Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1895-1904, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50950 2835 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1895-1904, τόμος 1
Χρονική κάλυψη:
1895-1896 (συνέχεια), 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904 (μισό έτος)
Σημειώσεις:
Ο συγκεκριμένος τόμος είναι κοινός και για τη Φυσικομαθηματική Σχολή (1ος τόμος) και για τη Φιλοσοφική Σχολή (8ος τόμος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση: 30 Μαΐου 1898

Πρακτικά uoadl:50982
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Συνεδρίαση: 15 Ιουνίου 1898

Πρακτικά uoadl:50985
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Συνεδρίαση: 15 και 16 Σεπτεμβρίου 1898

Πρακτικά uoadl:50986
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Συνεδρίαση: 18 Νοεμβρίου 1898

Πρακτικά uoadl:50990
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Συνεδρίαση: 2 Δεκεμβρίου 1898

Πρακτικά uoadl:50992
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1898

Πρακτικά uoadl:50994
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Συνεδρίαση: 9 Φεβρουαρίου 1899

Πρακτικά uoadl:50996
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1899

Πρακτικά uoadl:50999
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1899

Πρακτικά uoadl:51001
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Συνεδρίαση: 24 Μαΐου 1899

Πρακτικά uoadl:51002
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1899

Πρακτικά uoadl:51003
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Συνεδρίαση: 5 Οκτωβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:51005
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Συνεδρίαση: 27 Νοεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:51006
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Συνεδρίαση: 7 Δεκεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:51007
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Συνεδρίαση: 14 Ιανουαρίου 1900

Πρακτικά uoadl:51010
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Συνεδρίαση: 21 Ιανουαρίου 1900

Πρακτικά uoadl:51012
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Συνεδρίαση: 14 Φεβρουαρίου 1900

Πρακτικά uoadl:51013
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Συνεδρίαση: 18 Φεβρουαρίου 1900

Πρακτικά uoadl:51014
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Συνεδρίαση: 9 Μαρτίου 1900

Πρακτικά uoadl:51016
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Συνεδρίαση: 13 Μαΐου 1900

Πρακτικά uoadl:51017
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο