Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1917-1922, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54099 4119 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1917-1922, τόμος 4
Χρονική κάλυψη:
1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 9 Δεκεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:54102
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:54104
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 21 Δεκεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:54106
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 28 Δεκεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:54107
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 8 Ιανουαρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54108
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54111
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 23 Ιανουαρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54114
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 27 Ιανουαρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54149
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 3 Φεβρουαρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54150
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 17 Φεβρουαρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54153
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 24 Φεβρουαρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54185
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 28 Φεβρουαρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54186
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 31 Μαρτίου 1918

Πρακτικά uoadl:54189
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 5 Μαΐου 1918

Πρακτικά uoadl:54206
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 7 Μαΐου 1918

Πρακτικά uoadl:54215
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 26 Μαΐου 1918

Πρακτικά uoadl:54217
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 2 Ιουνίου 1918

Πρακτικά uoadl:54222
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 6 Ιουνίου 1918

Πρακτικά uoadl:54236
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 9 Ιουνίου 1918

Πρακτικά uoadl:54254
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 12 Ιουνίου 1918

Πρακτικά uoadl:54868
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο