Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1975-1976, 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183843 1069 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1975-1976, 3
Χρονική κάλυψη:
1975-1976

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Εικοστή Τέταρτη (24η): 15 Απριλίου 1976

Πρακτικά uoadl:185097
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη (25η): 13 Μαΐου 1976

Πρακτικά uoadl:185098
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Εικοστή Έκτη (26η): 20 Μαΐου 1976

Πρακτικά uoadl:185099
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Εικοστή Όγδοη (Έκτακτη): 31 Μαΐου 1976

Πρακτικά uoadl:185101
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Εικοστή Ένατη (29η): 4 Ιουνίου 1976

Πρακτικά uoadl:185102
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Τριακοστή (30η): 10 Ιουνίου 1976

Πρακτικά uoadl:185103
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Τριακοστή Πρώτη (31η): 15 Ιουνίου 1976

Πρακτικά uoadl:185104
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Ψήφισμα: 7 Ιουλίου 1976

Πρακτικά uoadl:185126
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Ψήφισμα: 19 Ιουλίου 1976

Πρακτικά uoadl:185127
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο