Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728 34499 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Χρονική κάλυψη:
1891-1895
Ταξιθετικός αριθμός:
ΥΔ1

Φίλτρο

 

21. Δημήτριος Α. Μπαρλάς

Μητρώο uoadl:202764
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Μιχαήλ Α. Παπαμιχαήλ

Μητρώο uoadl:202767
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Επαμηνώνδας Λ. Φάσσος

Μητρώο uoadl:202770
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Νικόλαος Α. Οικονομίδης

Μητρώο uoadl:202772
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Νικόλαος Σ. Πεταλάς

Μητρώο uoadl:202775
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Βασίλειος Σ. Κουφός

Μητρώο uoadl:202779
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Ιωάννης Παρθένης

Μητρώο uoadl:202783
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Ιωάννης Δ. Δαμιανός

Μητρώο uoadl:202786
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Αρεστίδης Χ. Σαμαρίδης

Μητρώο uoadl:202788
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Δημήτριος Γ. Φραγκουλάκης

Μητρώο uoadl:202791
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Χριστόδουλος Ευαγ. Κόκκινος

Μητρώο uoadl:202794
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Λάμπρος Γ. Κόσμος

Μητρώο uoadl:202800
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Γεώργιος Ν. Ψαλλίδας

Μητρώο uoadl:202802
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Σταύρος Εμμ. Ρίσβης

Μητρώο uoadl:202805
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Παναγιώτης Κ. Σκιαδάς

Μητρώο uoadl:202810
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Πέτρος Δ. Μπούφης

Μητρώο uoadl:202813
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Αναστάσης Χ. Κουτουμάς

Μητρώο uoadl:202815
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Άγγελος Μπουρδόπουλος

Μητρώο uoadl:202819
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Αντώνιος Ι. Λύρας

Μητρώο uoadl:202821
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Παρασκευάς Ι. Αλεξόπουλος

Μητρώο uoadl:202824
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο