ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Ερευνητικές δημοσιεύσεις

1 TEACHERS’ VIEWS ON THE SCOPE OF PHYSICAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3329246
2023-05-27
2 Conservative treatment of endometrial cancer in women of reproductive age (Review)
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3329229
2023-05-26
3 Poetry and Art in the Age of the Anthropocene: Metabolic Pathways of Flesh
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:3329136
2023-05-25
4 Posthumanism for Sustainability: A Scoping Review
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3329131
2023-05-25
5 Ecophenomenology in Croatian and Modern Greek Poetry: Janko Polić Kamov and Angelos Sikelianos
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3329140
2023-05-25
6 Η Πολιτική Κατασκευασιοκρατία του John Rawls σε Συνάρτηση με τη Μεταηθική Φιλοσοφική Σκέψη Προοπτικές Εναρμονίσεως ανάμεσα στον Ηθικό Ρεαλισμό και στον Ηθικό Αντιρεαλισμό
Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:3256178
2023-05-18
7 Οι μαρτυρίες μιας Γαλλίδας εθελόντριας στην προκυμαία της Σμύρνης: «Το τέλος ενός πολιτισμού ή ο θάνατος της Σμύρνης» (Testimonies of a French Female Volunteer on the Quai at Smyrna: “The End of a Civilization or the Death of Smyrna”)
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:3327347
2023-05-15
8 Ο Άγιος Αμφιλόχιος ό έν Πάτμο ώς Πνευματικός Πατήρ
Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:3328277
2023-05-15

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Παρεμβάσεις για την διαχείριση των λοιμώξεων των κεντρικών φλεβικών καθετήρων στις ΜΕΘ παίδων. Συστηματική ανασκόπηση
Διπλωματική Εργασία uoadl:3329200
2023-05-26
2 Διευρυμένος Βιοχημικός και Μοριακός Νεογνικός έλεγχος. Αξιολόγηση ύποπτων περιστατικών για κυστική ίνωση με αλληλούχιση Sanger του γονιδίου CFTR.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3327070
2023-05-26
3 Σύνδρομο ευπάθειας και προγνωστική αξία στους ηλικιωμένους ασθενείς στη ΜΕΘ
Διπλωματική Εργασία uoadl:3329187
2023-05-26
4 Μεταβολομική ανάλυση κολιστίνης σε δείγματα μυών: Εφαρμογή σε πλάσμα
Διπλωματική Εργασία uoadl:3260533
2023-05-26
5 Ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογές μεθόδου GC-MS για τον προσδιορισμό διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης, συνθετικών καθινονών και φαιναιθυλαμινών σε ολικό αίμα
Διπλωματική Εργασία uoadl:3329060
2023-05-26
6 ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗΣ ΣΕ ΜΥΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΗΠΑΡ
Διπλωματική Εργασία uoadl:3322987
2023-05-26
7 Evaluation of ethyl sulfate in wastewater for estimation of alcohol consumption and its correlation with drugs of abuse in Athens, Greece as revealed by wastewater-based epidemiology.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3325309
2023-05-26
8 Μελέτη της επίδρασης εμβολιασμού anti-covid-19 στο μεταβολικό αποτύπωμα πλάσματος υγειών ατόμων με τη βοήθεια φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3260296
2023-05-26
9 Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου εκχύλισης προσρόφησης σε υφασμάτινο μέσο με χρήση πειραματικού σχεδιασμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό pioglitazone, repaglinide και nateglinide σε ανθρώπινο πλάσμα με την τεχνική HILIC-ESI/MS
Διπλωματική Εργασία uoadl:3325524
2023-05-26
10 Μελέτη έκλουσης φαρμακευτικών μορίων από υγροχρωματογραφία μικυλλίων παρουσία του επιφανειοδραστικού Tween 80 και εφαρμογή στη προσομοίωση βιολογικών διεργασιών
Διπλωματική Εργασία uoadl:3327442
2023-05-26

Λοιπές συλλογές

1 Συρροή αξιώσεων και συρροή νόμιμων βάσεων της αξίωσης: Ένας απολογισμός
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328529
2023-05-17
2 H συνέχεια του δικαίου και το πρόβλημα της αναδρομικότητας των νόμων
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328520
2023-05-17
3 Η αναγκαστική και η συντηρητική κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων με παράδειγμα τα δικαιώματα από τη σύμβαση δικαιοχρήσεως (franchising)
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328521
2023-05-17
4 Κρατική συμμετοχή σε επιχειρήσεις και ενωσιακό δίκαιο
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328519
2023-05-17
5 Πίνακας περιεχομένων
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328517
2023-05-17
6 Πρόλογος
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328515
2023-05-17
7 Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Κ. Κλαμαρή (τ.1)
Τιμητική Έκδοση uoadl:3328510
2023-05-17
8 Εργογραφία Δημητρίου Ν. Μανιώτη
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328405
2023-05-16
9 Σκέψεις περί του επιτρεπτού της αυτούσιας διανομής «διατηρητέου» ακινήτου υπό το πρίσμα της ασφάλειας του δικαίου
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328401
2023-05-16
10 Περί υποθετικής αιτιότητας
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328400
2023-05-16

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101547
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47062
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45285
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37334
5 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30668
6 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28684
7 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28592
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
27955
9 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
27635
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
23415