Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Πέργαμος" βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και εμπλουτισμού του υλικού και των υπηρεσιών του:
  • Η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής κατάθεσης της γκρίζας βιβλιογραφίας στη βιβλιοθήκη (διδακτορικές διατριβές, πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες) έχει τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.
  • Οι υπόλοιπες ψηφιακές συλλογές του Ιδρύματος βρίσκονται σε διαδικασία μετάπτωσης και κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θα ενσωματώνονται σταδιακά στο νέο καθεστώς ενιαίας πρόσβασης.
  • Οι σταθεροί προσδιοριστές των τεκμηρίων βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου και θα επαναλειτουργήσουν σύντομα.
Για τη διευκόλυνσή σας, η παλαιά έκδοση του συστήματος είναι διαθέσιμη στο http://pergamos-old.lib.uoa.gr.

ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Οι μεταβολές του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα τα έτη 2008-2016
Διπλωματική Εργασία uoadl:1725850
2017-07-21
The impact of ECB's unconventional monetary policies on cross-financial-market correlations
Διπλωματική Εργασία uoadl:1725674
2017-07-21
Διαδικτυακή εφαρμογή επισημείωσης βίντεο, καταγραφής χορού με χρήση οντολογίας
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1722884
2017-07-21
Μέτρηση Καρδιακού Ρυθμού από Ακολουθίες Βίντεο
Διπλωματική Εργασία uoadl:1702418
2017-07-21
Διερευνητική Μάθηση και Διδασκαλία των Μαθηματικών: Τα Κίνητρα και η Μαθηματική Εμπλοκή των Μαθητών
Διπλωματική Εργασία uoadl:1722776
2017-07-21
Σύνθεση και χαρακτηρισμός του παραγώγου της 1,10-φαιναθρολίνης, 2,9-δι(υδροξυμεθυλ)- 1,10-φαινανθρολίνη (PDALC), και του συμπλόκου του Cu(II) με την PDALC. Μελέτη της αλληλεπίδρασης αυτών με CT-DNA. In vitro διερεύνηση της βιολογικής τους δράσης.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1725817
2017-07-21
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ 1,10-ΦΑΙΝΑΝΘΡΟΛΙΝΗΣ, (PDMalt). ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΤΟΥ Cu(II) ME PDMalt. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ CT-DNA ΚΑΙ IN VITRO ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Διπλωματική Εργασία uoadl:1725630
2017-07-21
Οπτικές ιδιότητες φωτονικών κρυστάλλων TiO2
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1722772
2017-07-21
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1722753
2017-07-21
Οργανωμένη Απομάκρυνση Πληθυσμού (Ο.Α.Π). Αξιολόγηση, συμπεράσματα και προτάσεις για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ο.Α.Π., συνέπεια φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής
Διπλωματική Εργασία uoadl:1722781
2017-07-21
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Ανάλυση δεδομένων της Ελληνικής Βιοτράπεζας για τη νόσο Πάρκινσον: παράγοντες κινδύνου και πιθανές κλινικές συσχετίσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1624934
641
Λόγιοι κληρικοί και Νεοελληνικός Διαφωτισμός: μια κρίσιμη σχέση
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327869
492
Η Συνταγματική Αναθεώρηση του 1986: μια προσπάθεια αποτίμησης αιτιών, αντιλήψεων και συνεπειών
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327822
434
Ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324047
427
Από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το συμμετοχικό διαδίκτυο στις αυτο-οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και την ψηφιακή επικοινωνιακή πολιτική τους: Η ελληνική περίπτωση
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1333232
425
Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του ενθικού δικαίου
Διπλωματική Εργασία uoadl:1309792
356
Ανάλυση σικτύου LTE και υλοποίηση λογισμικού προσομοίωσης δικτύου LTE με χρήση JAVA SE
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324043
348
Το άρθρο 22 του Νόμου 4274/2014: Η εξελικτική πορεία του ΣτΕ απέναντι σε διαχρονικές και όψιμες προκλήσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1309790
331
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
331
Η δυναμική της ατμόσφαιρας στην εμφάνιση σιφώνων στον Ελλαδικό χώρο με την χρήση αριθμητικού μοντέλου καιρού μέσης – κλίμακας WRF (Weather Research and Forecasting Model)
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308932
322