ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Εκτίμηση του ρόλου της ιντερλευκίνης 10 στον έλεγχο της αναπνοής με την χρήση βαρομετρικού πληθυσμογράφου
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2880226
2019-08-22
Επίδραση της άσκησης στην ποιότητα ζωής των γυναικών με κακοήθεια μαστού που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία
Διπλωματική Εργασία uoadl:2880232
2019-08-22
Επίδραση της άσκησης στην ποιότητα ζωής των ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
Διπλωματική Εργασία uoadl:2880229
2019-08-22
Περιοδική Συνομολογία Απείρων Ομάδων
Διπλωματική Εργασία uoadl:2876370
2019-08-22
Elizabeth S. Anderson, What is the point of equality? : Σύνοψη ενός επιχειρήματος
Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2880206
2019-08-22
Η ανάλυση κοσμοσυστημάτων του Immanuel Wallerstein
Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2880207
2019-08-22
Σημειώσεις Δικαίου της Εκμεταλλεύσεως
Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2880221
2019-08-22
Σχεδιαγράμματα Δικονομικού Ποινικού Δικαίου
Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2880219
2019-08-22
Στοιχεία Μεταηθικής
Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2880217
2019-08-22
Μανουήλ Μοσχόπουλος, <Περὶ ὅρκου>, βάσει του Coisl. 341: Σχόλια
Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2880216
2019-08-22
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
42668
Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
35440
Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
12290
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
7716
Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
7215
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
5958
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
5267
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
5067
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
4574
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
4554