ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

1 Les lampes corinthiennes de Kritika
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2932271
2021-01-09
2 Das frühchristliche Delphi. Die keramischen Zeugnisse
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2932269
2021-01-09
3 Delphes dans l’Antiquité tardive : première approche topographique et céramologique
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2932266
2021-01-09
4 Constantinopla/Estambul Constantinopolis, Byzantion
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2932264
2021-01-09
5 Les ateliers des potiers à Delphes à l’époque paléochrétienne
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2932261
2021-01-09
6 Échanges et imitations dans la production des lampes romaines et paléochrétiennes en Grèce Centrale
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2932258
2021-01-09
7 Εισαγωγές αττικής κεραμεικής στους Δελφούς κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2932251
2021-01-09
8 Αteliers de potiers protobyzantins à Delphes
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2932248
2021-01-09
9 Delphes, Castorion, Castri : l’histoire d’une évolution urbaine ou d’une confusion linguistique ?
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2932246
2021-01-09
10 Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις της πρώιμης βυζαντινής περιόδου στους Δελφούς
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2932244
2021-01-09
1 TARGET2: The real-time gross settlement system at the disposal of the European Central Bank
Διπλωματική Εργασία uoadl:2933733
2021-01-27
2 Αντιλήψεις, αξίες και στάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χαρισματικότητα των μαθητών στην τάξη τους: μελέτη περίπτωσης σε τρία γυμνάσια
Διπλωματική Εργασία uoadl:2932981
2021-01-27
3 Εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία των Ζιλ Ντελέζ και Φελίξ Γκουατταρί: Θεμελιώδεις έννοιες και διακρίσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:2929935
2021-01-27
4 Συντονισμός της γονιδιακής ρύθμισης μετά από ιϊκή μόλυνση
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2933601
2021-01-27
5 Η Εγγυητική Επιστολή σε πρώτη ζήτηση και η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του λήπτη για άμεση πληρωμή
Διπλωματική Εργασία uoadl:2933710
2021-01-27
6 Συμβάσεις ακριβόχρονης εκπλήρωσης: Διακρίσεις και έννομες συνέπειες, ιδίως σε περίπτωση καθυστέρησης εκπλήρωσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:2933589
2021-01-27
7 Development and evaluation of lyotropic liquid crystalline nanosystems intended for the delivery of active pharmaceutical ingredients to subcellular organelles
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2933657
2021-01-27
8 Εργασιακό Στρες και Ψυχική Ανθεκτικότητα Εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:2931606
2021-01-27
9 Σχέση μεταξύ ανθρωπομετρικών, ψυχοκινητικών και κινηματικών χαρακτηριστικών με την ευστοχία της ρίψης στη χειροσφαίριση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2933125
2021-01-27
10 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Διπλωματική Εργασία uoadl:2933273
2021-01-27
1 Δαρμάρος Θεόδωρος
Μητρώο uoadl:2933704
2021-01-27
2 Μπέλλος
Μητρώο uoadl:2933701
2021-01-27
3 Ιατρίδης Δημήτριος
Μητρώο uoadl:2933699
2021-01-27
4 Παπαθάνος Ιωάννης
Μητρώο uoadl:2933697
2021-01-27
5 Λαγοπάτης Αλέξανδρος
Μητρώο uoadl:2933695
2021-01-27
6 Καρέκλης Ευάγγελος
Μητρώο uoadl:2933692
2021-01-27
7 Χρισσαΐτης Παναγιώτης
Μητρώο uoadl:2933690
2021-01-27
8 Τσώνης Κωνσταντίνος
Μητρώο uoadl:2933688
2021-01-27
9 Κόλλιας Χρήστος
Μητρώο uoadl:2933686
2021-01-27
10 Γιαννόπουλος Αθανάσιος
Μητρώο uoadl:2933684
2021-01-27

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
100391
2 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36739
3 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30025
4 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
29045
5 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28024
6 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
27890
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
23451
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
21900
9 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
18878
10 Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
18378