ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Determination of water-soluble vitamins in Greek honey, using liquid chromatography, coupled to tandem mass spectrometry (HPLC – ESI – MS/MS)
Διπλωματική Εργασία uoadl:3391065
2024-03-01
2 The neuroprotective role of the orphan nuclear receptor NR5A2/LRH-1 under oxidative stress
Διπλωματική Εργασία uoadl:3388701
2024-03-01
3 Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα & η περίπτωση της Αττικής: Από την ιστορία στην παρούσα κατάσταση
Διπλωματική Εργασία uoadl:3388289
2024-03-01
4 Βελτίωση της Μυϊκής Ευρωστίας στην τρίτη ηλικία.
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3390277
2024-03-01
5 Απώλεια και πένθος. Η συμβολή της Εξοδίου Ακολουθίας ως Επικοινωνιακής Θεολογίας του πένθους θανάτου.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3391056
2024-03-01
6 Η επίδραση της πανδημίας στην τουριστική δραστηριότητα. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου
Διπλωματική Εργασία uoadl:3391072
2024-03-01
7 Patient satisfaction from the use of teledentistry - prospects and challenges
Διπλωματική Εργασία uoadl:3390189
2024-03-01
8 Τα αντισώματα κατά της σκληροστίνης και η θεραπευτική τους εφαρμογή στα μεταβολικά νοσήματα των οστών
Διπλωματική Εργασία uoadl:3389903
2024-03-01
9 Ο προγνωστικός ρόλος του ηλεκτροκαρδιογραφικού ευρήματος της κατιούσας πτώσης του ST-διαστήματος με ταυτόχρονη αναστροφή του Τ κύματος (strain) σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:3390874
2024-03-01
10 Έκφραση σεξουαλικότητας σε εφήβους με ΔΑΦ: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Διπλωματική Εργασία uoadl:3390726
2024-03-01

Λοιπές συλλογές

1 Νομιμοποίηση επί μεταβιβάσεως του αντικειμένου της αγωγής στον ΚΔΔ
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3391175
2024-03-01
2 Ὁ Κωλέττης καί τά μετά τή δολοφονία τοῦ Καποδίστρια συμβάντα
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3391173
2024-03-01
3 Το έννομο συμφέρον του ανταγωνιστή στη νομολογία του Συμβου­λίου της Επικρατείας
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3391172
2024-03-01
4 Εξέλιξη της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς το ζήτημα της παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3391171
2024-03-01
5 Η ενωσιακή και η ελληνική τεχνική του αναιρετικού ελέγχου
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3391169
2024-03-01
6 Η καθιέρωση πρωτοποριακών θεσμών κράτους δικαίου στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και η συμβολή της αμερικανικής συνταγματικής σκέψης
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3391168
2024-03-01
7 Δικαστική απόφαση. Διάσκεψη, ψηφοφορία, έγγραφος τύπος, αιτιολογία και η περί τούτων «συζήτηση» Ιπποδάμου και Αριστοτέλους
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3391166
2024-03-01
8 Η αστική ευθύνη του κράτους από νόμιμες ενέργειες των οργάνων του μεταξύ «δικαιοκρατικού» και «κοινωνιοκρατικού» Συντάγματος
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3391165
2024-03-01
9 Ένα ξεχασμένο προδικαστικό ερώτημα του Συμβουλίου της Επικρα­τείας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3391164
2024-03-01
10 Ο δικαστικός έλεγχος της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3391163
2024-03-01

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101786
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47278
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45466
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37537
5 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30863
6 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
30556
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
29080
8 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28929
9 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28835
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
25181