ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Οι λοιμώξεις στη κύηση και οι επιπτώσεις στο έμβρυο
Διπλωματική Εργασία uoadl:2819533
2018-11-15
Αξιολόγηση κατάσταση άγχους πριν από αγώνα ποδοσφαίρου
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2819515
2018-11-15
H ετοιμότητα και ο ρόλος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας των μαθητών
Διπλωματική Εργασία uoadl:2819463
2018-11-15
«Η γονεϊκή εμπλοκή στην πρώιμη εκπαιδευτική παρέμβαση: στάσεις και αντιλήψεις γονέων παιδιών με κινητικές αναπηρίες»
Διπλωματική Εργασία uoadl:2819389
2018-11-15
Προπονητική επιβάρυνση : εκτίμηση του προπονητή και αντίληψη των αθλητών σε προπονήσεις με διαφορετική ένταση
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2800257
2018-11-15
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Σύγχρονες απόψεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:2819417
2018-11-15
Ακούσια νοσηλεία ατόμων με ψυχική ασθένεια: Η εμπλοκή και η στάση της Ελληνικής Αστυνομίας
Διπλωματική Εργασία uoadl:2819454
2018-11-15
Εγκυμοσύνη και επιληψία
Διπλωματική Εργασία uoadl:2818948
2018-11-15
Foodie: An Online Hybrid Recommendation System for Recipes Using Spring-Boot and Neo4j
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2814981
2018-11-14
5G Network Slicing: Περιγραφή και Προκλήσεις
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2819310
2018-11-14
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
25200
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
5276
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
3286
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
3212
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
3189
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
3090
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1875-1880
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:237571
2911
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
2401
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η διαπάλη των συνταγματικών διατάξεων για την «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 3), «την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16 παρ. 2) και "το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας" (άρθρο 13)».
Διπλωματική Εργασία uoadl:2005312
2275
Η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη ως υποχρεώσεις του δανειστή
Διπλωματική Εργασία uoadl:1926336
2225