
Remedies for Climate Change
Διπλωματική Εργασία uoadl:2680684
2018-03-24
Η κατάσχεση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
Διπλωματική Εργασία uoadl:2644713
2018-03-24
Βία και νομιμοποίηση του δικαίου στους J. Habermas- J. Derrida- W. Benjamin
Διπλωματική Εργασία uoadl:2710196
2018-03-24
Το δικαίωμα στην απεργία πείνας ως συνταγματικό ζήτημα
Διπλωματική Εργασία uoadl:2714037
2018-03-24
Στρατιωτικό Δίκαιο και Δικαιοσύνη στην αρχαία Ρώμη
Διπλωματική Εργασία uoadl:2650237
2018-03-24
Πρακτικά Συνεδρίων
Συλλογή uoadl:1001795
2018-03-23
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
2037
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
1690
Η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη ως υποχρεώσεις του δανειστή
Διπλωματική Εργασία uoadl:1926336
1384
Ανάλυση δεδομένων της Ελληνικής Βιοτράπεζας για τη νόσο Πάρκινσον: παράγοντες κινδύνου και πιθανές κλινικές συσχετίσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1624934
1229
Λόγιοι κληρικοί και Νεοελληνικός Διαφωτισμός: μια κρίσιμη σχέση
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327869
1181
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η διαπάλη των συνταγματικών διατάξεων για την «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 3), «την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16 παρ. 2) και "το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας" (άρθρο 13)».
Διπλωματική Εργασία uoadl:2005312
1181
Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του ενθικού δικαίου
Διπλωματική Εργασία uoadl:1309792
1121
Οι Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος
Διπλωματική Εργασία uoadl:2674260
1079
Ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324047
1068
Η Συνταγματική Αναθεώρηση του 1986: μια προσπάθεια αποτίμησης αιτιών, αντιλήψεων και συνεπειών
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327822
1068