ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Η γυναικεία ταυτότητα στο έργο της Πηνελόπης Δέλτα: Γυναικείοι λογοτεχνικοί χαρακτήρες, μέσα από μια αναθεωρημένη φεμινιστική οπτική.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3400609
2024-06-12
2 Συσχέτιση της έκφρασης του δείκτη PD-L1 με την ανταπόκριση στη θεραπεία σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα που λαμβάνουν ανοσοθεραπεία
Διπλωματική Εργασία uoadl:3400448
2024-06-12
3 Η υποθαλαμική φλεγμονή και οι διαταραχές της όρεξης στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
Διπλωματική Εργασία uoadl:3364207
2024-06-12
4 Η λαϊκή θρησκευτική συμπεριφορά σε έξι οικισμούς του Μαραθώνα Αττικής. Εθιμικές και αφηγηματικές διαστάσεις ενός σύγχρονου λαογραφικού φαινομένου
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3399668
2024-06-12
5 «Μελέτη της Τροφικής Οικολογίας και της Βιοσυσσώρευσης Υδραργύρου στο είδος Raja clavata των Ελληνικών Θαλασσών»
Διπλωματική Εργασία uoadl:3400032
2024-06-12
6 Managing the data modeling lifecycle with the DOLAR Type Manager extension
Διπλωματική Εργασία uoadl:3397531
2024-06-12
7 Σχέση πρόσληψης μικροθρεπτικών συστατικών και μήκος τελομερών σε δείγμα υγιούς ενήλικου πληθυσμού
Διπλωματική Εργασία uoadl:3400689
2024-06-12
8 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα ως γεωπολιτικός παράγοντας ανακατανομής της ισχύος στο γεωπολιτικό σύμπλοκο της Ανατολικής Μεσογείου, με εστίαση στους Πυλώνες της Οικονομίας και της Άμυνας/Ασφάλειας
Διπλωματική Εργασία uoadl:3400946
2024-06-12
9 Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ως Γεωπολιτικός Παράγοντας Ανακατανομής Ισχύος στο Σύμπλοκο Ανατολικής Μεσογείου – Αιγαίου. Ανάλυση βάσει των Γεωπολιτικών Πυλώνων Άμυνα/Ασφάλεια και Πολιτική.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3400822
2024-06-12
10 Ο Ρόλος της Οικογένειας στη Διαδικασία Λήψης Εκπαιδευτικών και Επαγγελματικών Αποφάσεων των Μαθητών
Διπλωματική Εργασία uoadl:3400928
2024-06-12

Λοιπές συλλογές

1 Ordre de matières dans la législation de Justinien
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401007
2024-06-12
2 Joint family and family property in early law: a comparative study
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401005
2024-06-12
3 "Fructus sine usu" et "Actus sine itinere"
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401002
2024-06-12
4 Das byzantinische Dialysis-Formular
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401001
2024-06-12
5 Di una magna varietas tra Muciani e Serviani in tema di damnum iniuria datum
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3400998
2024-06-12
6 Dispute romanistiche
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3400997
2024-06-12
7 I più antichi trattati pubblici bizantini
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3400995
2024-06-12
8 Scholia ad Pandectas Graeca: in integrum restituta tria
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3400994
2024-06-12
9 Un precursore di Aldo Albertoni nel secolo XVI
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3400990
2024-06-12
10 Visita ai Basilici
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3400989
2024-06-12

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101922
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47428
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45549
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37633
5 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
34125
6 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
31316
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
30211
8 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
29043
9 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28955
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
26379