Γκρίζα βιβλιογραφία Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

201. Διαστασιολόγηση Ομβροδεξαμενών για τη Λειτουργία Οικιακών Συστημάτων Συλλογής Όμβριων Υδάτων υπό Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής Στη Νήσο Νίσυρο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3393895
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νερό σε συνθήκες έλλειψης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταυρόπουλος Θωμάς
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

202. The effect of CNS chemical injury on adult neurogenesis

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3393774
Μονάδα:
Τμήμα Νοσηλευτικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θάνου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

203. Επίδραση της νεφρικής συμπαθητικής απονεύρωσης στο μεταβολισμό της γλυκόζης σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3393886
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούτρα Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

204. Εκγύμναση αναπνευστικών μυών και λειτουργική ικανότητα ασθενών μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:3394009
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσιάμης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας