Ακαδημαϊκό έτος 1855-1856

Folder uoadl:59715 4518 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1855-1856
Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 197, 228, 397, 405, 580Β, 408, 305, 310, 359, 354, 356, 225, 216, 144, 19, 358, 661, 674

Φίλτρο

 

1. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59718
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

2. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59719
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

3. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59720
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

4. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59721
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

5. Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59722
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

6. Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59723
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

7. Ανατομείο

Subfolder uoadl:59724
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

8. Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59725
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

9. Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59726
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

10. Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59729
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

11. Νομισματική Συλλογή

Subfolder uoadl:59731
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

12. Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:59732
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

13. Ανθρωπολογικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59735
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

14. Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59736
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία.

15. Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:59737
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές.

16. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:59739
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων.

17. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59740
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

18. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59741
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες


19. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:59742
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 

20. Σχολές

Subfolder uoadl:59743
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)