ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Φυτοχημική Ανάλυση του Crithmum maritimum L.- Apiaceae
Διπλωματική Εργασία uoadl:2837523
2018-12-14
ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διπλωματική Εργασία uoadl:2837713
2018-12-14
Διαχρονική μελέτη της εξέλιξης της αναγνωστικής ικανότητας μαθητών με διαταραχές σχολικών ικανοτήτων από τη Β' Δημοτικού ως τη Στ' Δημοτικού (στην έναρξη ως το τέλος της Α'θμιας Εκπαίδευσης)
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2837708
2018-12-14
Μια ιστορία Επιστημονικής Διπλωματίας: Το Κινητό Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην Ελλάδα
Διπλωματική Εργασία uoadl:2820365
2018-12-14
Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διπλωματική Εργασία uoadl:2837706
2018-12-14
Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, αποτελεσματικότητά του και πώς αυτό επηρεάστηκε από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:2837693
2018-12-14
Ενήμερη συγκατάθεση Η διαμόρφωση της κυρίαρχης άποψης και η κριτική της αντιμετώπιση από μια Καντιανή θέση
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2837617
2018-12-14
Ο βαθμός ικανοποίησης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με τα παρεχόμενα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Μελέτη Περίπτωσης η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής
Διπλωματική Εργασία uoadl:2820044
2018-12-14
Διαχρονική αποτύπωση των χαρακτηριστικών ενεργών χρηστών ναρκωτικών που προσέρχονται για πρώτη φορά σε υπηρεσία άμεσης πρόσβασης και δεν αιτούνται θεραπεία
Διπλωματική Εργασία uoadl:2837700
2018-12-14
Εκτίμηση κλίματος ασφάλειας σε παιδιατρικά χειρουργεία
Διπλωματική Εργασία uoadl:2837543
2018-12-14
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
25285
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
6052
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
3718
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
3499
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
3407
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
3336
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1875-1880
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:237571
3234
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
2638
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η διαπάλη των συνταγματικών διατάξεων για την «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 3), «την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16 παρ. 2) και "το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας" (άρθρο 13)».
Διπλωματική Εργασία uoadl:2005312
2373
Η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη ως υποχρεώσεις του δανειστή
Διπλωματική Εργασία uoadl:1926336
2347