Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1978-1979, 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183853 1085 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1978-1979, 2
Χρονική κάλυψη:
1978-1979

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 15 Μαρτίου 1979

Πρακτικά uoadl:193274
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 22 Μαρτίου 1979

Πρακτικά uoadl:193288
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 29 Μαρτίου 1979

Πρακτικά uoadl:193297
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η) Έκτακτη: 2 Απριλίου 1979

Πρακτικά uoadl:193305
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 5 Απριλίου 1979

Πρακτικά uoadl:193317
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η) Έκτακτη: 10 Απριλίου 1979

Πρακτικά uoadl:193326
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Δέκατη Έννατη (19η): 12 Απριλίου 1979

Πρακτικά uoadl:193337
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Εικοστή (20η): 8 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:193344
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη (21η): 10 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:193351
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο