Πρυτανικοί Λόγοι

Σειρά uoadl:col_rectorspeeches 25907 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρυτανικοί Λόγοι
Παρουσίαση περιεχομένου:
Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται οι Πρυτανικοί Λόγοι που εκφωνήθηκαν κατά την ανάληψη και παράδοση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου
Χρονική κάλυψη:
1837-1933

Φίλτρο

 

141. Βασιλείου Αιγινήτου, τακτικού καθηγητού της Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Γερουσιαστού. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1926-1927 πεπραγμένων

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184978
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1931

142. Νικολάου Σ. Αλιβιζάτου, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Κλινικής. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1927-1928 πεπραγμένων

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184979
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1930

143. Γεωργίου Θ. Ματθαιοπούλου, τακτικού καθηγητού της Οργανικής Χημείας. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1928-1929 πεπραγμένων. Αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 9 Φεβρουαρίου 1930

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184980
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1931

144. Θεόφιλου Βορέα, τακτικού καθηγητού της Φιλοσοφίας. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1929-1930 πεπραγμένων. Αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 7 Δεκεμβρίου 1930

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184981
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1931

146. Κωνσταντίνου Μελισσινού, τακτικού καθηγητού της Παθολογικής Ανατομικής. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1930-1931 πεπραγμένων. Αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 30 Νοεμβρίου 1931

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184983
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1932

147. Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1931-1932 επί Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Δυοβουνιώτου, τακτικού καθηγητού εν τη Θεολογική Σχολή

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184999
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1933

148. Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1932-1933 επί Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Λογοθετοπούλου, τακτικού καθηγητού εν τη Ιατρική Σχολή

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:185001
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1935

149. Λόγοι Πρυτάνεων του Εθν. Πανεπιστημίου εκφωνηθέντες κατά την Εορτήν της Εγκαθιδρύσεως των Αρχών αυτού εν έτεσι 1837-1856

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:185070
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικοί Λόγοι (Λόγοι Εγκαθιδρύσεως)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

150. Λόγοι Πρυτάνεων του Εθν. Πανεπιστημίου εκφωνηθέντες κατά την Εορτήν της Εγκαθιδρύσεως των Αρχών αυτού εν έτεσι 1837-1856

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:185071
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικοί Λόγοι (Λόγοι Εγκαθιδρύσεως)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

151. Λόγοι Πρυτάνεων του Εθν. Πανεπιστημίου εκφωνηθέντες κατά την Εορτήν της Εγκαθιδρύσεως των Αρχών αυτού εν έτεσι 1837-1856

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:185072
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικοί Λόγοι (Λόγοι Εγκαθιδρύσεως)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών