ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Ερευνητικές δημοσιεύσεις

1 THE RUNNING TRIBES: TYPOLOGY OF THE LONG-DISTANCE RUNNING COMMUNITY OF GREECE
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3401539
2024-06-20
2 Tracce di culto di origini cretesi a Gela ed Akragas
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:3401422
2024-06-18
3 A complete in phase FiniteDiffrnc algorithm for DiffrntEqutins in chemistry
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3401115
2024-06-13
4 An integrated in phase FD procedure for DiffEqns in chemical problems
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3401114
2024-06-13
5 Evolutionary derivation of sixth order P--stable SDIRKN methods for the solution of PDEs with the Method of Lines
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3401113
2024-06-13
6 A new four-stages two-step phase fitted scheme for problems in quantum chemistry
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3401112
2024-06-13

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Η αυτοχειρία στο έργο του Ηροδότου.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3400208
2024-06-20
2 Η νομισματοκοπία της Ιστιαίας και η χρηματοδότηση των Μακεδονικών πολέμων
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3401521
2024-06-20
3 Covid19 και κύηση
Διπλωματική Εργασία uoadl:3401337
2024-06-20
4 Όψεις Ειδησεογραφικών Παραστάσεων: Τα Κόμικς ως Δημοσιογραφικό Μέσο
Διπλωματική Εργασία uoadl:3401525
2024-06-20
5 Δυναμική οστική ποιότητα
Διπλωματική Εργασία uoadl:3398710
2024-06-20
6 Αντιμετώπιση μετεγχειρητικού πόνου σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θωρακοτομή - ο ρόλος το Νοσηλευτή
Διπλωματική Εργασία uoadl:3401406
2024-06-20
7 Κλασικές, αφινικές και κυκλοτομικές άλγεβρες Yokonuma-Hecke : Δομή και αναπαραστάσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:3276100
2024-06-20
8 Απόψεις και προσδοκίες μητέρων παιδιών με αναπηρία αναφορικά με την μετάβαση των παιδιών τους στην ενήλικη ζωή: χειραφετική ερευνητική προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3401492
2024-06-19
9 Ενδοσωματική vs Eξωσωματικη αναστόμωση στην ελάχιστα επεμβατική δεξιά κολεκτομή. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Διπλωματική Εργασία uoadl:3401476
2024-06-19
10 Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Δισυσταδικού Συμπολυμερούς Πολυ(αιθυλενοξειδίου)-b-Πολυ(γλουταμικού οξέος) και Σύζευξή του με Σκιαγραφικό Φάρμακο
Διπλωματική Εργασία uoadl:3401399
2024-06-19

Λοιπές συλλογές

1 Managing Government Audit in Ireland
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392153
2024-06-19
2 Ο έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων του Δημοσίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392150
2024-06-19
3 The Tasks of the Supreme Audit Institutions in the Service of the Central and Eastern European Countries
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401500
2024-06-19
4 Η συμβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην τήρηση των φορολογικών νόμων και την περιστολή της φοροδιαφυγής
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401498
2024-06-19
5 Σκάνδαλα πολιτικής διαφθοράς στη νεώτερη Ελληνική κοινωνία και ιστορία (1821-2001)
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401496
2024-06-19
6 Diritto romano e diritto popolare nel Medio Evo Spagnuolo in relazione al concetto dell' "accessione"
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401484
2024-06-19
7 Factors in the reception of law
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401482
2024-06-19
8 Functional jurisprudence and the law of torts with special reference to Danish law
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401480
2024-06-19
9 De la cession de créances dans le droit civil Serbe
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401421
2024-06-18
10 Les origines du code de commerce Français
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401426
2024-06-18

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101930
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47435
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45552
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37636
5 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
34140
6 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
31319
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
30254
8 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
29049
9 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28965
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
26405