ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Ερευνητικές δημοσιεύσεις

1 Divisorial elements in lattice-ordered monoids
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3097303
2022-06-17
2 Menstrual Dysfunction in Pediatric and Adolescent Gynecology Practice: Common Surgical Causes of Pelvic Pain in the Pediatric and Adolescent Gynecology Patient
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:3221130
2022-06-17
3 Microbial Flora
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:3221134
2022-06-17
4 Working on a Dream: The 'Palace of Minos' at Knossos in Archaeological Research, Heritage Protection and Daily Life1
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3221132
2022-06-17
5 Administrative Supervision
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3221123
2022-06-17
6 Measuring Local Autonomy
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3221121
2022-06-17
7 Who Governs? Patterns of Responsiveness and Accountability
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3221127
2022-06-17
8 Organisational Choice
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3221125
2022-06-17
9 P.PHILAMMON, “LAW CASES” 1-6 (= BGU 4.1024, PP. 3.1-6.2): SOME TEXTUAL NOTES
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3182868
2022-06-17
10 Legal Foundations
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3221119
2022-06-17

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 “Development of methods for the determination of new per- and polyfluoroalkyl substances in environmental samples and assessment of their environmental risk”
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3221675
2022-06-24
2 Μελέτη βιοχημικών μηχανισμών που σχετίζονται με τη νόσο του Parkinson
Διπλωματική Εργασία uoadl:3221387
2022-06-24
3 Performance analysis of LoRa / LoRaWAN communications
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3221431
2022-06-24
4 Συσχέτιση καταγμάτων στην παιδική ηλικία με οστεοπορωτικά κατάγματα στην ενήλικο ζωή
Διπλωματική Εργασία uoadl:3221563
2022-06-24
5 Artivism - O ακτιβισμός στην τέχνη: περίπτωση μελέτης στη Jazz Μουσική
Διπλωματική Εργασία uoadl:3218874
2022-06-24
6 Comparison of cosmetic outcomes between remote- access and conventional thyroidectomy: A review of the current literature
Διπλωματική Εργασία uoadl:3218471
2022-06-24
7 Χαπ και άσκηση
Διπλωματική Εργασία uoadl:3221636
2022-06-24
8 Κλινική ανάπτυξη συζευγμένων anti-BCMA μονοκλωνικών αντισωμάτων στο πολλαπλό μυέλωμα
Διπλωματική Εργασία uoadl:3221190
2022-06-24
9 Η επίδραση της άσκησης στην ευρωστία και την ποιότητα ζωής ασθενών με νόσο Parkinson.Ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας
Διπλωματική Εργασία uoadl:3221413
2022-06-24
10 Προϋποθέσεις του παραδεκτού και φορμαλισμός (τυπολατρία). Αναγκαία διήθηση ή περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη;
Διπλωματική Εργασία uoadl:3221167
2022-06-24

Λοιπές συλλογές

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101237
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
45275
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
44606
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37090
5 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30406
6 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28418
7 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28319
8 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
25967
9 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
25386
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
21695