Αρχείο πρωτογενούς λαογραφικής ύλης - Συλλογή χειρογράφων

Συλλογή uoadl:col_folkbooks 46133 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο πρωτογενούς λαογραφικής ύλης - Συλλογή χειρογράφων
Περιγραφή:
Η συλλογή των χειρογράφων αποτελεί πολύτιμη πηγή καταγραφής, μελέτης, έρευνας και διάσωσης του λαϊκού πολιτισμού. Το περιεχόμενο της ύλης καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των επί μέρους μορφών του λαϊκού βίου, δηλ. υλικό, κοινωνικό, πνευματικό. Περιέχει τα κατά τόπους επιχωριάζοντα πολιτισμικά μορφώματα, ήθη-έθιμα, πίστεις, προλήψεις, ιδιάζοντα τοπικά βιώματα και εμπειρίες. Η καταγραφή ή η περιγραφή του υλικού γίνεται όσο το δυνατόν πιο λεπτομερειακή και τεκμηριώνεται από πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Στα χειρόγραφα είναι ενσωματωμένα διάφορα έγγραφα (όπως πωλητήρια, προικοσύμφωνα κ.ά.), που περιέχουν ενδιαφέροντα συμπληρωματικά λαογραφικά στοιχεία. Παρατίθενται επίσης δείγματα υφαντικής, κεντητικής, πλεκτικής και άλλης λαϊκής χειροτεχνίας, είδη φυτών, βοτάνων με θεραπευτική χρήση και μαγική σημασία. Το υλικό αυτό συνοδεύουν χάρτες πολιτικοί, γεωφυσικοί, τοπωνυμικοί, που διευκολύνουν την παρουσίαση διαφόρων στοιχείων και φαινομένων. Οι συλλογές αυτές έχουν καταρτιστεί από φοιτητές, κατόπιν φροντιστηριακών μαθημάτων για ευμέθοδη συγκέντρωση πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη. Όλες οι συλλογές βασίζονται στις ίδιες έντυπες οδηγίες του Γ. Κ. Σπυριδάκη (Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Οδηγίαι προς συλλογήν λαογραφικής ύλης, Εν Αθήναις 1962). Η συλλογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται.
Γεωγραφική κάλυψη:
Όλα σχεδόν τα γεωγραφικά μέρη του ελληνικού ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου, της Κύπρου, του μικρασιατικού και ποντιακού Ελληνισμού και ελάχιστα από διάφορες χώρες του κόσμου.
Χρονική κάλυψη:
1964 - σήμερα (19ος - 20ος αιώνας)
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Σπουδαστήριο Λαογραφίας, 157 84 Ζωγράφου, Πανεπιστημιούπολη Τηλέφωνο: 2107277777-8, Fax: 2107248978, e-mail: laografia@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Κατόπιν σχετικής άδειας από την Διεύθυνση

Φίλτρο

 

1. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Θηβών, του νομού Βοιωτίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3057
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1
Συλλογέας:
Βασιλική Καλαμβοκίδου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Βοιωτία
Πόλη / Χωριό:
Θήβα Βοιωτίας

2. Έθιμα του Δωδεκαημέρου εις Λεβίδιον Τριπόλεως, της επαρχίας Μαντινείας, του νομού Αρκαδίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3063
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
2
Συλλογέας:
Γεωργία Αποστολοπούλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Αρκαδία
Πόλη / Χωριό:
Λεβίδιον Τριπόλεως Αρκαδίας

3. Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ Αμφικλείας (Δαδί) Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3064
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3
Συλλογέας:
Λουκάς Τσιτσιπής
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Φθιώτιδα
Πόλη / Χωριό:
Αμφίκλεια (Δαδί) Λοκρίδος

4. Λαογραφικαί σημειώσεις εκ της ιδιαιτέρας μου πατρίδος, χωρίον Μονολίθι, του νομού Ιωαννίνων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3068
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
4
Συλλογέας:
Ευάγγελος Βασ. Στασινός
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα
Πόλη / Χωριό:
Μονολίθι Ιωαννίνων

