ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 The role of the EU in the management of migration and asylum in Greece and Serbia
Διπλωματική Εργασία uoadl:3370382
2023-12-08
2 Ανασκόπηση της αιτιοπαθογένειας του δασυτριχισμού
Διπλωματική Εργασία uoadl:3370721
2023-12-08
3 Εθνικιστικός λόγος και πλαισίωση ειδήσεων: Η περίπτωση κάλυψης των παράνομων επαναπροωθήσεων.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3370980
2023-12-08
4 Μοριακή επιδημιολογία ιογενών λοιμώξεων που σχετίζονται με λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος σε παιδιατρικό πληθυσμό
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3370993
2023-12-08
5 Μορφές Ευθανασίας και Ηθικά Διλλήματα
Διπλωματική Εργασία uoadl:3370479
2023-12-08
6 Μεταφράζοντας τις Τραχίνιες του Σοφοκλή: Άθλος μαζί και αγώνας Ζητήματα και διαδικασίες μετάφρασης προς ένα κείμενο παράστασης
Διπλωματική Εργασία uoadl:3370848
2023-12-08
7 Βιώσιμες πρακτικές στον θεατρικό φωτισμό. Η περίπτωση του Λευτέρη Παυλόπουλου.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3369801
2023-12-08
8 Συσχέτιση χρήσης αλκοόλ, άγχους, κατάθλιψης και σεξουαλικής δραστηριότητας
Διπλωματική Εργασία uoadl:3370816
2023-12-08
9 Τέχνη και Performance: Το Παράδειγμα του Φουτουρισμού και του Νταντά, οι μεταπολεμικές επιρροές και εξελίξεις τους
Διπλωματική Εργασία uoadl:3367413
2023-12-08
10 Νανοδομημένη επιφάνεια πυριτίου για οπτικούς αισθητήρες
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3370889
2023-12-08

Λοιπές συλλογές

1 Ανάλυση Λόγου στα tweets που δημοσΙεύθηκαν σχετΙκά με την απαγόρευση των αμβλώσεων σε ορΙσμένες πολΙτείες της ΑμερΙκής : Ανάλυση ΣυναΙσθημάτων, ΥβρΙστΙκός Λόγος, Εύρεση ΕπΙχεΙρημάτων
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:3370912
2023-12-07
2 Η προσβολή και η προστασία του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο (ΑΚ 1520)
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3370618
2023-12-04
3 Η σκηνή της δίκης στον «Έμπορο της Βενετίας» του Σαίξπηρ: Μια απόπειρα νομικής αξιολόγησης
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3370617
2023-12-04
4 Στοιχεία νομικού φονταμενταλισμού στη νομολογία του Ευ‐ ρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3370616
2023-12-04
5 Αγαθό και ορθό: από την ηθική προς το δίκαιο
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3370611
2023-12-04
6 Δεοντολογία και νομική ευθύνη νοσηλευτών
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3370607
2023-12-04
7 Pour une étude transdisciplinaire des rituels ordaliques tradi‐ tionnels et des conduites ordaliques actuelles
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3370606
2023-12-04
8 Εφοδιασμοί σκαφών & πλοίων - Συμψηφιστική ατέλεια και αποκατάσταση: διαδικασία και εφαρμογή ή πώς η ημέρα μπορεί να γίνει νύκτα
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3370602
2023-12-04
9 Η συγκατοίκηση της διεθνούς και εσωτερικής διαιτησίας στην ελληνική έννομη τάξη - Δεκαπέντε χρόνια μετά
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3370595
2023-12-04
10 Μετρούν οι αριθμοί: πώς και γιατί;
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3370588
2023-12-04

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101712
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47211
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45415
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37473
5 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30811
6 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
29604
7 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28845
8 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28763
9 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
28556
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
24587