ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Διπλωματική Εργασία uoadl:2899322
2020-06-02
Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ε.Ε.: Ρόλος, Δομή και προοπτικές.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2899512
2020-06-02
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Διπλωματική Εργασία uoadl:2899203
2020-06-02
Οπτική κοκκομετρία σε αποθέσεις ξαφνικών πλημμυρών και ροών κορημάτων με χρήση επίγειων μέσων και ΣμηΕΑ
Διπλωματική Εργασία uoadl:2900040
2020-06-02
Κρίση και πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα: Η περίπτωση  του ειδικού τριετούς προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών και του προγράμματος νέων ελευθέρων επαγγελματιών που απευθυνόταν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Διπλωματική Εργασία uoadl:2899491
2020-06-02
Η σημασία της ενημέρωσης στην διαχείριση των φυσικών καταστροφών σε προ και μετακαταστροφικό επίπεδο.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2898719
2020-06-02
Ο ρόλος της βλάστησης στις βιομηχανικές περιοχές για την ανάπτυξη της οικο-βιομηχανίας
Διπλωματική Εργασία uoadl:2899150
2020-06-02
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας
Διπλωματική Εργασία uoadl:2899721
2020-06-02
Ασύμμετρες Απειλές - Όπλα Μαζικής Καταστροφής. Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα
Διπλωματική Εργασία uoadl:2899274
2020-06-02
Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών από την ΕΕ: Θεσμικό Πλαίσιο και Μελέτες Περιπτώσεων
Διπλωματική Εργασία uoadl:2899408
2020-06-02
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
68192
Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36409
Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
15211
Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
13875
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
13115
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
12617
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
12479
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
11529
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
9822
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
9609