5. Λαϊκά έθιμα περί τελευτής εκ Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3069
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
5
Συλλογέας:
Χαράλαμπος Φωτίου του Φωτίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Κύπρος

6. Έθιμα κατά την γέννησιν εκ του χωρίου Μια Μηλιά, της επαρχίας Λευκωσίας, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3070
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
6
Συλλογέας:
Χριστοθέα Ματσουκάρη του Μιχαήλ
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Λευκωσία, Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Μια Μηλιά Λευκωσίας Κύπρου

7. Λαογραφικά στοιχεία εξ Αμοργού, του νομού Κυκλάδων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3071
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
7
Συλλογέας:
Μαρουσώ Κωβαίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κυκλάδες
Πόλη / Χωριό:
Αμοργός Κυκλάδων

8. Λαογραφική ύλη από τα χωριά Λουψίτσα (νυν Αθαμάνιο), Τάβλα και των Ραδοβυζίων, του νομού Άρτας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3074
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
8
Συλλογέας:
Δημοκρατία Κουτσογιάννη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Άρτα
Πόλη / Χωριό:
Λουψίτσα (νυν Αθαμάνιο) Άρτης
Τάβλα Άρτης
χωριά Ραδοβυζίων Άρτης

9. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Πύργου Δυρού Μάνης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3075
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
9
Συλλογέας:
Αναστασία Ανδρεάκου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Λακωνία
Πόλη / Χωριό:
Πύργος Δυρού Μάνης

10. Συλλογή λαογραφικού υλικού από τα χωριά Κακοπετριά, Κώμα του Γιαλού, Τρίκωμο, Γαλάτα και Τεμβριά, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3076
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
10
Συλλογέας:
Χρύσανθος Σαββίδης
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Κακοπετριά Σολέας Κύπρου
Κώμα Γιαλού Σολέας Κύπρου
Τρίκωμο Σολέας Κύπρου
Γαλάτα Σολέας Κύπρου
Τεμβριά Σολέας Κύπρου

11. Λαογραφικά της Αργολίδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3077
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
11
Συλλογέας:
Φραγκίσκη Ιατρού
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Αργολίδα
Πόλη / Χωριό:
Άργος

12. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κολλάκα, της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3078
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
12
Συλλογέας:
Χρίστος Ευαγγελίου του Κων/νου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Φθιώτιδα
Πόλη / Χωριό:
Κολλάκα Λοκρίδος Φθιώτιδος

13. Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Μεσόγη, της επαρχίας Πάφου, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3079
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
13
Συλλογέας:
Γεώργιος Χατζηιωάννου του Σοφοκλέους
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Μεσόγη Πάφου Κύπρου

14. Δημώδη άσματα από την περιοχή Καλαβρύτων, του νομού Αχαϊας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3080
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
14
Συλλογέας:
Ευφροσύνη Δημοπούλου , Μαρία Δημοπούλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Αχαΐα
Πόλη / Χωριό:
Καλάβρυτα Αχαϊας

15. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της επαρχίας Σφακίων, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3081
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
15
Συλλογέας:
Άννα Λεβεντάρη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Χανιά
Πόλη / Χωριό:
επαρχία Σφακίων Χανίων Κρήτης

16. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3082
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
16
Συλλογέας:
Ιάκωβος Χρίστου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Κύπρος

17. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Κριτσάς, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3083
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
17
Συλλογέας:
Σταύρος Σημαιάκης
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Λασίθι
Πόλη / Χωριό:
Κριτσά Λασιθίου Κρήτης

18. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Άσσια, της επαρχίας Αμμοχώστου, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3084
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
18
Συλλογέας:
Χρίστος Κουφός του Θεοδώρου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Άσσια Αμμοχώστου Κύπρου

19. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αβδού, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3085
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
19
Συλλογέας:
Ειρήνη Σμυρνάκη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Ηράκλειο
Πόλη / Χωριό:
Αβδού Ηρακλείου Κρήτης

20. Λαογραφική συλλογή του πνευματικού βίου εκ Πέλλα-Παις Κερήνειας, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3087
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
20
Συλλογέας:
Μαρία Μ. Σιεκκερή
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Πέλλα-Παις Κερύνειας Κύπρου