Έντυπα

Αρχείο uoadl:col_histarchbooks 20024 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Έντυπα
Περιγραφή / Μέγεθος:
Στην υποσυλλογή αυτή περιλαμβάνονται δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα: Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία.
Χρονική κάλυψη:
1837-1986
Παραγωγός:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φίλτρο

 

41. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1876-1877 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1876-1877 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72482
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1876

42. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1877-1878 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1877-1878 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72485
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1877

43. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1878-1879 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1878-1879 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72486
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1878

44. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1879-1880 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1879-1880 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72492
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1879

45. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1880-1881 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1880-1881 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72493
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1880

46. Λασσάνειος Δραματικός Αγών. Κρίσις αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 18 Δεκεμβρίου 1891 υπό του εισηγητού Νεοκλέους Καζάζη

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72494
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Λασσάνειο Δραματικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Καζάζης Νεοκλής
Έτος έκδοσης:
1892

47. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1881-1882 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1881-1882 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72495
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1881

48. Λασσάνειος Δραματικός Αγών. Κρίσις αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 4 Ιανουαρίου 1898 υπό του εισηγητού Αγγέλου Βλάχου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72496
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Λασσάνειο Δραματικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Βλάχος Άγγελος
Έτος έκδοσης:
1898

49. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1882-1883 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1882-1883 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72505
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1882

50. Κρίσις του Λασσανείου Δραματικού Αγώνος. Αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 26 Μαρτίου 1889 υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72506
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Λασσάνειο Δραματικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Μιστριώτης Γεώργιος
Έτος έκδοσης:
1889

51. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1883-1884 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1883-1884 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72515
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1883

52. Λασσάνειος Δραματικός Αγών. Κρίσις αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 21 Απριλίου 1896 υπό του εισηγητού Σπυρ. Π. Λάμπρου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72516
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Λασσάνειο Δραματικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Λάμπρος Σπυρίδων
Έτος έκδοσης:
1896

53. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1884-1885 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1884-1885 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72518
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1884

54. Κρίσις του Λασσανείου Δραματικού Αγώνος υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου, Καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72519
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Λασσάνειο Δραματικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1904

55. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1886-1887 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1886-1887 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72526
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1886

56. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1887-1888 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1887-1888 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72538
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1887

57. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1888-1889 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1888-1889 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72548
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1888

58. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1889-1890 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1889-1890 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72552
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1889

59. Παντελίδειος Ποιητικός Αγών. Έκθεσις της κρίσεως αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 11 Ιουνίου 1906 υπό του εισηγητού Σ. Κ. Σακελλαρόπουλου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72554
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Παντελίδειο Ποιητικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων
Έτος έκδοσης:
1906

60. Παντελίδειος Δραματικός Αγών. Έκθεσις της κρίσεως αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 6 Μαΐου 1907 υπό του εισηγητού Σπυρ. Π. Λάμπρου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72556
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Παντελίδειο Δραματικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Λάμπρος Σπυρίδων
Έτος έκδοσης:
1907