Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1943-1947, τόμος 11

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:56299 2987 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1943-1947, τόμος 11
Χρονική κάλυψη:
1943-1944, 1944-1945, 1945-1946, 1946-1947 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 2 Οκτωβρίου 1943

Πρακτικά uoadl:56300
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 8 Οκτωβρίου 1943

Πρακτικά uoadl:56301
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1943

Πρακτικά uoadl:56302
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 5 Νοεμβρίου 1943

Πρακτικά uoadl:56303
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 19 Νοεμβρίου 1943

Πρακτικά uoadl:56304
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1943

Πρακτικά uoadl:56305
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 17 Δεκεμβρίου 1943

Πρακτικά uoadl:56306
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 14 Ιανουαρίου 1944

Πρακτικά uoadl:56307
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 4 Φεβρουαρίου 1944

Πρακτικά uoadl:56308
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 16 Φεβρουαρίου 1944

Πρακτικά uoadl:56309
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 3 Μαρτίου 1944

Πρακτικά uoadl:56310
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1944

Πρακτικά uoadl:56311
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 7 Απριλίου 1944

Πρακτικά uoadl:56312
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 28 Απριλίου 1944

Πρακτικά uoadl:56313
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1944

Πρακτικά uoadl:56314
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση (έκτακτη): 2 Ιουνίου 1944

Πρακτικά uoadl:56315
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 15 Ιουνίου 1944

Πρακτικά uoadl:56316
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 30 Ιουνίου 1944

Πρακτικά uoadl:56317
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 21 Ιουλίου 1944

Πρακτικά uoadl:56318
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 29 Ιουλίου 1944

Πρακτικά uoadl:56319
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο