Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη ασύρματων οπτικών συστημάτων για την υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων εσωτερικού χώρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309019
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντόγαρη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2011

2. Μελέτη ατελειών σε Si και Si1-xGex

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309021
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σγούρου Ευστρατία
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Μελέτη διατάξεων λέιζερ κβαντικών τελειών εγκλείδωσης τρόπων για τηλεπικοινωνιακές και βιο-ιατρικές εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309023
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεσαριτάκης Χάρης
Έτος εκπόνησης:
2011

4. Μελέτη εδαφικής παραμόρφωσης στην εκτίμηση ηφαιστειακής επικινδυνότητας τη χρήσει διαστημικών και γεωφυσικών τεχνικών: Η περίπτωση του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309025
Μονάδα:
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2011

5. Μελέτη επιλεγμένων Εκλειπτικών Μεταβλητών Αστέρων τύπου ΕΑ, οΕΑ και ΕΒ Φυσικές Παράμετροι, Εξελικτική Κατάσταση και Τροχιακή Εξέλιξη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309027
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιάκος Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Μελέτη ηλιακών εκρηκτικών φαινομένων με μετρήσεις από δορυφόρους και επίγειους σταθμούς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309029
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μητσάκου Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Μελέτη και βελτιστοποίηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων λεπτών μονωτικών υμενίων που χρησιμοποιούνται σε Μικρο-Ηλεκτρο-Μηχανικά Συστήματα (MEMS)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309031
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσουρέλη Ματρώνη
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Μελέτη και κλινική αξιολόγηση δεικτών μεθυλίωσης DNA στον καρκίνο του μαστού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309033
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χειμωνίδου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Μελέτη και κλινική αξιολόγηση νέων μοριακών δεικτών καρκίνου του μαστού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309035
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πουμπουρίδου Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Μελέτη και κλινική αξιολόγηση νέων μοριακών δεικτών μεθυλίωσης DNA στον καρκίνο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309037
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαλγκουρανίδου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Μελέτη και κλινική αξιολόγηση του γονιδίου NES1 (KLK10) καθώς και των εναλλακτικών μεταγράφων του στον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309039
Μονάδα:
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αλεξοπούλου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Μελέτη και Ταυτοποίηση Δομής των Πολικών Λιποειδών των Ψαριών με Καρδιοπροστατευτικές Ιδιότητες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309042
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιορίκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Μελέτη και Yλοποίηση Συστήματος Ασύρματων Οπτικών Επικοινωνιών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309044
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρίνος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Μελέτη Κοσμικών Σωματιδίων Υπερυψηλών Ενεργειών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309046
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσοκώστα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2014

15. Μελέτη μεθόδων ανίχνευσης νέων βαρέων, ουδετέρων μποζονίων με το πείραμα ATLAS

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309048
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνάκη Αριάδνη
Έτος εκπόνησης:
2012

16. Μελέτη μηχανισμών μεταγωγής σήματος μετά από επίδραση χημειοθεραπευτικών παραγόντων στον ανθρώπινο καρκίνο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309050
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρκούλης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2011

17. Μελέτη μορίων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των πρωτόζωων Leishmania και Trypanosoma

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309053
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευσταθίου Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Μελέτη νανοδομών πυριτίου για εφαρμογές φωτοβολταϊκών διατάξεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309055
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανουσιάδης Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2014

19. Μελέτη οξειδωτικού και αποπτωτικού δυναμικού της μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε πρότυπα βιολογικά συστήματα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309057
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαντά Αρετή
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Μελέτη παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη μυκήτων και στη βιοσύνθεση των καρκινογόνων μεταβολιτών τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309059
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεϊμάρογλου Διδώ Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012