Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika4 6981 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φυσικομαθηματικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).
Χρονική κάλυψη:
1896-1980
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Όλη η σειρά των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Φυσικομαθηματικής Σχολής 1896-1980 αποτελείται από 57 τόμους. Ο τόμος 1 είναι κοινός με τον τόμο 8 (1896-1904) των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής. Λείπει ο τόμος 12 (1947-1949). Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φυσικομαθηματικής Σχολής υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι το 1952. Από το 1952 έως το 1980 το υλικό βρίσκεται σε φυσική μορφή στο Ιστορικό Αρχείο. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1896 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

1. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1895-1904, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50950
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1895-1896 (συνέχεια), 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904 (μισό έτος)

2. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1904-1911, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:51455
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1903-1904 (συνέχεια), 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911

3. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1911-1917, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53462
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918 (μισό έτος)

4. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1917-1922, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54099
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922

5. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1922-1925, τόμος 5

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55044
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1922-1923, 1923-1924, 1924-1925 (μισό έτος)

6. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1925-1928, τόμος 6

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55588
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1924-1925 (συνέχεια), 1925-1926, 1926-1927, 1927-1928

7. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1933-1937, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55690
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 (μισό έτος)

8. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1937-1939, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55899
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1936-1937 (συνέχεια) 1937-1938, 1938-1939

9. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1939-1943, τόμος 10

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55956
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1939-1940, 1940-1941, 1941-1942, 1942-1943

10. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1943-1947, τόμος 11

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:56299
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1943-1944, 1944-1945, 1945-1946, 1946-1947 (μισό έτος)

11. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1928-1933, τόμος 7

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:56497
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1928-1929, 1929-1930, 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933

12. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1950-1953, τόμος 13

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:56781
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1949-1950 (συνέχεια), 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)

13. Βιβλίον Πρακτικών Φυσικομαθηματικής Σχολής, τόμος 14

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:182204
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1953-1954 (συνέχεια), 1954-1955, 1955-1956, 1956-1957 (μισό έτος)

14. Βιβλίον Πρακτικών Φυσικομαθηματικής Σχολής, τόμος ΙΕ

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183355
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1956-1957 (συνέχεια), 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960 (μισό έτος)

15. Βιβλίον Πρακτικών Φυσικομαθηματικής Σχολής, τόμος ΙΣΤ

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183356
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1959-1960 (συνέχεια), 1960-1961, 1961-1962 (μισό έτος)

16. Βιβλίον Πρακτικών Φυσικομαθηματικής Σχολής, τόμος ΙΖ

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183357
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1961-1962 (συνέχεια), 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965 (μισό έτος)

17. Βιβλίον Πρακτικών Φυσικομαθηματικής Σχολής, τόμος ΙΗ

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183358
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1964-1965 (συνέχεια), 1965-1966 (μισό έτος)

18. Πρακτικά Φυσικομαθηματικής Σχολής, τόμος ΙΘ

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183359
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1965-1966 (συνέχεια), 1966-1967, 1967-1968 (μισό έτος)

19. Βιβλίον Πρακτικών Φυσικομαθηματικής Σχολής, τόμος Κ

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183361
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1967-1968 (συνέχεια), 1968-1969 (μισό έτος)

20. Βιβλίον Πρακτικών Φυσικομαθηματικής Σχολής, τόμος ΚΑ

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183362
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1968-1969 (συνέχεια)