Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1977-1978, 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183849 1137 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1977-1978, 2
Χρονική κάλυψη:
1977-1978

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 2 Φεβρουαρίου 1978

Πρακτικά uoadl:188425
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Ένατη (9η): 16 Φεβρουαρίου 1978

Πρακτικά uoadl:189484
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 23 Φεβρουαρίου 1978

Πρακτικά uoadl:189614
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Έκτακτη Συνεδρίαση (12η): 8 Μαρτίου 1978

Πρακτικά uoadl:189709
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Έκτακτη συνεδρίαση (11η): 4 Μαρτίου 1978

Πρακτικά uoadl:189712
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 16 Μαρτίου 1978

Πρακτικά uoadl:190032
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 20 Μαρτίου 1978

Πρακτικά uoadl:190069
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 30 Μαρτίου 1978

Πρακτικά uoadl:190131
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Πρακτικό δια περιφοράς: 11 Απριλίου 1978

Πρακτικά uoadl:190159
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 20 Απριλίου 1978

Πρακτικά uoadl:190164
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 18 Μαΐου 1978

Πρακτικά uoadl:190165
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η) έκτακτη: 23 Μαΐου 1978

Πρακτικά uoadl:190166
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο