ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

1 Novel disposable bismuth-sputtered electrodes for the determination of trace metals by stripping voltammetry
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961091
2021-09-20
2 Lithographically fabricated disposable bismuth-film electrodes for the trace determination of Pb(II) and Cd(II) by anodic stripping voltammetry
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961090
2021-09-20
3 Stripping Analysis at Bismuth-Based Electrodes
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961089
2021-09-20
4 Disposable mercury-free cell-on-a-chip devices with integrated microfabricated electrodes for the determination of trace nickel(II) by adsorptive stripping voltammetry
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961088
2021-09-20
5 Determination of trace cobalt(II) by adsorptive stripping voltammetry on disposable microfabricated electrochemical cells with integrated planar metal-film electrodes
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961087
2021-09-20
6 Novel disposable microfabricated antimony-film electrodes for adsorptive stripping analysis of trace Ni(II)
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961086
2021-09-20
7 Determination of Trace Tl(I) by Anodic Stripping Voltammetry on Novel Disposable Microfabricated Bismuth-Film Sensors
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961085
2021-09-20
8 Disposable lithographically fabricated bismuth microelectrode arrays for stripping voltammetric detection of trace metals
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961084
2021-09-20
9 Disposable Nafion-modified micro-fabricated bismuth-film sensors for voltammetric stripping analysis of trace metals in the presence of surfactants
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961083
2021-09-20
10 Microfabricated disposable lab-on-a-chip sensors with integrated bismuth microelectrode arrays for voltammetric determination of trace metals
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961082
2021-09-20
1 Διαφοροποίηση της εδαφοπανίδας σε διαφορετικούς τύπους οικοτόπων στην Άνδρο με έμφαση στα είδη των οικογενειών Κολεοπτέρων Carabidae και Tenebrionidae
Διπλωματική Εργασία uoadl:2959623
2021-09-22
2 Το οστικό τσιμέντο ως μεταφορέας ουσιών και φαρμάκων
Διπλωματική Εργασία uoadl:2960444
2021-09-22
3 Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μητρικής περιγεννητικής κατάθλιψης και συναισθηματικών/ συμπεριφορικών δυσκολιών στη βρεφική ηλικία: μια αναδρομική μελέτη κοόρτης
Διπλωματική Εργασία uoadl:2960493
2021-09-22
4 Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων των δημοσιογράφων για τους ψυχικά πάσχοντες από κατάθλιψη σε σύγκριση με την αντίληψή τους για τους πάσχοντες από σχιζοφρένεια
Διπλωματική Εργασία uoadl:2961125
2021-09-22
5 Η (ανα)παράσταση της αφής στην ποίηση της Μάτσης Χατζηλαζάρου και της Μαντώς Αραβαντινού: προς μία ποιητική της απτικότητας
Διπλωματική Εργασία uoadl:2960908
2021-09-21
6 Διαχείριση της οθωμανικής απειλής από τη βυζαντινή πολιτική ηγεσία: Από τη σύγκρουση στον Πελεκάνο μέχρι την εισβολή του Σουλεϊμάν στην Ευρώπη (1329-1354)
Διπλωματική Εργασία uoadl:2960006
2021-09-21
7 Μία Κοινωνικό-Οικονομική Ανάλυση της Αστυνόμευσης: Η Επιρροή της Αστυνόμευσης στην Κοινωνική Ευημερία
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2961018
2021-09-21
8 Πολιτικές ένταξης μεταναστών & Ρομά στην Ελλάδα από το 1980 μέχρι σήμερα
Διπλωματική Εργασία uoadl:2960122
2021-09-21
9 Άβδηρα και Φαναγόρεια: Μία πρώιμη ιστορία δύο πόλεων.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2947945
2021-09-21
10 “Η Αθήνα τραγουδάει ακόμη” εθνογραφική μελέτη των μουσικών πρακτικών στον σύγχρονο αστικό χώρο
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2959068
2021-09-21
1 Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό
Συλλογή uoadl:1081404
2021-06-23
2 Προδημοσιεύσεις - Εργασίες εν εξελίξει
Συλλογή uoadl:1712611
2021-06-23
3 Αναπτυξιακή ψυχολογία
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947838
2021-06-22
4 Πολιτισμική θεωρία
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947833
2021-06-22
5 Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946789
2021-06-04
6 Δια λόγους τιμής
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946785
2021-06-04
7 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : ΟΙ ΑΝΏΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946406
2021-05-31
8 Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Καινούρ(γ)ιο (τ. Ντέμη), της επαρχίας Τριχωνίδος, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:173324
2021-03-11
9 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κλειδωνιά, της επαρχίας Κονίτσης, του νομού Ιωαννίνων.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:168155
2021-03-01
10 Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:22423
2021-02-01

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
100660
2 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36912
3 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
32128
4 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30228
5 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28232
6 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28111
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
24573
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
23609
9 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
20177
10 Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
19544