ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

1 Η λειτουργία των παιχνιδιών στην ελληνική θεατρική πρόβα
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2947454
2021-06-15
2 From sample preparation to NMR‐based metabolic profiling in food commodities: The case of table olives
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2947053
2021-06-11
3 Οικονομική κρίση και θρησκευτικότητα - κοινωνιολογική διερεύνηση / Economic crisis and religiosity - sociological overview
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2947063
2021-06-09
4 Ethics and equity in rare disease research and healthcare
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2946971
2021-06-08
5 Η κοινωνία της διακινδύνευσης κατά τον U. Beck - κοινωνιολογική διερεύνηση
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2946937
2021-06-07
6 Οικονομική κρίση και θρησκευτικότητα - κοινωνιολογική διερεύνηση
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:2937008
2021-06-07
7 Το ελληνικό θέατρο στην Αμερική τη δεκαετία του 1940
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2946012
2021-05-24
8 Διαδικτυακή πύλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2945877
2021-05-21
9 Οι απαρχές του ελληνικού θεάτρου στην Αμερική
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2943637
2021-05-21
10 Οιδίπους Τύραννος ή αλλιώς ένα πρώιμο μανιφέστο της πρόσληψης του αρχαίου δράματος
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2945856
2021-05-21
1 Επίπτωση και παράγοντες κινδύνου για εμφύτευση Μόνιμου βηματοδότη σε παιδιά μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:2947623
2021-06-17
2 Η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου ταχείας ανάρρωσης 'ΕRAS' σε επεμβάσεις κατώτερου πεπτικού για καρκίνο - Κλινική Μελέτη
Διπλωματική Εργασία uoadl:2947225
2021-06-17
3 Περιγεννητικές επιπλοκές μετά από in vitro γονιμοποίηση
Διπλωματική Εργασία uoadl:2944776
2021-06-17
4 Η παρουσία στένωσης του εντέρου ως αναγκαίος συμπαράγοντας εκδήλωσης της νόσου Crohn σε έδαφος γενετικής προδιάθεσης. Πειραματική μελέτη σε μύες TnfΔare στην ηλικία της εφηβείας
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2947549
2021-06-17
5 Εφαρμογή πρωτοκόλλου τροποποίησης του τρόπου ζωής σε παιδιά με αυξημένο σωματικό βάρος: συσχετίσεις με βιοδείκτες και παραμέτρους σχετιζόμενες με το στρες και εκτίμηση της κατάστασης υγείας μέσω του ευστασιομέτρου
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2947329
2021-06-17
6 Η συμβολή των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην ένταξη των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα
Διπλωματική Εργασία uoadl:2946674
2021-06-17
7 Αμαρτίες, παρανομίες, εκτροπές και εγκλήματα των γυναικών στο Βυζάντιο από τον 6ο ως τον 9ο αιώνα
Διπλωματική Εργασία uoadl:2947621
2021-06-17
8 Η συμβολή της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος
Διπλωματική Εργασία uoadl:2947629
2021-06-17
9 Ο γλυπτός διάκοσμος του καθολικού της μονής των Βλαχερνών στην Ηλεία: τα βυζαντινά γλυπτά (5ος-13ος αι.)
Διπλωματική Εργασία uoadl:2947227
2021-06-16
10 Βυζαντινή Θεσσαλονίκη (8ος-11ος αι.): H τῶν ἑσπερίων μητέρα πόλη και όψεις των σχέσεων με την Κωνσταντινούπολη
Διπλωματική Εργασία uoadl:2947609
2021-06-16
1 Πιττακός Π. Παύλος
Μητρώο uoadl:2947437
2021-06-14
2 Δούκας Ε. Νικόλαος
Μητρώο uoadl:2947435
2021-06-14
3 Φασουλόπουλος Κ. Δημήτριος
Μητρώο uoadl:2947434
2021-06-14
4 Βενιζέλος Α. Κων/νος
Μητρώο uoadl:2947433
2021-06-14
5 Χαραλάμπης Α. Γεώργιος
Μητρώο uoadl:2947431
2021-06-14
6 Γκοτσόπουλος Γ. Κων/νος
Μητρώο uoadl:2947430
2021-06-14
7 Καραπάνος Γ. Κων/νος
Μητρώο uoadl:2947429
2021-06-14
8 Καραπάνος Γ. Νικόλαος
Μητρώο uoadl:2947428
2021-06-14
9 Βούλγαρης Ν. Ιωάννης
Μητρώο uoadl:2947427
2021-06-14
10 Περδίκης Α. Κων/νος
Μητρώο uoadl:2947425
2021-06-14

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
100534
2 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36849
3 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
31346
4 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30171
5 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28167
6 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28040
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
24070
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
23129
9 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
19649
10 Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
19032