Γκρίζα βιβλιογραφία Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

201. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα κλινικά τους στάδια

Διπλωματική Εργασία uoadl:3301439
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βούρλου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

202. Φαινοτυπικός καθορισμός ασθενών με άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3292186
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλλιέρη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

203. Architecture, Design and Implementation of a Hardware Accelerator in FPGA SoC Technology for On-Board Hyperspectral Image Data Reordering in Next Generation Earth Observation Satellites.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3300901
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μηχανική Υπολογιστών
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πλεύρης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

204. Sampling Methods, Spectrahedra and Convex Optimization

Διπλωματική Εργασία uoadl:3298451
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ρεπούσκος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

205. Η προστασία του διοικουμένου στους φορολογικούς ελέγχους

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257915
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπακοσμά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

206. Οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ως υβριδικός τίτλος χρηματοδότησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257222
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

207. Γενικοί όροι συναλλαγών στην ασφαλιστική σύμβαση (άρθρα 2-2α του Ν. 2251/1994)

Διπλωματική Εργασία uoadl:3258406
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

208. Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΑΝΤΑ ΣΤΟΝ «ΑΙΑΝΤΑ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3294717
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αφεντούλη Γλυκερία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

209. Αεροπηκτώματα αλγινικού σιδήρου δικτυωμένου με πολυουρία και μαγνητικά αεροπηκτώματα άνθρακα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3305228
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χρύσης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

210. Η στάση των εκπαιδευτικών αναφορικά με τον ομοφοβικό λόγο των μαθητών/τριών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: μια ποιοτική έρευνα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3282770
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρακοπούλου Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

211. Παράλληλες Επεξεργασίες & Αρχιτεκτονικές για Κόμβους και Στοιχεία Οπτικών Δικτύων και Κέντρων Δεδομένων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3301106
Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πάτρωνας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

212. Διαιτησία στο Ναυτικό Δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:3279678
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σακαρέλλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

213. Συμφωνίες φιλικού διακανονισμού που συνέχονται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού στον φαρμακευτικό τομέα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3259943
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λαμπρινούδη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

214. «Άνθρακας και εισαγωγή της τριδιάστατης αναπαράστασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση »

Διπλωματική Εργασία uoadl:3301356
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δεδούση Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

215. Personal Data as the currency of the digital age having as an example art. 3 par. 1 (and Preamble No. 24) of Directive 2019/770

Διπλωματική Εργασία uoadl:3279531
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο και Εμπορικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοντιζάς Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

216. Κυριοχειρία και γλωσσική πλευρίωση: Νευροαπεικονιστικά δεδομένα και προεκτάσεις στην ειδική αγωγή

Διπλωματική Εργασία uoadl:3301551
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μανώλα Χιονία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

217. «Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στο νηπιαγωγείο: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών»

Διπλωματική Εργασία uoadl:3301548
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αγιαννίδου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

218. Αξιολόγηση της επίδρασης της γήρανσης στην αντοχή συγκόλλησης της ζιρκονίας μετά από διαφορετικές επεξεργασίες καθαρισμού της επιφάνειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3305181
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κολοβός Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

219. Η σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για την αποδόμηση των στερεοτύπων και τη συμπερίληψη των μαθητών με προσφυγικό υπόβαθρο στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: αντιλήψεις των εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3301442
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία και Μάθηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κονίδα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

220. Βιώματα, απόψεις και στάσεις φοιτητών/τριών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αναφορικά με την προσβασιμότητα σε ΑΕΙ της Ελλάδος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3301259
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Λιώνη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση