Πρυτανικοί Λόγοι

Σειρά uoadl:col_rectorspeeches 24579 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρυτανικοί Λόγοι
Παρουσίαση περιεχομένου:
Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται οι Πρυτανικοί Λόγοι που εκφωνήθηκαν κατά την ανάληψη και παράδοση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου
Χρονική κάλυψη:
1837-1933

Φίλτρο

 

130. Τα κατά την Πρυτανείαν Νικολάου Χ. Αποστολίδου, πρυτανεύσαντος κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1909-1910

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184945
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1912

131. Σελίδες εκ της Ιστορίας του Εν Ουγγαρία και Αυστρία Μακεδονικού Ελληνισμού. Πρυτανικός Λόγος Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τη 26 Φεβρουαρίου 1912

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184949
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1912

132. Τα κατά την Πρυτανείαν Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, τακτικού καθηγητού της Ιστορίας, πρυτανεύσαντος κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1911-1912

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184950
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1913

133. Τα κατά την Πρυτανείαν Γεωργίου Ι. Δερβού, πρυτανεύσαντος κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1913-1914

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184956
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1915

134. Τα κατά την Πρυτανείαν Γεωργίου Ι. Δερβού, πρυτανεύσαντος κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1913-1914

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184959
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1915

135. Ιωάννου Ε. Μεσολώρα, ομοτίμου καθηγητού του Πανεπιστημίου. Λόγος περί Πανεπιστημίου και Έκθεσις των πεπραγμένων επί της αυτού Αντιπρυτανείας τε και Πρυτανείας 1914-1915 και 1915-1916

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184972
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1936

136. Ιωάννου Ε. Μεσολώρα, ομοτίμου καθηγητού του Πανεπιστημίου. Λόγος περί Πανεπιστημίου και Έκθεσις των πεπραγμένων επί της αυτού Αντιπρυτανείας τε και Πρυτανείας 1914-1915 και 1915-1916

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184973
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1936

137. Δημητρίου Π. Παππούλια, τακτικού καθηγητού του Αστικού Δικαίου. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1923-1924 πεπραγμένων, αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 15 Φεβρουαρίου 1925

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184974
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1925

138. Κωνσταντίνου Δ. Ζέγγελη, τακτικού καθηγητού της Ανοργάνου Χημείας. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1924-1925 πεπραγμένων αναγνωσθείσα τη 28 Φεβρουαρίου 1926 εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184975
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1926

139. Σίμου Μενάρδου, τακτικού καθηγητού της Ελληνικής Φιλολογίας. Λόγος εκφωνηθείς εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 28 Φεβρουαρίου 1926 κατά την ανάληψιν της Πρυτανείας του Πανεπιστημιακού Έτους 1925-1926

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184976
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1926

140. Σίμου Μενάρδου, τακτικού καθηγητού της Ελληνικής Φιλολογίας. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Έτος 1925-1926 πεπραγμένων

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184977
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1930

141. Βασιλείου Αιγινήτου, τακτικού καθηγητού της Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Γερουσιαστού. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1926-1927 πεπραγμένων

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184978
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1931

142. Νικολάου Σ. Αλιβιζάτου, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Κλινικής. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1927-1928 πεπραγμένων

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184979
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1930

143. Γεωργίου Θ. Ματθαιοπούλου, τακτικού καθηγητού της Οργανικής Χημείας. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1928-1929 πεπραγμένων. Αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 9 Φεβρουαρίου 1930

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184980
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1931

144. Θεόφιλου Βορέα, τακτικού καθηγητού της Φιλοσοφίας. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1929-1930 πεπραγμένων. Αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 7 Δεκεμβρίου 1930

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184981
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1931

146. Κωνσταντίνου Μελισσινού, τακτικού καθηγητού της Παθολογικής Ανατομικής. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1930-1931 πεπραγμένων. Αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 30 Νοεμβρίου 1931

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184983
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1932

147. Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1931-1932 επί Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Δυοβουνιώτου, τακτικού καθηγητού εν τη Θεολογική Σχολή

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184999
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1933

148. Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1932-1933 επί Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Λογοθετοπούλου, τακτικού καθηγητού εν τη Ιατρική Σχολή

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:185001
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1935

149. Λόγοι Πρυτάνεων του Εθν. Πανεπιστημίου εκφωνηθέντες κατά την Εορτήν της Εγκαθιδρύσεως των Αρχών αυτού εν έτεσι 1837-1856

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:185070
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικοί Λόγοι (Λόγοι Εγκαθιδρύσεως)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών