Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Πέργαμος" βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και εμπλουτισμού του υλικού και των υπηρεσιών του:
  • Η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής κατάθεσης της γκρίζας βιβλιογραφίας στη βιβλιοθήκη (διδακτορικές διατριβές, πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες) έχει τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.
  • Οι υπόλοιπες ψηφιακές συλλογές του Ιδρύματος βρίσκονται σε διαδικασία μετάπτωσης και κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θα ενσωματώνονται σταδιακά στο νέο καθεστώς ενιαίας πρόσβασης.
  • Οι σταθεροί προσδιοριστές των τεκμηρίων βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου και θα επαναλειτουργήσουν σύντομα.
Για τη διευκόλυνσή σας, η παλαιά έκδοση του συστήματος είναι διαθέσιμη στο http://pergamos-old.lib.uoa.gr.

ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Ανθεκτικότητα σε παιδιά που έχουν εκτεθεί σε τραύμα, καταστροφή και πόλεμο
Διπλωματική Εργασία uoadl:1502447
2017-05-25
Η ενδαγγειακή χειρουργική στην αντιμετώπιση των παθήσεων της ανιούσης θωρακικής αορτής. Βιβλιογραφική ανασκόπηση, μετα-ανάλυση και παρουσίαση περιστατικού
Διπλωματική Εργασία uoadl:1519105
2017-05-25
Στάθμιση maternity blues
Διπλωματική Εργασία uoadl:1519116
2017-05-25
Hybrid procedures; do they have a role in aortic arch pathologies?
Διπλωματική Εργασία uoadl:1519191
2017-05-25
Μελέτη της αρτηριακής κυκλοφορίας του εγκεφάλου με χρήση διακρανιακού Doppler σε ασθενείς με ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ως δείκτη κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1519235
2017-05-25
Πρόσωπα και γεγονότα στις επιστολές του Ιωάννη Μαυρόποδος
Διπλωματική Εργασία uoadl:1519232
2017-05-25
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1518848
2017-05-25
Το επεισόδιο της Υψιπύλης στα "Αργοναυτικά" του Βαλέριου Φλάκκου: μία ερμηνευτική προσέγγιση
Διπλωματική Εργασία uoadl:1519220
2017-05-25
Στρεσογόνες επιδράσεις της νεφρικής ανεπάρκειας στα ώριμα ερυθροκύτταρα
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1519020
2017-05-25
Ακουστική Αντίληψη Στοιχείων της Τυπογραφίας Σχολικών Βιβλίων από Τυφλούς και Βλέποντες Μαθητές
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1518891
2017-05-25
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Λόγιοι κληρικοί και Νεοελληνικός Διαφωτισμός: μια κρίσιμη σχέση
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327869
361
Από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το συμμετοχικό διαδίκτυο στις αυτο-οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και την ψηφιακή επικοινωνιακή πολιτική τους: Η ελληνική περίπτωση
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1333232
349
Η Συνταγματική Αναθεώρηση του 1986: μια προσπάθεια αποτίμησης αιτιών, αντιλήψεων και συνεπειών
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327822
334
Ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324047
295
Ανάλυση σικτύου LTE και υλοποίηση λογισμικού προσομοίωσης δικτύου LTE με χρήση JAVA SE
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324043
272
Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του ενθικού δικαίου
Διπλωματική Εργασία uoadl:1309792
258
Η δυναμική της ατμόσφαιρας στην εμφάνιση σιφώνων στον Ελλαδικό χώρο με την χρήση αριθμητικού μοντέλου καιρού μέσης – κλίμακας WRF (Weather Research and Forecasting Model)
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308932
249
Το άρθρο 22 του Νόμου 4274/2014: Η εξελικτική πορεία του ΣτΕ απέναντι σε διαχρονικές και όψιμες προκλήσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1309790
240
Adaptation of electronics in Greek Military Aviation Projects
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309548
237
"Μοριακοί μηχανισμοί κυτταρικής γήρανσης: Πρωτεολυτική ρύθμιση του μεταγραφικού παράγοντα p53"
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308617
233