Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Πέργαμος" βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και εμπλουτισμού του υλικού και των υπηρεσιών του:
  • Η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής κατάθεσης της γκρίζας βιβλιογραφίας στη βιβλιοθήκη (διδακτορικές διατριβές, πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες) έχει τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.
  • Οι υπόλοιπες ψηφιακές συλλογές του Ιδρύματος βρίσκονται σε διαδικασία μετάπτωσης και κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θα ενσωματώνονται σταδιακά στο νέο καθεστώς ενιαίας πρόσβασης.
  • Οι σταθεροί προσδιοριστές των τεκμηρίων βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου και θα επαναλειτουργήσουν σύντομα.
Για τη διευκόλυνσή σας, η παλαιά έκδοση του συστήματος είναι διαθέσιμη στο http://pergamos-old.lib.uoa.gr.

ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Κριτήρια ελέγχου ποιότητας στο έργο των στελεχών της εκπαίδευσης.Η περίπτωση των διευθυντών δημόσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1684326
2017-06-23
Hugo Riemann - Επίτομος ιστορία της μουσικής
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:1682383
2017-06-23
Η διαχείριση του λαϊκού πολιτισμού και ο περιοδικός τύπος της 4ης Αυγούστου (1936-1941): τα περιοδικά Η νεολαία και Το νέον κράτος
Διπλωματική Εργασία uoadl:1676724
2017-06-23
Χιόνη - Η ελληνορθόδοξος μουσική και η αντορθόδοξος ρασοκαλυμαυχοκοτσιδοφορία
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:1684323
2017-06-23
Διπλωματικές επαφές μεταξύ της αυτοκρατορίας της Νίκαιας και του βασιλείου της Σικελίας (1220-1250): μια στρατηγική για την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1678926
2017-06-23
Η ποιότητα ζωής του βαρέως πάσχοντα
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1682506
2017-06-23
Αιτιολογία από / ή για ερμηνεία στο μαθηματικό συλλογισμό, με τη διαμεσολάβηση ψηφιακών εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1684295
2017-06-23
Αιμοδυναμική αξιολόγηση του αχίλλειου τένοντα σε άτομα με δυσμορφίες στο άκρο πόδι σε διαφορετικές συνθήκες στήριξης
Διπλωματική Εργασία uoadl:1684094
2017-06-23
Σχεδιασμός και Σύνθεση Νέων Σπειρανικών Καρβοκυκλικών 2,5-Δικετοϊμιδαζολιδινο-1-Ακετοϋδροξαμικών Οξέων με In Vitro Αντιτρυπανοσωμιακή Δράση
Διπλωματική Εργασία uoadl:1683145
2017-06-23
Η έννοια της πρωτοτυπίας στα έργα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:1678961
2017-06-23
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Ανάλυση δεδομένων της Ελληνικής Βιοτράπεζας για τη νόσο Πάρκινσον: παράγοντες κινδύνου και πιθανές κλινικές συσχετίσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1624934
557
Λόγιοι κληρικοί και Νεοελληνικός Διαφωτισμός: μια κρίσιμη σχέση
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327869
440
Από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το συμμετοχικό διαδίκτυο στις αυτο-οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και την ψηφιακή επικοινωνιακή πολιτική τους: Η ελληνική περίπτωση
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1333232
389
Η Συνταγματική Αναθεώρηση του 1986: μια προσπάθεια αποτίμησης αιτιών, αντιλήψεων και συνεπειών
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327822
374
Ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324047
371
Ανάλυση σικτύου LTE και υλοποίηση λογισμικού προσομοίωσης δικτύου LTE με χρήση JAVA SE
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324043
308
Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του ενθικού δικαίου
Διπλωματική Εργασία uoadl:1309792
302
Η δυναμική της ατμόσφαιρας στην εμφάνιση σιφώνων στον Ελλαδικό χώρο με την χρήση αριθμητικού μοντέλου καιρού μέσης – κλίμακας WRF (Weather Research and Forecasting Model)
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308932
278
Το άρθρο 22 του Νόμου 4274/2014: Η εξελικτική πορεία του ΣτΕ απέναντι σε διαχρονικές και όψιμες προκλήσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1309790
271
Adaptation of electronics in Greek Military Aviation Projects
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309548
269