ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Χαρακτηριστικά ποιότητας και διαφοροποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η περίπτωση των τυροκομικών προϊόντων
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3388939
2024-02-23
2 Η ελληνική οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στο ευρωπαικό τραπεζικό σύστημα
Διπλωματική Εργασία uoadl:3337940
2024-02-23
3 Η επίδραση του ύψους τακουνιού στην ορθοστατική απόδοση σε διττή συνθήκη γνωστικού-ορθοστατικού σκοπού νεαρών γυναικών
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3390257
2024-02-23
4 ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (CTCs) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΟ ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (Medullary Thyroid Carcinoma-MTC)
Διπλωματική Εργασία uoadl:3390178
2024-02-23
5 Ανίχνευση Ψευδών Ειδήσεων για Covid-19
Διπλωματική Εργασία uoadl:3389221
2024-02-23
6 Ηλεκτροχημικός προσδιορισμός χλωριούχων σε ύδατα και ιδρώτα
Διπλωματική Εργασία uoadl:3390221
2024-02-23
7 Τὸ δικαίωμα ἐπικοινωνίας τοῦ νέου ΑΚ 1520
Διπλωματική Εργασία uoadl:3387903
2024-02-23
8 Οι νεότερες υπερηχογραφικές τεχνικές στη μυοκαρδιοπάθεια TAKOTSUBO
Διπλωματική Εργασία uoadl:3390264
2024-02-23
9 Απόψεις και εμπειρίες γονέων αναπήρων παιδιών ειδικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ειδική εκπαίδευση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3390247
2024-02-23
10 Τα έμφυλα στερεότυπα των μαθητών Πρωτοβάθμιας για τις επιστήμες STEM: Πρόγραμμα Παρέμβασης
Διπλωματική Εργασία uoadl:3388098
2024-02-23

Λοιπές συλλογές

1 Terre, air, mer: jusqu'où s'étend la juridiction des états dans le système de la Convention? Quelques réflexions sur la compétence territoriale de la Cour
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390369
2024-02-23
2 Is there a general right of non-disclosure
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390368
2024-02-23
3 Reparation orders by International Human Rights Bodies - Financial Compensation or Restitutio in Integrum?
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390367
2024-02-23
4 Some reflections on the process which led to the preparation of the European Convention on Human Rights (ECHR)
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390365
2024-02-23
5 The right to protection of reputation under the European Convention on Human Rights
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390361
2024-02-23
6 First thoughts on the forthcoming accession of the European Union to the European Convention on Human Rights
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390359
2024-02-23
7 The Individual as a Catalyst for Change in International Law : Interactions between General International Law and Human Right
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390358
2024-02-23
8 Dissenting opinions in the European Court of Human Rights
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390357
2024-02-23
9 Union européenne et Convention européenne des droits de l'homme après Lisbonne
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390352
2024-02-23
10 The role of precedent in the jurisprudence of the European Court of Human Rights
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390350
2024-02-23

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101780
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47267
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45459
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37529
5 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30858
6 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
30469
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
29046
8 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28914
9 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28829
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
25144