ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Ο ενταξιακός ρόλος της κοινωνικής εργασίας στο πλαίσιο των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης: διερεύνηση των απόψεων και των ενταξιακών πρακτικών των επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας
Διπλωματική Εργασία uoadl:2865533
2019-03-19
Θαλασσαιμία και θρόμβωση
Διπλωματική Εργασία uoadl:2864895
2019-03-19
Ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση προγράμματος αντιστιγματιστικής παρέμβασης σε φοιτητές της κατεύθυνσης κοινοτικής υγείας (Τμήμα Επισκεπτών Υγείας) του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
Διπλωματική Εργασία uoadl:2865614
2019-03-19
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΣΙΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866701
2019-03-19
Ο επιπολασμός των λοιμώξεων του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος και οι παράγοντες κινδύνου που τον επηρεάζουν.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866692
2019-03-19
Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου από μαθητές δημοτικού σχολείου
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866689
2019-03-19
Μελέτη για την πρόβλεψη της ύπαρξης και της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου μέσω υποκλινικών δεικτών αθηρωμάτωσης και αρτηριοσκλήρυνσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866650
2019-03-19
Ανθρώπινα δικαιώματα και δημόσια διοίκηση. Η πολιτική ουδετερότητα και το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι.
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2866636
2019-03-19
Η επίδραση των στάσεων για το θάνατο και τη δωρεά οργάνων στη πρόθεση κάποιου να γίνει δωρητής
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866679
2019-03-19
Ταξιδεύοντας προς τις ΗΠΑ: Οργανωτικές και συναισθηματικές συντεταγμένες της ευρωπαϊκής μετανάστευσης, 1880-1914.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866652
2019-03-19
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
30843
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
6619
Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
5712
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
4600
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
4118
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
4089
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
4049
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1875-1880
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:237571
3673
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
3576
Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
3563