Χειρόγραφοι κώδικες

Συλλογή uoadl:col_byzantinemanuscripts 14791 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρόγραφοι κώδικες

Φίλτρο

 

1. Σημειώσεις Ιστορίας

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:182952
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Έτος έκδοσης:
1771
Ταξιθετικός αριθμός:
42

2. Θεοφ. Κορυδαλέως: Περί ψυχής

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:182979
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
43

3. Τετραευάγγελον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:182980
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΑ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
1

4. Περί Γεωγραφίας

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:182981
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΘ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
41

5. Επιστολές

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183211
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
44

6. Σύνταγμα Πνευματικόν

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183212
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΘ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
45

7. Ιατροσόφιον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183213
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΘ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
46

8. Υμνογραφικά κείμενα και Συλλογή επιστολών

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183214
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
Διονύσιος ιερομόναχος
Αιώνας:
ΙΗ΄
Έτος έκδοσης:
1756
Ταξιθετικός αριθμός:
47

9. Βίος Ιωάννου Θεολόγου

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183215
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΣΤ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
48

10. Εκκλησιαστικοί λόγοι

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183216
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
49

11. Θεοτόκος

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183217
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΣΤ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
50

12. Ευχές και αποφθέγματα Πατέρων

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183218
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
51

13. Χρηστομάθεια. Μεταφράσεις

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183219
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
αρχές ΙΘ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
52

14. Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου του Νέου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183220
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος έκδοσης:
post 1844
Ταξιθετικός αριθμός:
53

15. Παράφρασις επιστολών Συνεσίου Κυρήνης

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183221
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
Ευστάθιος Παλαμάς
Αιώνας:
ΙΗ΄
Έτος έκδοσης:
1786
Ταξιθετικός αριθμός:
54

16. Τετράδιον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183222
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
μέσα ΙΘ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
55

17. Τάξις διακονική

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183223
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος έκδοσης:
1814
Ταξιθετικός αριθμός:
56

18. Του ταπεινού μητροπολίτου φιλαδελφείας γαβριήλ, επιτρόπου και εξάρχου πατριαρχικού, συνταγμάτιον περί των αγίων και ιερών μυστηρίων

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183224
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
57

19. Προσευχητάριον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183225
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
Αικατερίνη Αναστασίου
Αιώνας:
τέλη 19ου
Έτος έκδοσης:
1886-1893
Ταξιθετικός αριθμός:
58

20. Προσευχητάριον (καραμανλίδικο)

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183226
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
Αικατερίνη Αναστασίου
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος έκδοσης:
1889
Ταξιθετικός αριθμός:
59