ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μεθόδου UHPLC-MS/MS για τον Ταυτόχρονο Προσδιορισμό Αντιβιοτικών σε Ολικό Αίμα και Παροχετευθέν Οροαιματηρό Υγρό
Διπλωματική Εργασία uoadl:2068720
2017-12-18
Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τον οίνο και λογισμικού διαχείρισης της οργανοληπτικής εξέτασης οίνου
Διπλωματική Εργασία uoadl:2160854
2017-12-18
Twitter Sentiment Analysis and Emotion Detection of consumer brand sentiments towards iPhone and Samsung
Διπλωματική Εργασία uoadl:2418387
2017-12-18
Αξιολόγηση του βαθμού ενσωμάτωσης εννοιών της Χημείας στο γνωστικό υπόβαθρο μαθητών Λυκείου
Διπλωματική Εργασία uoadl:2177366
2017-12-18
Η επίπτωση της θεραπείας υποκατάστασης με βιταμίνη D στις μεταβολικές διαταραχές υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και εφήβων.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2418696
2017-12-18
Ανάλυση συναισθήματος σε ελληνικά και γερμανικά δεδομένα του Twitter γύρω από την εκπαίδευση των προσφύγων με τη χρήση lexicon- based και machine learning μεθόδων και εργαλείων της γλώσσας R
Διπλωματική Εργασία uoadl:2417962
2017-12-18
Κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της ζωής των δούλων στη ρωμαϊκή Αίγυπτο επί τη βάσει των παπυρικών πηγών
Διπλωματική Εργασία uoadl:2325671
2017-12-18
Παράγοντες ευθυνόμενοι για την εμφάνιση φαρμακευτικών λαθών σε παιδιατρικούς ασθενείς
Διπλωματική Εργασία uoadl:2418246
2017-12-18
Άγχος και κατάθλιψη ασθενών με βηματοδότη
Διπλωματική Εργασία uoadl:2418174
2017-12-18
THINKING GLOBALLY AND ACTING LOCALLY: THE POWER OF PLAY AND GAMES
Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2418144
2017-12-18
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
1593
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
1328
Η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη ως υποχρεώσεις του δανειστή
Διπλωματική Εργασία uoadl:1926336
1055
Ανάλυση δεδομένων της Ελληνικής Βιοτράπεζας για τη νόσο Πάρκινσον: παράγοντες κινδύνου και πιθανές κλινικές συσχετίσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1624934
899
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η διαπάλη των συνταγματικών διατάξεων για την «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 3), «την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16 παρ. 2) και "το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας" (άρθρο 13)».
Διπλωματική Εργασία uoadl:2005312
790
Λόγιοι κληρικοί και Νεοελληνικός Διαφωτισμός: μια κρίσιμη σχέση
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327869
789
Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του ενθικού δικαίου
Διπλωματική Εργασία uoadl:1309792
695
Ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324047
677
Η Συνταγματική Αναθεώρηση του 1986: μια προσπάθεια αποτίμησης αιτιών, αντιλήψεων και συνεπειών
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327822
666
Από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το συμμετοχικό διαδίκτυο στις αυτο-οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και την ψηφιακή επικοινωνιακή πολιτική τους: Η ελληνική περίπτωση
Διδακτορική Διατριβή uoadl:1333232
665